Trendy

315 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

125 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

6 433 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 29.12.1995 Praha 7, Jankovcova 6

64948927

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1996 - 31.12.2011

CZ64948927

Datum vzniku

29. prosince 1995

Datová schránka

779wdfv

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3698

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.1.1997

8 000 000 Kč

Historické jmění

29.12.1995 - 20.1.1997

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Historické provozovny

4.9.1996 - 31.8.2001

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Husova 2117, 256 01, Benešov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. listopadu 2000 : Dne 20. března 2000 přijala valná hromada společníků akciovéspolečnosti usnesení o záměru navýšit základní jmění z dosavadníčástky 8.000.0000,- Kč na částku 12.000.000,- Kč, přičem Dne 20. března 2000 přijala valná hromada společníků akciovéspolečnosti usnesení o záměru navýšit základní jmění z dosavadníčástky 8.000.0000,- Kč na částku 12.000.000,- Kč, přičem...ž knavýšení základního jmění dojde podle těchto zásad:a) zvýšení základního jmění společnosti o 4.000.000,- Kč buderealizováno vydáním nové emise akcií podle bodu b) níže. Emisníkurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Snově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemidosavadními.b) Emise nových akcií bude spočívat ve vydání celkem 2.000 ksnových akcií v nominální hodnotě po 2.000,- Kč, přičemž půjde ozaměstnanecké akcie na jméno v listinné formě.c) S ohledem na to, že v § 202 odst. 3 ukládá obchodní zákoníkoznačit práva spojená s novým druhem vydávaných akcií adůsledky, které bude mít vydání tohoto nového druhu akcií napráva spojená s akciemi dříve vydanými, informují se dotčenéosoby o takových právech spojených s vydáním zaměstnaneckýchakcií cestou úplné citace platného znění § 158 obchod. zák:1) Stanovy mohou určit vydání zaměstnaneckých akcií a spojit snimi právo na jejich vrácení společnosti.2) Souhrn částí jmenovitých hodnot všech zaměstnaneckých akciínepodléhajících splacení upisovateli nesmí překročit 5%základního jmění. Souhrn části jmenovitých hodnotzaměstnaneckých akcií, které nepodléhají splacení upisovateli,musí společnost krýt z vlastních zdrojů.3) Zaměstnanecké akcie znějí na jméno a mohou byt převáděnypouze mezi zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu.4) Ke dni úmrtí majitele zaměstnanecké akcie nebo zatímníholistu nahrazujícího zaměstnaneckou akcii nebo ke dni skončeníjeho pracovního poměru ke společnosti mimo obchod do důchodupodle odst. 3. se pozastavuje výkon práv spojených s touto akciínebo tímto zatímním listem, a akcie nebo zatímní list musí býtvráceny bez zbytečného odkladu společnosti. Ustanovení § 214 sepoužije obdobně. Pokud stanovy neurčují jinak, zaplatíspolečnost za vrácenou akcii nebo zatímní list splatnou částemisního kursu, nebo, je-li vrácena akcie nebo zatímní listspolečnosti, jejíž akcie se obchodují na veřejném trhu, poměrnoučást kursovní hodnoty akcií společnosti, jež byla naposledyuveřejněna na veřejném trhu ke dni vzniku povinnosti vrátitakcii nebo zatímní list, pokud mají stejnou jmenovitou hodnotu.Pokud bylo tento den uveřejněno více kursů, je rozhodujícínejvyšší kurs.5) Podrobný postup pro nabytí, převod a vrácení zaměstnaneckýchakcií určí stanovy.6) Pokud z tohoto zákona nebo stanov nevyplývá něco jiného, majímajitelé zaměstnaneckých akcií stejná práva jako ostatníakcionáři.d) Předpokládá se, že všechny akcie vydané podle těchto zásadbudou upsány podle dohody ve smyslu § 205 obchod. zák., aniž byakcionáři byli povinni na navýšení základního jmění formou emisezaměstnaneckých akcií na jméno participovat.e) Všechny akcie budou upsány v sídle společnosti podle dohodydle § 205 obch. zák. uzavřené mezi akcionáři nejpozději dojednoho měsíce ode dne, kdy bude usnesení valné hromady zapsánodo obchodního rejstříku a splaceny na účet společnosti založenýu Komerční banky a.s. č. 23100-071/0100 ve lhůtě dvou měsíců odnabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozápisu usnesení valné hromady o tomto zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 20. ledna 1997 : Základní jmění ve výši 8 000 000,- Kč splaceno.
  • 9. ledna 1996 : Akciová společnost ABC REAL je právním nástupcem společnostíABC Real velkoobchod, spol. s r. o. se sídlem v Praze 8,Sokolovská ulice 51, IČO 45311871, zapsané u Obvodního soudupro Akciová společnost ABC REAL je právním nástupcem společnostíABC Real velkoobchod, spol. s r. o. se sídlem v Praze 8,Sokolovská ulice 51, IČO 45311871, zapsané u Obvodního soudupro ...Prahu 1 v oddíle C, vložce 8857, ABC REAL spol. s r.o.se sídlem Praha 7, Komunardů 23, IČO 40763030, zapsanému Obvodního soudu pro Prahu 1, v oddíle C, vložce 2208 ,ABC REAL FREEPORT, s.r.o. se sídlem Praha 7, Jankovcova 6,IČO: 48588555 zapsané u Obvodního soudu pro Prahu 1, v oddíleC, vložce 18173. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. března 2012 - 20. března 2012 : Na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 98K 29/2001-354, ze dne 21. 10. 2011, které nabylo právní moci dne 23. 2. 2012, byl konkurs na majetek úpadce zrušen po splnění r... ozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
  • 29. prosince 1995 - 9. ledna 1996 : Akciová společnost ABC REAL je právním nástupcem společnostíABC Real velkoobchod, spol. s r. o. se sídlem v Praze 8,Sokolovská ulice 51, IČO 45311871, zapsané u Obvodního soudupro ... Prahu 1 v oddíle C, vložce 8857, ABC REAL spol. s r.o.se sídlem Praha 7, Komunardů 23, IČO 40763030, zapsanému Obvodního soudu pro Prahu 1, v oddíle C, vložce 2208 ,ABC REAK FREEOIRT, s.r.o. se sídlem Praha 7, Jankovcova 6,IČO: 48588555 zapsané u Obvodního soudu pro Prahu 1, v oddíleC, vložce 18173. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů