Trendy

60 024 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 348 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

592 174 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.9.2016 Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník

Historické adresy

29.2.2000 - 20.9.2016 Jeseník, Tyršova 248, PSČ 79001
12.2.1996 - 29.2.2000 Jeseník, V oblouku 170, okres Šumperk, PSČ 79001

65138066

DIČ

od 1.4.1996

CZ65138066

Datová schránka

kncgujn

Historické názvy

12.2.1996 - 28.12.2001

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1211

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.6.2015

214 520 000 Kč

Historické jmění

31.12.2013 - 23.6.2015

214 410 000 Kč

22.11.2011 - 31.12.2013

212 110 000 Kč

4.1.2005 - 22.11.2011

210 830 000 Kč

2.11.2002 - 4.1.2005

210 330 000 Kč

15.5.2001 - 2.11.2002

209 730 000 Kč

29.2.2000 - 15.5.2001

201 000 000 Kč

12.3.1998 - 29.2.2000

196 000 000 Kč

12.2.1996 - 12.3.1998

168 670 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jeseník

Bankovní účty

zvěřejněno 11.4.2013

5939330267 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 3.1.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Polská, 790 81, Česká Ves

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. června 2015 - 10. září 2015 : Valná hromada usnesením o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií přijatým postupem podle ust. § 475 ZOK schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 110.000... ,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, upsáním nových akcií určenými zájemci, takto: I. Hodnota zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 110.000,- Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 214.410.000-Kč, na novou výši základního kapitálu, která představuje 214.520.000,-Kč. Upisování akcií nad ani pod částku 110.000,-Kč, se nepřipouští. II. Upisované akcieZákladní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových, listinných akcií: 1) Počet upisovaných akcií: 11 ks, slovy jedenáct kusů, (celkem) 2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, 3) Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, 4) Druh upisovaných akcií: kmenové, 5) Forma upisovaných akcií: na jméno, (dále jen Akcie). III. Emisní kurz upisovaných akciíEmisní kurz 1 ks upisované Akcie: 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých. Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií: 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých. IV. Údaj o přednostním právu na upisování akciíNové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři společnosti se před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II. V. Určení zájemců, kterým bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akciíVšechny nově upisované Akcie v počtu 11 ks, slovy jedenácti kusů, budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, kterými jsou: Město Jeseník, se sídlem na adrese Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ: 790 01, IČ: 003 02 724 (dále jen město Jeseník), kterému společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsalo celkem 9 ks, slovy devět kusů Akcií specifikovaných pod bodem II, v úhrnné jmenovité hodnotě 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých, za úhrnný emisní kurs všech jím upisovaných Akcií ve výši 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých. Obec Písečná, se sídlem na adrese Písečná 123, PSČ: 790 82, IČ: 003 03 160 (dále jen obec Písečná), které společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsala celkem 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované pod bodem II, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých.Obec Hradec Nová Ves, se sídlem na adrese Hradec Nová Ves 12, PSČ: 790 84, IČ: 006 36 011 (dále jen Hradec - Nová Ves), které společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsala celkem 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované pod bodem II, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých. VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídkyVII. Místo upisování akcií a upisovací lhůtaMístem upisování Akcií je: sídlo obchodní společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., na adrese Jeseník, Tyršova 16/248, PSČ: 790 01. Určení zájemci jsou povinni upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. v upisovací lhůtě, jejíž délka je stanovena ode dne 31.03.2015 (včetně) - do dne 30.06.2015 (včetně). Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, na straně jedné a určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. Společnost první den upisovací lhůty doručí každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (ve trojím vyhotovení) opatřený úředně ověřeným podpisem osob členů představenstva oprávněných jednat za společnost, jenž bude mít náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterým společnost příslušnému určenému zájemci nabídne upsání takového počtu kusů Akcií, jaký řádná valná hromada schválila, aby příslušný určený zájemce upsal. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže určený zájemce nejpozději do dne 30.06.2015, vyjádří svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy o upsání akcií tímto způsobem:a.podpisem osoby oprávněné jednat za příslušného určeného zájemce učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o upsání akcií před orgánem pověřeným ověřováním pravosti podpisů (legalizace) a současně, b.doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy o upsání akcií do místa pro upisování nových akcií, na adresu: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Jeseník, Tyršova 16/248, PSČ: 790 01. VIII. Lhůta splacení emisního kursu nových akcií a bankovní spojeníUpisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií na bankovní účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 5939330267/0100, a to do 30 dnů ode dne upsání nových Akcií, tj. do 30 dnů ode dne, kdy příslušný určený zájemce (upisovatel) v místě upisování Akcií uzavře se společností dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. písemnou smlouvu o upsání akcií. IX. Souhlas se započtením pohledávekZapočtení pohledávek jednotlivých určených zájemců vůči společnosti specifikovaných v tomto bodu IX. v úhrnné výši 115.188,-Kč, proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým určeným zájemcům na splacení úhrnného emisního kurzu jimi upsaných nových Akcií v úhrnné výši 110.000,-Kč, se připouští. Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči určenému zájemci a upisovateli - Městu Jeseník - ve výši 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých, spočívající v právu na splacení úhrnného emisního kursu 9 ks, slovy devět kusů, jím upsaných nových listinných, kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, za emisní kurs 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, specifikovaných pod bodem II., byla v celém rozsahu započtena proti pohledávce města Jeseník vůči společnosti ve výši 93.838,-Kč, slovy devadesáttřitisíceosmsettřicetosm korun českých, spočívající v právu na uhrazení kupní ceny stavby kanalizace pro odvádění odpadních a srážkových vod pod názvem Kanalizace Kasárna I. stoka DPD Dukelská Jeseník, kterou město Jeseník převedlo do vlastnictví společnosti za kupní cenu ve výši 93.838,-Kč, slovy devadesáttřitisíceosmsettřicetosm korun českých, na základě Kupní smlouvy o převodu stavby Kanalizace Kasárna I. stoka DPD Dukelská Jeseník, uzavřené mezi městem Jeseník, jakožto prodávajícím a společností, jakožto kupujícím (ve které je tato kupní cena sjednána). Valná hromada souhlasí, aby pohledávka společnosti vůči městu Jeseník ve výši 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých, spočívající v právu na splacení úhrnného emisního kurzu 9 ks, slovy devíti kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., zanikla započtením proti shora specifikované pohledávce města Jeseník vůči společnosti, a to v rozsahu, v jakém se tyto vzájemné pohledávky kryjí. Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči určenému zájemci a upisovateli - obci Písečná - ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kursu 1 ks, slovy jeden kus, jím upsané nové listinné, kmenové Akcie na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, za emisní kurs 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, specifikované pod bodem II., byla v celém rozsahu započtena proti pohledávce obce Písečná vůči společnosti ve výši 11.810,-Kč, slovy jedenácttisícomsetdeset korun českých, spočívající v právu na uhrazení úhrnné kupní ceny pozemků parc. č. 148/7, parc. č. 148/9, parc. č. 1073/8 a parc. č. 1073/10 v k.ú. Písečná u Jeseníka, které obec Písečná převedla do vlastnictví společnosti za úhrnnou kupní cenu ve výši 11.810,-Kč, slovy jedenácttisícosmsetdeset korun českých, na základě kupní smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené dne 12.6.2013 mezi obcí Písečná, jakožto prodávajícím a společností, jakožto kupujícím (ve které je tato kupní cena sjednána). Valná hromada souhlasí, aby pohledávka společnosti vůči obci Písečná ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kurzu 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované pod bodem II., zanikla započtením proti shora specifikované pohledávce obce Písečná vůči společnosti, a to v rozsahu, v jakém se tyto vzájemné pohledávky kryjí.Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči určenému zájemci a upisovateli - obci Hradec Nová Ves - ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kursu 1 ks, slovy jeden kus, jím upsané nové listinné, kmenové Akcie na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých na jeden kus, za emisní kurs 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, specifikované pod bodem II., byla započtena proti pohledávce obce Hradec Nová Ves vůči společnosti ve výši 9.540,-Kč, slovy devěttisícpětsetčtyřicet korun českých, spočívající v právu na uhrazení úhrnné kupní ceny pozemku parc. č. 4/2 v k.ú. Nová Ves u Jeseníka a pozemku parc. č. 4887/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, které obec Hradec - Nová Ves převedla do vlastnictví společnosti za úhrnnou kupní cenu ve výši 9.540,-Kč, slovy devěttisícpětsetčtyřicet korun českých, na základě kupní smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené dne 20.7.2013 mezi obcí Hradec - Nová Ves, jakožto prodávajícím a společností, jakožto kupujícím (ve které je tato kupní cena sjednána). Valná hromada souhlasí, aby pohledávka společnosti vůči obci Hradec Nová Ves ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kurzu 1 ks, slovy jeden kus, Akcie specifikované pod bodem II., zanikla započtením proti shora specifikované pohledávce obce Hradec - Nová Ves vůči společnosti, a to v rozsahu, v jakém se tyto vzájemné pohledávky kryjí s tím, že v rozsahu částky 460,-Kč, slovy čtyřistašedesát korun českých, ve které se vzájemné pohledávky nekryjí, obec Hradec - Nová Ves uhradí emisní kurs jí upsané 1 ks, slovy jeden kus Akcie v penězích, způsobem a ve lhůtě obsaženými pod bodem VIII. X. Způsob splacení emisního kurzuEmisní kurs 9 ks Akcií specifikovaných pod bodem II. v úhrnné výši 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých, které upíše město Jeseník, bude splacen výhradně započtením vzájemných pohledávek mezi společností a určeným zájemce (upisovatelem) - městem Jeseník, uvedených pod bodem IX. Emisní kurs 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované pod bodem II. ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, kterou upíše obec Písečná, bude splacen výhradně započtením vzájemných pohledávek mezi společností a určeným zájemcem (upisovatelem) - obcí Písečná, uvedených pod bodem IX. Emisní kurs 1 ks Akcie specifikované pod bodem II. ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, kterou upíše obec Hradec - Nová Ves, bude splacen zčásti započtením vzájemných pohledávek mezi společností a určeným zájemcem (upisovatelem) - obcí Hradec - Nová Ves, uvedených pod bodem IX., a to v rozsahu částky 9.540,-Kč, slovy devěttisícpětsetčtyřicet korun českých, ve které se tyto vzájemné pohledávky kryjí a ve zbylé části 460,-Kč, slovy čtyřistašedesát korun českých, bude emisní kurs upsané Akcie uhrazen v penězích, způsobem a ve lhůtě obsaženými pod bodem VIII. XI. Pravidla postupu při uzavírání smluv o započtení pohledávekSmlouvy o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči určeným zájemcům (upisovatelům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií, proti pohledávkám určených zájemců (upisovatelů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem IX., budou uzavírány tímto postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: V sídle společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. na adrese Jeseník, Tyršova 16/248, PSČ: 790 01. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Upisovatel je povinen v sídle společnosti Vak - vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. uzavřít se společností smlouvu o započtení vzájemných pohledávek mezi příslušným upisovatelem a společností specifikovaných pod bodem IX., a to do 30 dnů ode dne, kdy příslušný určený zájemce (upisovatel) na základě tohoto rozhodnutí řádné valné hromady uzavře se společnosti podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. smlouvu o upsání akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za její účastníky a společnost společně s upisovatelem (určeným zájemcem) v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávky společnosti vůči příslušnému upisovateli (určenému zájemci) na splacení emisního kurzu jím upsaných Akcií, proti pohledávce příslušného upisovatele (určeného zájemce) vůči společnosti specifikované pod bodem IX., může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upisování akcií s tím, že obě tyto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků. Společnost první den upisovací lhůty, určené pod bodem VII., doručí ve trojím vyhotovení každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií také návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi příslušným upisovatelem a společností specifikovaných pod bodem IX. tohoto rozhodnutí. Valná hromada v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti o částku 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, a připuštěním započtení pohledávek jednotlivých určených zájemců (akcionářů) vůči společnosti v úhrnné výši 115.188,-Kč, slovy stopatnácttisícstoosmdesátosm korun českých, specifikovaných pod bodem IX. usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým určeným zájemcům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných nových Akcií v úhrnné výši 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, schvaluje: návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi společností a městem Jeseník, jakožto akcionářem společnosti a určeným zájemcem, specifikovaných pod bodem IX. usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve znění návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek předneseném na valné hromadě, jež tvoří Přílohu č. 2 Pozvánky,návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi společností a obcí Písečná, jakožto akcionářem společnosti a určeným zájemcem, specifikovaných pod bodem IX. usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve znění návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek předneseném na valné hromadě, jež tvoří Přílohu č. 3 Pozvánky, návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi společností a obcí Hradec Nová Ves, jakožto akcionářem společnosti a určeným zájemcem, specifikovaných pod bodem IX. usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve znění návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek předneseném na valné hromadě, jež tvoří Přílohu č. 4 Pozvánky. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2013 - 31. prosince 2013 : 10. Valná hromada společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Obce Česká Ves, které vznikly na základě : po... hledávka obce Česká Ves ve výši 8.580,- Kč, kterou má vůči společnosti jako zůstatek nezapočtené pohledávky z roku 2011, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 39.550,-Kč,pohledávka obce Česká Ves ve výši 13.620,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 13.620,-Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 2.600,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 2.600,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 8.670,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 8.670,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 19.560,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 19.560,- Kč,pohledávka obce Česká Ves ve výši 208.770,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 208.770,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 236.490,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 236.490,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 40.160,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 40.160,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 4.500,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 4.500,- Kč, celková hodnota pohledávek 542.950,- Kč,k započtení 540.000,- Kč,zůstává jako pohledávka 2.950,- Kč.Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, za společností Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 540.000,- Kč, slovy pětsetčtyřicettisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku, - písemná smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, - místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím orgánu právnické osoby – řádné valné hromady, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, bude započtena ve výši 80.000,- Kč,slovy osmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Městem Jeseník, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec – Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, bude započtena ve výši 1.680.000,- Kč,slovy jedenmilionšestsetosmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Hradec – Nová Ves, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, bude započtena ve výši 540.000,- Kč,slovy pětsetčtyřicettisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Česká Ves, na zvýšení základního kapitálu, - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatelů splatit emisní kurz akcie na zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zamítnutí zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2013 - 31. prosince 2013 : 9. Valná hromada společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 24.6.2013 existuje splatná pohledávka Obce Hradec – Nová Ves, která vznikla na základ... ě : pohledávka Obce Hradec – Nová Ves ve výši 2.210,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 18.4.2011, jako zůstatek nezapočtené pohledávky, kterou obec prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 82.210,- Kč, pohledávka Obce Hradec – Nová Ves ve výši 859.760,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1.1.2013, kterou obec prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 859.760,- Kč, pohledávka Obce Hradec – Nová Ves ve výši 823.300,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1.1.2013, kterou obec prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 823.300,- Kč, celková hodnota pohledávek 1.685.270,- Kč,k započtení 1.680.000,- Kč,zůstává jako pohledávka 5.270,- Kč.Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec – Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, za společností Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 1.680.000,- Kč, slovy jedenmilionšestsetosmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2013 - 31. prosince 2013 : 8. Valná hromada společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 24.6.2013 existují splatné pohledávky Města Jeseník, které vznikly na základě : pohle... dávka Města Jeseník ve výši 9.610,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5.4.2011, jako zůstatek nezapočtené pohledávky z roku 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 20.530,- Kč,pohledávka Města Jeseník ve výši 13.510,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1.11.2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedené ve smlouvě za kupní cenu 13.510,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 23.020,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 28.2.2012, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 23.020,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 41.954,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 9.2012, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 41.954,- Kč, celková hodnota pohledávek 88.094,- Kč,k započtení 80.000,- Kč,zůstává jako pohledávka 8.094,- Kč.Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení.Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, za společností Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 80.000,- Kč, slovy osmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uveden zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2013 - 31. prosince 2013 : 7. Emisní kurz akcií bude splacen výhradně započtením splatných pohledávek Města Jeseník, Obce Česká Ves, Obce Hradec – Nová Ves vůči společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesen... icka, a.s., na splacení emisního kurzu. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2013 - 31. prosince 2013 : 6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, každý pracovní den ... lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, o zápisu rozhodnutí orgánu právnické osoby – řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého dne od započetí úpisu. Předem určeným zájemcům – Městu Jeseník, Obci Česká Ves, Obci Hradec – Nová Ves bude počátek běhu lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2013 - 31. prosince 2013 : 5. Nové akcie v počtu 230 ks (slovy : dvěstětřicet kusů) akcií v listinné podobě, znějící na jméno, nekótované, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : desettisíc korun českých) z... a jednu a každou akcii, budou upsány předem určenými zájemci, a to:- Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 8 (osm) kusů akcií, - Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec – Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 168 (jednostošedesátosm) kusů akcií, - Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 54 (padesátčtyři) kusů akcií. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2013 - 31. prosince 2013 : 4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to:- Město Jeseník,... se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 8 (osm) kusů akcií, - Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec – Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 168 (stošedesátosm) kusů akcií, - Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 54 (padesátčtyři) kusů akcií. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2013 - 31. prosince 2013 : 3. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 230 (dvěstětřicet) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, v l... istinné podobě, nekótované. Práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 10.000,- Kč na jednu a každou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2013 - 31. prosince 2013 : 2. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování podnikatelského záměru společnosti a změna části cizích pasiv s... polečnosti v pasiva vlastní, s cílem snížit celkový objem závazků společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2013 - 31. prosince 2013 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 212.110.000,-Kč, slovy dvěstědvanáctmilionůstodesettisíc korun českých, o částku 2.300.000,-Kč, slovy dvami... lionytřistatisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 214,410.000,-Kč, slovy dvěstěčtrnáctmilionůčtyřistadesettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2011 - 22. listopadu 2011 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky . . . . .210.830.000,-Kč, o částku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .1,280.000,-Kč,slovy jedenmiliondvěstěosmdesáttisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212,110.000,-Kč, slovy dvěstědvanáctmilionůstodesettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.1. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování podnikatelského záměru společnosti a změna části cizích pasiv společnosti v pasiva vlastní, s cílem snížit celkový objem závazků společnosti.2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 128 (stodvacestiosmi) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, v listinné podobě, nekótované. Práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena.Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 10.000,- Kč na jednu a každou akcii.3. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to:- Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 28 (dvacetiosmi) kusů akcií,- Obec Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, v počtu 18 (osmnácti) kusů akcií,- Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 8 (osmi) kusů akcií,- Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 44 (čtyřicetičtyř) kusů akcií,- Obec Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, v počtu 10 (deseti) kusů akcií,- Obec Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, v počtu 20 (dvaceti) kusů akcií.4. Nové akcie v počtu 128 ks (slovy : stodvacetosm kusů) akcií v listinné podobě, znějící na jméno, nekótované, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : desettisíc korun českých) za jednu a každou akcii, budou upsány předem určenými zájemci, a to:- Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 28 (dvacetosm) kusů akcií,- Obec Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, v počtu 18 (osmnáct) kusů akcií,- Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 8 (osmi) kusů akcií,- Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 44 (čtyřicetičtyř) kusů akcií,- Obec Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, v počtu 10 (deseti) kusů akcií,- Obec Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, v počtu 20 (dvaceti) kusů akcií.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, o zápisu rozhodnutí orgánu právnické osoby ? řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého dne od započetí úpisu. Předem určeným zájemcům ? Městu Jeseník, Obci Česká Ves, Obci Lipová ? lázně, Obci Hradec ? Nová Ves, Obci Písečná a Obci Bělá pod Pradědem bude počátek běhu lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti.6. Emisní kurz akcií bude splacen výhradně započtením splatných pohledávek Města Jeseník, Obce Česká Ves, Obce Lipová ? lázně, Obce Hradec ? Nová Ves, Obce Písečná a Obce Bělá pod Pradědem vůči společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., na splacení emisního kurzu.7. