Trendy

453 630 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

41 992 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

219 501 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 11.9.2002 Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 14002

Historické adresy

21.1.2002 - 11.9.2002 Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 13000
5.3.1996 - 21.1.2002 Praha 3, Slezská 96

Adresa z obchodního rejstříku

od 27.5.2015 Praha, Zelený pruh 1560/99, okres Hlavní město Praha, PSČ 14002

64949541

DIČ

od 5.3.1996

CZ64949541

Datum vzniku

5. března 1996

Datová schránka

fb4ewyy

Historické názvy

21.1.2002 - 1.7.2009

LCS International, a.s.

5.3.1996 - 21.1.2002

LCS International a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3771

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.7.2003

10 629 750 Kč

Historické jmění

7.11.2002 - 30.7.2003

8 250 000 Kč

19.4.1999 - 7.11.2002

6 000 000 Kč

5.3.1996 - 19.4.1999

1 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 22.8.2013

5041108838 / 5500

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.2.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Londýnské náměstí 886/4, 639 00, Brno - Štýřice

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 30. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 9. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 1. června 2010 : Na společnost Asseco Solutions, a.s. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, identifikační číslo 649 49 541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr Na společnost Asseco Solutions, a.s. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, identifikační číslo 649 49 541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr...aze, oddíl B, vložka 3771 přešlo jako na společnost nástupnickou jmění zanikající společnosti DATALOCK spol. s r.o. se sídlem Opava, Sadová 199/46, PSČ 746 01, identifikační číslo 619 46 974, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12939, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a to na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem fúze 01.01.2010. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2005 : Na společnost LCS International, a.s. přešlo v důsledku převodu jmění zanikající společnosti LCS Softprofes, a.s., IČ 250 78 640, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Bratří Štefanů 60 Na společnost LCS International, a.s. přešlo v důsledku převodu jmění zanikající společnosti LCS Softprofes, a.s., IČ 250 78 640, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Bratří Štefanů 60.... zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2004 : Na společnost LCS International, a.s., přešlo v důsledku rozdělení sloučením část jmění zanikající společnosti LCS Holding, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, ide Na společnost LCS International, a.s., přešlo v důsledku rozdělení sloučením část jmění zanikající společnosti LCS Holding, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, ide...ntifikační číslo 442 68 980, uvedená ve Smlouvě o rozdělení a převzetí obchodního jmění ze dne 28.6. 2004. Druhou nástupnickou společností je NYCOM, a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, identifikační číslo 452 71 607. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. května 2014 - 30. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 10. září 2009 - 5. května 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti Asseco Solutions, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ 64949541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v... Praze, oddíl B, vložka 3771 (dále jen ?Společnost?), konaná dne 14.srpna 2009 rozhodla o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti tak, že přijala toto usnesení:1. Na této mimořádné valné hromadě Společnosti předložila společnost Asseco Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČ 27074358, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525, Společnosti akcie a hromadné listiny prokazující, že je majitelem 203.629 kusů nekótovaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě, emitovaných Společností, o jmenovité hodnotě 50,- Kč, a to akcie série A, č. 000019 ? 000036, 000058 ? 000090, 000119 ? 000148, 000179 ? 000184, 000252 ? 000270, 000285 ? 000289, 000295 ? 000303, 000309 ? 000318, 000336 ? 000345, 000371 ? 000378, 000384 ? 000399, 000431 ? 000435, hromadné listiny série B, č. 000001, 000003 ? 000598, 000644 ? 000651, 000661 ? 000665, 000687 ? 000717, 000734, 000736 ? 000760, 000779 ? 000780, 000865 ? 000870, 000872, 000888 ? 000906, 000924, hromadné listiny série C, č. 000001 ? 000990 a hromadné listiny série D, č. 000001 ? 000147, čímž doložila, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 95,78% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 95,78% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že společnost Asseco Czech Republic, a.s. (dále jen ?Hlavní akcionář?) splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení.2. Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen ?Minoritní akcionáři?) na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?Den přechodu?) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavním věřitelům (dále jen ?oprávněné osoby?) za akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.057,- Kč za každou jednu akcii Společnosti, tedy za kmenovou akcii vydanou v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 50,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2251/2009 ze dne 30.5.2009 zpracovaným znalcem Prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., v němž znalec dospěl k následujícímu závěru : ?Vzhledem k tomu, že v minulosti byly provedeny transakce s akciemi s cenou stanovenou ve výši 1 057 Kč/akcii, považuje znalec za hodnotu přiměřeného protiplnění za převáděné akcie společnosti LCS International, a.s. (pozn. nyní Asseco Solutions, a.s.) tuto částku 1 057 Kč/akcie, která je o 0,66 % vyšší, nežli hodnota zjištěná na základě výše popsaného aktuálního ocenění Společnosti.?4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode Dne přechodu nebo nejdéle v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 183l odst. 6 a § 214 odst. 1 obchodního zákoníku předají listinné akcie Společnosti. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 183m odst. 2 obchodního zákoníku úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti. Akcie, které nebudou předloženy ve výše uvedených lhůtách, prohlásí představenstvo Společnosti za neplatné postupem podle § 214 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 2002 - 7. listopadu 2002 : Jediný akcionář rozhodl zvýšit základní kapitál společnostiupisováním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře.Celková částka o níž má být zvýšen základní kapitál společno... sti,který nyní činí 6.000.000,- Kč, představuje částku ve výši2.250.000,- Kč. Po zvýšení v rozsahu uvedeném v předchozí větěby měl základní kapitál společnosti činit 8.250.000,- Kč s tím,že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení.Připouští se výhradně započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu nověupisovaných akcií ve výši 4.500.000,- Kč. Emisní kurs každéupisované akcie se stanovuje ve výši 2.000,- Kč. Rozdíl meziemisním kursem a jmenovitou hodnotou každé akcie tvoří emisníážio ve výši 1.000,- Kč.Rozhoduje se, že upisované akcie budou vydány jako akcie kmenovéna majitele v počtu 2.250 ks, a to v zaknihované podobě, každáakcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a tyto budou vydány zapeněžitý vklad.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůtastanovená pro upisování akcií je do 60 dnů ode dne nabytí právnímoci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříkus tím, že představenstvo společnosti LCS International, a.s.oznámí počátek běhu takto stanovené lhůty jedinému akcionářipísemně na adresu jeho sídla, a to nejpozději do 7 dnů ode dnenabytí právní moci předmětného soudního rozhodnutí. Jedinýakcionář - LCS Holding, a.s. upisuje akcie ve smlouvě o upsáníakcií, kterou uzavírá se společností. Návrh na uzavření smlouvyo upsání akcií doručí představenstvo společnosti LCSInternational, a.s. spolu s písemným oznámením o počátku běhulhůty stanovené pro upisování akcií.Rozhoduje se, že na osm dosavadních akcií o jmenovité hodnotě1000,- Kč, a to každé z nich, lze upsat tři nové akcie ojmenovité hodnotě 1000,- Kč, a to každé z nich. Stanovuje se, žerozhodným dnem ve smyslu § 204a odst. 2 písm. d) je den nabytíprávní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku.Představenstvo společnosti LCS International, a.s. je povinnobez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhumusí být uzavřena písemná dohoda o započtení. Započtena budepeněžitá pohledávka jediného akcionáře - LCS Holding, a.s. vůčispolečnosti - LCS International, a.s. proti pohledávce nasplacení emisního kurzu upsaných akcií. Peněžitá pohledávkaplyne z písemného uznání závazku ze dne 19.6.2002 mezispolečností LCS International, a.s., jako dlužníkem, aspolečností LCS Holding, a.s., jako věřitelem v celkové výši4.500.000,- Kč, přičemž započtena bude částka v plné výši. Návrhdohody o započtení doručí představenstvo společnosti LCSInternational, a.s. jedinému akcionáři spolu s návrhem smlouvy oupsání akcií s tím, že tato dohoda bude uzavřena nejpozději do 7dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nedílnou součástídohody o započtení bude výše uvedené písemné uznání závazku. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 1998 - 19. dubna 1999 : Dne 15.5.1998 se uskutečnilo jednání jediného akcionářespolečnosti LCS Holding, a.s. IČ0 44 26 89 80, která je 100%akcionářem společnosti LCS International, a.s..Jediný akcionář r... ozhodl o zvýšení základního jmění dle § 205odst. 2) obchodního zákoníku neveřejným úpisem akcií o4.800.000,- Kč to jest na částku 6.000.000,- Kč.Nepřipouští se upisovábní akcií nad tuto částku. Rozhodl, žeupsáno bude 4.800 ks kmenových akcií na majitele o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, zaknihovaných, veřejně neobchodovatelných.Rozhodl, že akcie budou upsány jediným akcionářem, to jestspolečnosti LCS Holding, a.s. IČO 44 26 89 80 se sídlem Praha 3,Slezská 96 ve smyslu § 205 odst. 2) obchodního zákoníku. Emisníkurs akcií činí 1.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit emisníkurs na bankovní účet společnosti LCS International, a.s. IČO 6494 95 41 se sídlem Praha 3, Slezská č. 96 vedený u IPB a.s.pobočka PRAHA-AXA, číslo účtu 111263671/5100. Platba budeprovedena převodem z účtu upisovatele. Upisovatel je povinensplatit celý emisní kurs upisovaných akcií nejpozději v denúpisu.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitým vkladem.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta proupsání akcií se stanovuje nejpozději do 14 dnů poté, co buderozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku( počátek lhůty ). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů