Trendy

10 743 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-4 007 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

6 393 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.12.2012 Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6

Historické adresy

15.5.2004 - 18.12.2012 Praha 9, Freyova 27/82, PSČ 19000
24.1.1996 - 15.5.2004 Praha 1, Malostranské nám. 23/37, PSČ 11000

64949320

DIČ

od 10.9.2003

CZ64949320

Datová schránka

2krczi4

Historické názvy

10.11.2006 - 2.4.2012

Axis4, a.s.

24.1.1996 - 10.11.2006

World Trade Center Prague, a.s.,

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3746

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.9.2009

60 000 000 Kč

Historické jmění

29.7.2009 - 30.9.2009

60 000 000 Kč

24.1.1996 - 29.7.2009

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1295035028 / 5500

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 165894PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

1.8.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Drahobejlova 27, 190 00, Praha - Libeň

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 13. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 25. června 2007 : Na společnost Axis4, a.s. přešlo jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti Linnet pc, spol. s r.o., se sídlem Nové Město nad Metují, Nádražní 219, PSČ 549 01, IČ Na společnost Axis4, a.s. přešlo jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti Linnet pc, spol. s r.o., se sídlem Nové Město nad Metují, Nádražní 219, PSČ 549 01, IČ... 252 69 003, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 11572. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.1.2007. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. srpna 2014 - 26. září 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 13. července 2009 - 4. srpna 2009 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti Axis4, a.s. peněžitým vkladem takto:1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Axis4, a.s.z částky 1, 000. 000,- Kč ( slovy jeden milion kor... un českých ) o částku 59, 000.000,- Kč ( slovy : padesát devět milionů korun českých ) na celkovou částku 60,000.000,- Kč (slovy : šedesát milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.2.Na zvýšení základního kapitálu společnosti Axis4, a.s. bude upsáno 5900 kusů kmenových akcií , znějících na jméno,v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč( slovy : deset tisíc korun českých) a emisním kursu 10.000,- Kč( slovy: deset tisíc korun českých).3.Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to společnosí Alphaduct,a.s., IČ: 26212412, se sídlem Brno, Dusíkova 7 č.p.795, PSČ 638 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 4768.4.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost Axis4,a.s. předem určenému zájemci písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti(5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.5.Spolu s oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání akcií,obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct( 14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6.K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností Axis4,a.s. dojde v sídle advokátní kanceláře Bartošová & Cihelková, na adrese Školská 3/660, Praha 1, v pracovní dny v době od 9.00 do 17, 00 hodin.7.Upisovatel je povinen nejpozději do třiceti( 30 dnů) ode dne upsání akcií, t.j. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit 30% ( slovy: třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 890377028/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., založený podle § 204 odst.2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií a zbývající část na tento účet nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8.Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, t.j.společnosti Alphaduct, a.s. v celkové výši 54,177.165,75 Kč ( slovy: padesát čtyři miliony jednosto sedmdesát sedm tisíc jednosto šedesát pět korun českých a sedmdesát pět haléřů) za společností Axis4, a.s. sestávající se z:i.pohledávky ve výši 45,072.000,- Kč( slovy: čtyřicet pět milionů sedmdesát dva tisíce korun českých) z titulu realizace vzniklého zajištění na základě Smlouvy o poskytnutí ručení uzavřené mezi splečností Axis4, a.s.( resp.jejím právním předchůdcem) a společností Alphaduct,a.s.ze dne 30.11.2005, ve znění dodatku č.1 ze dne 1.6.2006.ii.pohledávky ve výši 3,429.369,86 Kč ( slovy: tři miliony čtyřista dvacet devět tisíc třista šedesát devět korun českých a osmdesát šest haléřů) z titulu odměny za ručení podle Smlouvy o poskytnutí ručení uzavřené mezi společností Axis4,a.s.( resp.jejím právním předchůdcem) a společností Aphaduct, a.s. ze dne 30.11.2005,ve znění dodatku č.1 ze dne 1.6.2006.iii.pohledávky ve výši 5,675.795,89 Kč( slovy: pět milionů šetset sedmdesát pět tisíc sedmset devadesát pět korun českých a osmdesát devět haléřů) je úrokem z úvěru.9.Na úhradu části emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 8. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas.10.Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo společnosti Axis4,a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14 ) dnů ode dne , kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.11.Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti ( 14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.12.Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.13.S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.14.Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů