Trendy

500 052 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

88 635 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

285 984 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 11.2.2015 Národní 1/12, 351 01 Františkovy Lázně

Historické adresy

6.12.2002 - 11.2.2015 Františkovy Lázně, Národní tř. 1, okres Cheb, PSČ 35101
22.1.1996 - 6.12.2002 Praha 6, Sibiřské nám. 1054/10, PSČ 16000

64949249

DIČ

od 1.1.2000

CZ64949249

Datum vzniku

22. ledna 1996

Datová schránka

6rqei2z

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3737

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.11.2012

100 000 000 Kč

Historické jmění

14.12.1998 - 20.11.2012

30 000 000 Kč

22.1.1996 - 14.12.1998

15 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Cheb

Bankovní účty

zvěřejněno 25.8.2015

43201910 / 8030

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 16.7.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Tůně 8, 350 02, Pomezí nad Ohří

... více provozoven (celkem 14) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 25. července 2012 : Na společnost INGO Casino, a.s. jako nástupnickou společnost přechází v důsledku vnitrostátní fúze sloučením veškerý majetek, práva a závazky zanikající společnosti INGO Automatic Na společnost INGO Casino, a.s. jako nástupnickou společnost přechází v důsledku vnitrostátní fúze sloučením veškerý majetek, práva a závazky zanikající společnosti INGO Automatic ...WIN, s.r.o., se sídlem Mariánské Lázně, Anglická 281/8, IČ 263 68 854, která byla zrušena rozhodnutím jediného společníka ze dne 11. června 2012. Projekt vnitrostátní fúze sloučením byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 11. června 2012. Rozhodný den fúze je 1. leden 2012. zobrazit více skrýt více
  • 14. prosince 1998 : Základní jmění ve výši 30 000 000,-- Kč je splaceno.
  • 21. října 1998 : Dne 31.8.1998 rozhodl jediný akcionář vykonávající působnostvalné hromady ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 a násl.obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění na30 000 000,-- K Dne 31.8.1998 rozhodl jediný akcionář vykonávající působnostvalné hromady ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 a násl.obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění na30 000 000,-- K...č (slovy: třicetmilionů korun českých) a vydáním15 000 ks (slovy: patnácttisíc kusů) akcií v nominální hodnotě1 000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), stejného druhujako akcie dosavadní. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. listopadu 2012 - 20. listopadu 2012 : Jediný akcionář společnosti INGO Casino, a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhodl dne 16. října 2012 takto: Zvyšuje v souladu s ... ustanovením § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti INGO Casino, a.s., z částky 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) o částku 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) na částku 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) a to za následujících podmínek:1) Bude upsáno 70 (slovy: sedmdesát) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá; 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti; 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku4) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability v případě peněžitého vkladu a navrhovaného způsobu jeho splacení. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti INGO-PRAMEN, spol. s r.o., se sídlem Kubova Huť, Hotel Arnika, PSČ: 385 04, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1085, IČ: 41941021.5) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia.6) Místem upisování je kancelář představenstva společnosti INGO-Casino, a.s., na adrese Františkovy Lázně, Národní tř. 1, okres Cheb, PSČ: 351 01.7) Upisovatel, společnost INGO-PRAMEN, spol. s r.o. provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou.8) Lhůta pro upisování akcií je 20 (dvacet) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání.9) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžité pohledávky společnosti INGO-PRAMEN, spol. s r.o., se sídlem Kubova Huť, Hotel Arnika, PSČ: 385 04, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1085, IČ: 41941021 ve výši 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) za společností INGO Casino, a.s., se sídlem Františkovy Lázně, Národní tř. 1, okres Cheb, PSČ: 351 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka číslo 1039, IČ: 64949249 proti pohledávce společnosti INGO Casino, a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), a to nejpozději do 10 (deseti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akciíJediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) započtením peněžité pohledávky společnosti INGO-PRAMEN, spol. s r.o. ve výši 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) za společností INGO Casino, a.s., proti pohledávce společnosti INGO Casino, a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých).JUDr. Pavel Čížkovský jménem jediného akcionáře prohlašuje, že ke dni 16.10.2012 (slovy: šestnáctého října roku dvoutisícího dvanáctého) existuje následující závazek společnosti INGO Casino, a.s. vůči společnosti INGO-PRAMEN, spol. s r.o.:- závazek na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 9. října 2012, kterým bylo rozhodnuto o schválení účetní závěrky a rozhodnuto o výplatě dividend ve výši 700.000,- Kč na jednu akcii. Existence tohoto závazku je ověřena Zprávou nezávislého auditora ze dne 12. října 2012.Jediný akcionář v působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžité pohledávky společnosti INGO-PRAMEN, spol. s r.o. ve výši 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů korun českých) za společností INGO Casino, a.s., jak je uvedeno výše proti pohledávce společnosti INGO Casino, a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů korun českých).Existence pohledávky, která má být použita na splacení emisního kursu nově upsaných akcií započtením pohledávky společnosti INGO-PRAMEN, spol. s r.o., za společností INGO Casino, a.s., proti pohledávce společnosti INGO Casino, a.s., na splacení emisního kurzu akcií byla ověřena ze zprávy poskytnuté nezávislým auditorem společností HAYEK, spol. s r.o., holding, se sídlem Jindřišská 5, Praha 1, číslo auditorského oprávnění 029 a auditorem Konstantinem Tafincevem, číslo auditorského oprávnění 1972, ze dne 12. 10.2012.Pro účely započtení se stanoví tato pravidla:Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, společností INGO-PRAMEN, spol. s r.o. a společností INGO Casino, a.s. uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definována pohledávka, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti INGO Casino, a.s., na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejichž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení této pohledávky v rozsahu, v jakém se setkaly s pohledávkou společnosti INGO Casino, a.s., na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zanikají a spolu s nimi zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurs nově upsaných akcií. Společnost INGO-PRAMEN, spol. s r.o., jako předem určený zájemce upíše a splatí 70 (slovy: sedmdesát) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,-Kč (jeden milión korun českých) Místem upisování se stanoví (je) kancelář představenstva společnosti INGO Casino, a.s., na adrese Františkovy Lázně, Národní tř. 1, okres Cheb, PSČ: 351 01. Upisovatel, společnost INGO-PRAMEN, spol. s r.o., provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. Lhůta pro upisování akcií je 20 (dvacet) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů