Trendy

1 900 656 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

44 565 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 472 668 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.11.2009 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 14000

Historické adresy

13.11.2009 - 23.11.2009 Praha - Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 14000
13.11.2009 - 13.11.2009 Praha - Praha 4, Vyskočilova 1481/4, PSČ 14000
31.1.2006 - 13.11.2009 Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 14000
25.2.2005 - 31.1.2006 Praha 2, Tylovo náměstí 3/15, PSČ 12000
29.2.1996 - 25.2.2005 Praha 9, Ostravská 623

64949974

DIČ

od 1.12.1996

CZ64949974

Datum vzniku

29. února 1996

Datová schránka

xgqe4cm

Historické názvy

23.4.2015 - 4.5.2015

Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

30.4.2008 - 23.4.2015

Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

29.2.1996 - 30.4.2008

COMS,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3820

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.3.2016

2 475 000 000 Kč

Historické jmění

2.10.2015 - 21.3.2016

2 475 000 000 Kč

4.6.2008 - 2.10.2015

175 000 000 Kč

18.12.2002 - 4.6.2008

15 000 000 Kč

29.2.1996 - 18.12.2002

15 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2055990207 / 2600

Provozovny

od 26.10.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Freyova 945/35, 190 00, Praha 9 - Vysočany

... více provozoven (celkem 25) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 6. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. října 2015 - 21. března 2016 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 9.9.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.300.000.000, Kč (dvě miliardy ... tři sta milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 175.000.000, Kč (jedno sto sedmdesát pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.475.000.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta sedmdesát pět milionů korun českých). Upisování nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 2.300 (dva tisíce tři sta) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu.3.Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva akcionářů společnosti, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali.4.Všechny nové akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu, tj. celkem 2.300 (dva tisíce tři sta) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je obchodní společnost MARKS AND SPENCER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED se sídlem Waterside House, 35 North Wharf Road, Londýn W2 1NW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, obchodní společnost založená dle práva Anglie a zapsaná v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 2615081.5.Lhůta pro upsání nových činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů a počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že lhůta pro upsání končí nejpozději dne 31.12.2015 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct). Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci jako upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným oproti podpisu (upisovatel se pro účely doručení může nechat zastoupit zmocněncem).6.Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).7.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na účet společnosti č. 2055990207/2600 vedený u Citibank Europe, plc., organizační složka následovně:-30 %, tj. 690.000.000,- Kč (šest set devadesát milionů korun českých) do okamžiku podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,-70 %, tj. 1.610.000.000,- Kč (jedna miliarda šest set deset milionů korun českých), v jedné nebo více splátkách, nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.8.Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští.9.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.10.Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností určenému zájemci doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či jeho osobním předáním proti podpisu.11.Návrh smlouvy o upsání akcií musí zejména obsahovat:-údaj o tom, že se ostatní akcionáři vzdali přednostního práva na upisování;-počet, druh, formu a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií;-výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení a číslo účtu u banky pro splacení peněžitého vkladu s tím, že platba bude označena jako "capital contribution".12.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00 a podpisy stran budou úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2014 - 21. března 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 6. března 2014 - 25. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 26. března 2008 - 4. června 2008 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 160.000.000,- Kč (slovy: sto šedesát miliónů korun českých), tj. z 15.000.000,- Kč (slovy: patnácti miliónů korun českých) na 175.000.000,... - Kč (slovy: sto sedmdesát pět miliónů korun českých), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitým vkladem.Upisování nových akcií společnosti nad částku, o níž má být zvýšen základní kapitál společnosti se nepřipouští.Počet nově upisovaných akcií společnosti činí 160.000 (slovy: sto šedesát tisíc). Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny nově upisované akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť se všichni akcionáři společnosti dnešního dne, tj. 20. března 2008, vzdali svého přednostního práva na upisování 160.000 (slovy: sto šedesát tisíc) kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě a s emisním kurzem 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou upisovány na základě tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu.Všech 160.000 (slovy: sto šedesát tisíc) kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude upsáno akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Lhůta pro upsání nových akcií, tj. lhůta k uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, činí třicet pracovních dní a počne běžet ode dne, kdy usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku nabude právní moci. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti zasláním písemného oznámení na adresu sídla akcionářů uvedeného v seznamu akcionářů a na adresu zmocněnců akcionářů do tří dnů od nabytí právní moci usnesení. Místem upsání nových akcií, tj. místem uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu bude notářská kancelář JUDr. Ivy Šídové, na adrese Praha 1, Platnéřská 191/6.Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou akcii.Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurz nově upisovaných akcií na bankovní účet společnosti číslo 1031033133 vedený u Raiffeisenbank, a.s., a to do třiceti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 19. září 2007 - 21. ledna 2008 : Usnesením valné hromady společnosti COMS, a.s. ze dne 12.7.2007 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z Kč 15,000.000,-- o 65,000,000,-- do výše Kč 80,000.000,-... -. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 65 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1,000.000,-- a při emisním kusu Kč 1,000.000,-- na jednu akcii. Vzhledem k tomu, že emisní kurs má být zcela splacen započtením pohledávky určitými zájemci "se přednostiní právo akcionářů na upsání akcií z povahy věci neuplatní, resp. se vylučuje. Akcie nebudou kótované. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány takto: započtením pohledávky: 1. 52 kusů o jmenovité hodnotě Kč 1,000.000,-- jedné akcie upíše akcionář Ing. Dušan Mrozek, ř.č. 620919/2077, bytem Průhonice, Chrpová 644, okres Praha-západ. 2. 13 kusů o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,-- jedné akcie upíše akcionář Zbyněk Mrózek, r.č. 580716/0425, bytem Průhonice, Na Michovkách III 703.Valná hromada jenomyslně souhlasí se započtením peněžitých pohledávek výše uvedených upisovatelů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči upisovatelům na splacení emisního kursu upisovaných akcií, a to zejména započtení nasledujících pohledávek upisovatelů.Ad 1. Ing. Dušan Mrozek: započtení části pohledávky ve výši Kč. 52,000.000,-- vzniklé z titulu smlouvy o převodu akcií ze dne 27.2.2007, uzavřené mezi Ing. Dušanem Mrozkem jako prodávajícím a společností COMS, a.s., jako kupujícím, na základě které byly na společnosti COMS, a.s. převedeny akcie společnosti M&M Holding, a.s., IČ: 256 59 014 se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, a to v počtu 8 kusů o jemnovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-- a dle znaleckého posudku společnosti NOVOTA, a.s. se sídlem Klimentská1652/36, Praha 1 ze dne 23.3.2007 při emisním kursu jedné akcie ve výši Kč 15,100.000,--. Celková hodnota prodaných akcií činila Kč 120,800.000,--. Dne 31.3.2007 došlo na základě dohody o započtení pohledávek mezi Ing. Dušanem Mrozkem a společností COMS, a.s. ve výši Kč 64,824.869,96 za Ing. Dušanem Mrozkem na tuto pohledávku Ing. Dušana Mrozka za společností COMS, a.s.částky Kč 55,975.130,04. Předmětem započtení je tedy celá hodnota upisovaných akcií ve výši Kč 52,000.000,--. Tato pohledávka byla splatná ke dni 10.4.2007.Ad 2. Zbyněk Mrózek: započtení části pohledávky ve výši Kč 13,000.000,-- vzniklé z titulu smlouvy o převodu akcií ze dne 27.2.2007, uzavřené mezi Zbyňkem Mrózkem jako prodávajícím a společností COMS, a.s., jako kupujícím, na základě které byly na společnost COMS, a.s. převedeny akcie společnosti M&M Holding, a.s., IČ: 256 59 014 se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, a to v počtu 2 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-- a dle zanaleckého posudku společnosti NOVOTA, a.s. se sídlem Klimentská 1652/36, Praha 1 ze dne 23.3.2007 při emisním kursu jedné akcie ve výši Kč 15,100.000,--. Celková hodnota prodaných akcií činila Kč 30,200.000,--. Dne 31.3.2007 došlo na základě dohody o započtení pohledávek mezi Zbyňkem Mrózkem a společností COMS, a.s. k započtení pohledávky COMS, a.s. ve výši Kč 16,099.052,64 za Zbyňkem Mrózkem na tuto pohledávku Zbyňka Mrózka za společností COMS, a.s. Ke dni 12.7.2007 dosahuje pohledávka Zbyňka Mrózka za společností COMS, a.s. částky Kč 14,100.947,36. Předmětem započtení je tedy celá hodnota upisovaných akcií ve výši Kč 13,000.000,--. Tato pohledávka byla splatná ke dni 10.4.2007.Dle vyjádření auditora pana Ing. Tomáše Novotného ze dne 12.7.2007 jsou tyto shora citované závazky ke dni 12.7.2007 v účetnictví společnosti COMS, a.s. řádně vedeny a existují.Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny mezi společností COMS, a.s. a pány Ing. Dušanem Mrozkem a Zbyňkem Mrózkem v sídle společnosti COMS, a.s., tj. Praha 4, Antala Staška 2027/79 s tím, že lhůta pro upisování bude činit tři měsíce a její počátek bude oznámen upisovatelům doporučenými dopisy s doručenkou zaslanými představenstvem společnosti. Přílohou oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií.Počátek lhůty nesmí předcházet dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi společností COMS, a.s. a pány Ing. Dušanem Mrozkem a Zbyňkem Mrózkem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření smlouvy o upsání akcií.Uzavřením smluv o započtení budou pohledávky na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost za pány Ing. Dušanem Mrozkem a Zbyňkem Mrózkem z titulu uzavření Smluv o upsání akcií zcela splaceny a pohledávky, které mají panové Ing. Dušan Mrozek a Zbyněk Mrózek za splečností COMS, a.s. budou splaceny částečně, a to v rozsahu uvedeném shora s tím, že části kupní ceny za převod akcií společnosti M&M Holding, a.s. zůstávají nadále závazkem společnosti COMS, a.s. Emisní kurs nových akcií činí Kč 1,000.000,-- za jednu kmenovou akcii v listinné podobě, znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie Kč 1,000.000,--. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti.Všichni akcionáři prohlásili výslovně do notářského zápisu před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, že se vzdávají přednostního práva na upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 29. února 1996 - 18. prosince 2002 : Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo splaceno 30%základního jmění společnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů