Trendy

351 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-5 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

235 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

14.4.2008 - 23.3.2017 Praha 4, Ctiradova 508/1
19.12.1995 - 14.4.2008 Praha 1, Havlíčkova 15/1682, PSČ 11000

64948480

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1996 - 31.12.1997

001-64948480

Datum vzniku

19. prosince 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. března 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. března 2017

Datová schránka

m6qpdss

Historické názvy

17.8.2012 - 23.3.2017

DALOVICE a.s. v likvidaci

19.12.1995 - 17.8.2012

DALOVICE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3641

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.4.2011 - 23.3.2017

2 220 000 Kč

19.12.1995 - 14.4.2011

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. března 2017 - 23. března 2017 : Vymazává se společnost DALOVICE a.s. v likvidaci, Praha 4, Ctiradova 508/1, IČ : 64948480 z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu : skončení ... likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 17. srpna 2012 - 23. března 2017 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 18.7.2012 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Společnost vstoupila do likvidace dnem 1.8.2012.
  • 31. prosince 2010 - 14. dubna 2011 : JUPITER MARKETING s.r.o. jako jediný akcionář společnosti DALOVICE a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhoduje tak, že zvyšuje v ... souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti DALOVICE a.s., z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) o částku 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet tisíc korun českých) na částku 2.220.000,- (slovy: dva miliony dvě stě dvacet tisíc korun českých).Bude upsáno 122 (slovy: stodvacetdva) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá.Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvěstě dvacet tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku.Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability v případě peněžitého vkladu a navrhovaného způsobu jeho splacení. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti JUPITER MARKETING s.r.o., se sídlem Praha 4, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43261, IČ: 61063100.Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia.Místem upisování je kancelář představenstva společnosti DALOVICE a.s., na adrese Praha 4, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 00.Upisovatel, společnost JUPITER MARKETING s.r.o. provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou.Lhůta pro upisování akcií je 20 (dvacet) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání.Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžité pohledávky společnosti JUPITER MARKETING s.r.o., se sídlem Praha 4, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43261, IČ: 61063100 ve výši 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvěstě dvacet tisíc korun českých) za společností DALOVICE a.s., se sídlem Praha 4, Ctiradova 508/1, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 3641, IČ: 64948480 proti pohledávce společnosti DALOVICE a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvěstě dvacet tisíc korun českých), a to nejpozději do 10 (deseti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvěstě dvacet tisíc korun českých) započtením peněžité pohledávky společnosti JUPITER MARKETING s.r.o. ve výši 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvěstě dvacet tisíc korun českých) za společností DALOVICE a.s., proti pohledávce společnosti DALOVICE a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvěstě dvacet tisíc korun českých).JUDr. Martina Brychcová prohlašuje, že ke dni 10.12.2010 (slovy: desátého prosince roku dvoutisícího desátého) existuje následující závazek společnosti DALOVICE a.s. vůči společnosti JUPITER MARKETING s.r.o - závazek na základě Smluv o úvěru mezi věřitelem tj. společností JUPITER MARKETING s.r.o. a společností DALOVICE a.s. ze dne 17.4.1997, jejíž jistina činí částku ve výši 550.000,-Kč (slovy: pětsetpadesát tisíc korun českých) a ze dne 29.1.1999, jejíž jistina činí částku ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) a ke dni 30.11.2010 včetně svého příslušenství činí částku celkem 693.440,78 Kč (slovy:šestsetdevadesáttřitisícečtyřistačtyřicetkorunčeských 0,78hal.), - závazek ze Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.3.2010 mezi společností VITREA a.s., IČ: 46710027 a věřitelem tj. společností JUPITER MARKETING a.s. v celkové výši 531.344,47Kč (slovy: pětsettřicetjedentisíctřistačtyřicetčtyřikorunčeských 0,47hal.). Jediný akcionář v působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžité pohledávky společnosti JUPITER MARKETING a.s. ve výši 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvěstě dvacet tisíc korun českých) za společností DALOVICE a.s., jak je uvedeno výše proti pohledávce společnosti DALOVICE a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1.220.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvěstě dvacet tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů