Trendy

1 221 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-2 404 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

33 608 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 3.2.2011 Praha 6, Chittussiho 45/14, PSČ 16000

Historické adresy

12.12.2003 - 3.2.2011 Praha 6, Chittussiho 144, PSČ 16000
21.8.2002 - 12.12.2003 Praha 6, Na Luzích 31 čp. 350, PSČ 16000
2.2.1996 - 21.8.2002 Praha 6, Na Luzích 31

Adresa z obchodního rejstříku

od 13.7.2015 Praha, Chittussiho 45/14, okres Hlavní město Praha, PSČ 16000

64949397

DIČ

Není plátce DPH

1.5.1996 - 28.2.2011

CZ64949397

Datová schránka

gmfczv7

Historické názvy

2.2.1996 - 5.3.2009

NEXT CZ a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3752

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.12.2002

2 500 000 Kč

Historické jmění

2.2.1996 - 2.12.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Historické provozovny

2.2.1997 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na příkopě 1096/19, 110 00, Praha - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 21. srpna 2002 - 2. prosince 2002 : Valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti z důvodu potřeby kapitálového posílení Společnostize stávající částky jeden milion korun českých (1.000.... 000,,- Kč)o částku jeden milion pět set tisíc korun českých(1.500.000,- Kč) na celkovou novou výši základního kapitálu dvamiliony pět set tisíc korun českých (2.500.000,- Kč), zanásledujích podmínek:Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií,které budou splaceny peněžitými vklady. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení nebude připuštěno.Na zvýšení bude upsáno jeden tisíc pět set (1.500) kusů novýchkmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotějeden tisíc korun českých (1.000,- Kč) za akcii. Emisní kursbude roven jmenovité hodnotě akcií, a to z důvodu zachováníprincipu rovnosti zacházení s akcionáři vzhledem tomu, že akciebudou nabídnuty k úpisu stávajícím akcionářům.Stávající akcionáři Společnosti budou mít, v souladu s § 204aobchodního zákoníku, přednostní právo k úpisu nových akcií, a tove lhůtě dvou týdnů počínající dnem následujícím týden po dnipravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti do obchodního rejstříku, jak je níže specifikováno.Na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovitéhodnotě s tím, že upisovány budou pouze celé akcie.Počátek běhu lhůty bude s předstihem oznámen stávajícímakcionářům Společnosti odeláním doporučeného dopisu na adresuakcionářů uvedenou v seznamu akiconářů. Toto oznámení bude dálezveřejněno v obchodním věstníku a uveřejněno v Hospodářskýchnovinách.Místo pro úpis akcií s využitím přednostního práva stávajícíchakcionářů bude advokátní kancelář Radky Konečné, Malá Štěpánská9, 120 00 Praha 2, v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hod. Odpočátku lhůty k přednostnímu úpisu akcií zde bude pro všechnystávající akcionáře Společnosti připravena listina upisovatelů.Lhůta pro splacení akcií bude činit 2 týdny ode dne úpisu, jinakbude úpis neúčinný. Emisní kurs všech upsaných akcií budesplacen upisovateli jednorázově ve hůtě určené pro splacení nazvláštní účet č. 174275071/0300, vedený v ČSOB, a.s., který zatímto účelem otevřela Společnost na své jméno v souladu s § 204odst. 2 obchodního zákoníku. Číslo tohoto účtu a podrobnostibankovního spojení budou dále sděleny všem akcionářům při úpisuakcií v souladu s § 204a obchodního zákoníku.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva(včetně těch, ohledně nichž bude úpis neplatný či neúčinný)budou nabídnuty předem určenému zájemci z řad akcionářů, a toakcionáři CAJETANA COMMERCIAL CORPORATION. Lhůta pro úpis akciítímto předem určeným zájemcem bude činit 4 týdny a počne běžetdnem následujícím po marném uplynutí lhůty k přednostnímu úpisuakcií. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři CAJETANACOMMERCIAL CORPORATION odesláním doporučeného dopisu na adresuakcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.Místo pro úpis akcií v případě úpisu předem určeným zájemcembude rovněž advokátní kancelář Radky Konečné, Malá Štěpánská 9,120 00 Praha 2, v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hod. Odpočátku lhůty k úpisu akcií, které nebudou případně upsány svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů bude na tétoadrese připraven návrh smlouvy o upsání akcií se Společností jižpodepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovatveškeré zákonné náležitosti včetně počtu upisovaných akcií.Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetínávrhu smlouvy o upsání bude činit dva týdny. V této lhůtědoručí akcionář CAJETANA COMMERCIAL CORPORATION podepsanousmlouvu o upsání akcií na výše uvedenou adresu místa úpisu súředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.Lhůta pro splacení akcií bude i v tomto případě činit 2 týdnyode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. Emisní kurs všechupsaných akcií bude splacen upisovatelem jednorázově ve lhůtěurčené pro splacení na zvláštní účet u banky, který za tímtoúčelem otevře na své jméno v souladu s § 204 odst. 2 obchodníhozákoníku. Číslo tohoto účtu a podrobnosti bankovního spojeníbudou sděleny akcionáři CAJETANA COMMERCIAL CORPORATION přiúpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 29. června 1999 - 21. srpna 2002 : Mimořádná valná hromada společnosti NEXT CZ, a.s. se sídlemPraha 6, Na Luzích 31, IČO: 64949397, konaná dne 18.3.1999schválila toto usnesení o zvýšení základního jmění upsánímnovýc... h akcií:1. Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno:o 1,500.000,- Kč, to jest na celkovou výši 2,500.000,- Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakci:1500 kusů kmenových akcií , každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Nové akcie budou akciemi na jméno, budou vydány v listinnépodobě a budou veřejně neobchodovatelné.3. Úpis akcií:Alcie lze upisovat s využitím přednostního práva. Místem prouplatnění přednostního práva je sídlo společnosti. Měsíční lhůtapro vykonání přednostního práva začíná dnem následujícím popravomocném zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 1,5 nové akcie, a tovždy jen na sudý počet. S využitím přednostního práva lze upsat1 500 kusů kmenových listinných, veřejně neobchodovatelnýchakcií na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě a emisnímkursu 1.000,- Kč.Veřejný úpis akcií je vyloučen. Akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva budou nabídnuty určitým zájemcům, ato akcionářům společnosti, kteří akcie upíší v sídle společnostido jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro vykonánípřednostního práva.4. Místo a lhůta pro splacení emisního kursu akcií:Emisní kurs nově upisovaných akcií je 1.000,- Kč.Upisující akcionáři jsou povinni splatit 30% peněžitých vkladůpředstavujících emisní kurs upsaných akcií do 40 dnů ode dneúpisu na účet č. 01 56752 001 vedený ČSOB a.s. platebnímpříkazem nebo hotovosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů