14 069 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

1 744 tis. Kč

Zisk za rok 2008

54 798 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

30.10.2008 - 1.10.2012 Praha 9 - Letňany, Bechyňská 640, PSČ 19900
7.12.2002 - 30.10.2008 Praha 5 - Radotín, Strážovská 150/8, PSČ 15300
14.2.1996 - 7.12.2002 Praha 5-Stodůlky, Ke Konstruktivě 9

64949524

DIČ

Není plátce DPH

25.11.1998 - 1.10.2012

CZ64949524

Datum vzniku

14. února 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2012

Historické názvy

30.10.2008 - 1.10.2012

Sunex Recycling a.s.

14.2.1996 - 30.10.2008

METALLEAS a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3769

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.10.2009 - 1.10.2012

27 556 000 Kč

22.11.2005 - 14.10.2009

10 800 000 Kč

14.2.1996 - 22.11.2005

1 020 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 18

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2012 - 1. října 2012 : Společnost Sunex Recycling a.s., se sídlem Praha 9 – Letňany, Bechyňská 640, PSČ 199 00, IČ 649 49 524, zanikla bez likvidace v důsledku fúze sloučením se společností SUNEX, spol. ... s r.o., se sídlem Praha 9 – Letňany, Bechyňská 640, PSČ 199 05, IČ 161 88 578, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3148, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo dle projektu fúze sloučením ze dne 21. 6. 2012 s rozhodným dnem 1. 1. 2012 jmění zaniklé společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2012 - 1. října 2012 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
  • 8. ledna 2009 - 14. října 2009 : 1a) Valná hromada společnosti Sunex Recycling a.s. rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti, který k dnešnímu dni činí 10.800.000,- Kč a je zcela splacen, o částku 16.75... 6.000,- Kč, na konečnou výši 27.556.000,- Kč.1.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových sto dvaceti čtyř (124) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, z nichž 36 ks bude o nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), 32 ks bude o nominální hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), 44 ks bude o nominální hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) a 12 ks bude o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.1.c) Úpis nových akcií bude proveden předem určenými zájemci, kterými budou stávající akcionáři společnosti a kterými budou nové akcie upsány v poměru jmenovitých hodnot akcií, které vlastní.1.d) Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost Sunex Recycling a.s., se sídlem Praha 9, Letňany, Bechyňská 640, PSČ 199 05, IČ: 649 49 524, s předem určenými zájemci ? společností Max Aicher Recycling GmbH, reg. č. HRB 10027, panem Ing. Jiřím Andršem, r.č. 360403/010, paní Hanou Kymličkovou, r.č. 485423/188, panem Ing. Emilem Polívkou, r.č. 370823/043 a panem Ing. Jiřím Vrabcem, r.č. 340120/114.Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti Sunex Recycling a.s. povinno zaslat doporučeným dopisem předem určeným zájemcům nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.1.e) Počátek běhu lhůty pro úpis nových akcií bude představenstvem společnosti Sunex Recycling a.s. oznámen předem určeným zájemcům dopisem, jehož přílohou bude návrh Smlouvy o upsání akcií.1.f) Předem určení zájemci jsou povinni uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností Sunex Recycling a.s. nejpozději do 15 (patnácti) dnů od převzetí jejího návrhu. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.1.g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod. do 16,00 hod.1.h) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro všechny upisovatele stejný.1.i) Lhůta, do kdy musí být splaceno 100% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií činí 90 dnů a počítá se ode dne úpisu nových akcií tj. ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsání akcií neúčinné.1.j) Úpis mohou provést předem určení zájemci pouze osobně, nebo prostřednictvím statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce na základě speciální plné moci.Valná hromada společnosti Sunex Recycling a.s. souhlasí se započtením pohledávek společnosti na splacení celého emisního kursu akcií nově upsaných předem určenými zájemci - stávajícími akcionáři proti:a) části peněžité pohledávky akcionáře Max Aicher Recycling GmbH a to ve výši 3.794.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 3.2.2006 a části peněžité pohledávky a to ve výši 5.192.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 13.6.2008 tj. v celkové výši 8.986.000,- Kč,b) části peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Andrše a to ve výši 1.979.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 3.2.2006,c) části peněžité pohledávky akcionáře Hany Kymličkové a to ve výši 1.979.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 3.2.2006,d) části peněžité pohledávky akcionáře Ing. Emila Polívky a to ve výši 1.833.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 3.2.2006,e) části peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Vrabce a to ve výši 1.979.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 3.2.2006.Započtení vzájemných pohledávek bude provedeno uzavřením Dohody o započtení, jejíž návrh je společnost povinna předložit upisovatelům nejpozději do 10 dnů po účinném upsání akcií a upisovatelé jsou povinni tuto dohodu akceptovat nejpozději do následujících 90 dnů. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 7. září 2005 - 14. října 2009 : 1.a) Valná hromada společnosti METALLEAS a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, který k dnešnímu dni činí 1 020 000,-Kč (jedenmiliondvacettisíc Kč) a je splacen o... částku 9 780 000,-Kč (devětmilionůsedmsetosmdesáttisíc Kč) na konečnou výši 10 800 000,-Kč (desetmilionůosmsettisíc Kč) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.1.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 978 (devítisetsedmdesátiosmi) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, každé o nominální hodnotě 10 000,-Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované.1.c) Úpis nových akcií bude proveden předem určenými zájemci, kterými budou stávající akcionáři společnosti a kterými budou nové akcie upsány v poměru jmenovitých hodnot akcií, které vlastní.1.d) Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost METALLEAS a.s., se sídlem Praha 5 - Radotín, Strážovská 150/8, PSČ 153 00, IČO: 64 94 9524 s předem určenými zájemci - panem Ing. Jiřím Andršem, r.č. 360403/010, panem Miroslavem Jánským, r.č. 380318/018, paní Hanou Kymličkovou, r.č. 485423/188, panem Martinem Peterkou, r.č. 620505/0082, panem Ing. Emilem Polívkou, r.č. 370823/043, a panem Ing. Jiřím Vrabcem, r.č. 340120/114.Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti METALLEAS a.s. povinno předat osobně či zaslat doporučeným dopisem předem určeným zájemcům, nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.1.e) Počátek lhůty pro úpis nových akcií bude představenstvem společnosti METALLEAS a.s. oznámen předem určeným zájemcům písemným dopisem, jehož přílohou bude návrh Smlouvy o upsání akcií.1.f) Předem určení zájemci jsou povinni uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností METALLEAS a.s. nejpozději do 15 (patnácti) dnů od převzetí jejího návrhu. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Úpis mohou provést předem určení zájemci pouze osobně, nebo prostřednictvím statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce na základě speciální plné moci.1.g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod. do 16,00 hod.1.h) Emisní kurs nově upsaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro všechny upisovatele stejný.1.i) Lhůta do kdy musí být splaceno 100% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií činí 20 dnů a počítá se ode dne úpisu nových akcií tj. ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsání akcií neúčinné.2.) Valná hromada společnosti METALLEAS a.s., souhlasí se započtením pohledávek společnosti na splacení celého emisního kursu akcií nově upsaných předem určenými zájemci- stávajícími akcionáři proti :a) peněžité pohledávce akcionáře Ing. Jiřího Andrše ve výši1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004b) peněžité pohledávce akcionáře Martina Peterky ve výši1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004c) peněžité pohledávce akcionáře Hany Kymličkové ve výši1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004d) peněžité pohledávce akcionáře Miroslava Jánského ve výši1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004e) peněžité pohledávce akcionáře Ing. Emila Polívky ve výši1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004f) peněžité pohledávce akcionáře Ing. Jiřího Vrabce ve výši1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004 zobrazit více skrýt více
posunout dolů