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Města Jeseník, které vznikly na základě :pohledávka Města Jeseník ve výši 30.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2004, kterou město prodalo společnosti pozemek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 30.900,- Kč (900,- Kč již zaplaceno),pohledávka Města Jeseník ve výši 34.200,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 31. 3. 2009, kterou město prodalo společnosti pozemky uvedené ve smlouvě za kupní cenu 34.200,- Kč,pohledávka Města Jeseník ve výši 138.180,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 18. 8. 2010, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 138.180,- Kčpohledávka Města Jeseník ve výši 39.750,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 39.750,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 26.950,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 26.950,- Kč,pohledávka Města Jeseník ve výši 10.920,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 20.530,- Kč,celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289.610,- Kč,k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000,- Kč,zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.610,- Kč.Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení.Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 280.000,- Kč, slovy dvěstěosmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele.8. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Obce Lipová - lázně, které vznikly na základě :pohledávka Obce Lipová ? lázně ve výši 12.614,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 31. 3. 2009, kterou obec prodala společnosti pozemky uvedené ve smlouvě za kupní cenu 12.614,- Kč,pohledávka Obce Lipová ? lázně ve výši 159.140,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 15. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 159.140,- Kč,pohledávka Obce Lipová ? lázně ve výši 8.246,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 15. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 8.790,- Kč, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180.544,- Kč,k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180.000,- Kč,zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544,- Kč.Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení.Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 180.000,- Kč, slovy stoosmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele.9. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existuje splatná pohledávka Obce Písečná, která vznikla na základě :pohledávka Obce Písečná ve výši 200.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy ze dne 20. 2. 2009,celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200.000,- Kč,k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200.000,- Kč.Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení.Připouští se započtení celé peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 200.000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele.10. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existuje splatná pohledávka Obce Hradec ? Nová Ves, která vznikla na základě :pohledávka obce Hradec ? Nová Ves, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy ze dne 18. 4. 2011, kterou obec prodává společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 82.210,- Kč,celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.210,- Kč,k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.000,- Kč,zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.210,- Kč.Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení.Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 80.000,- Kč, slovy osmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele.11. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Obce Česká Ves, které vznikly na základěpohledávka Obce Česká Ves ve výši 330.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy ze dne 4. 1. 2007,pohledávka obce Česká Ves ve výši 27.570,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 27.570,-Kč,pohledávka obce Česká Ves ve výši 8.870,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 8.870,-Kč,pohledávka obce Česká Ves ve výši 10.110,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 10.110,- Kčpohledávka obce Česká Ves ve výši 12.580,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 12.580,- Kč,pohledávka obce Česká Ves ve výši 4.680,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 4.680,- Kč,pohledávka obce Česká Ves ve výši 15.220,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 15.220,- Kč,pohledávka obce Česká Ves ve výši 30.970,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 39.550,- Kč.celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448.580,- Kč,k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440.000,- Kč,zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.580,- Kč.Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení.Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 440.000,- Kč, slovy čtyřistačtyřicettisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele.12. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existuje splatná pohledávka Obce Bělá pod Pradědem, která vznikla na základě :pohledávka Obce Bělá pod Pradědem ve výši 100.000,- Kč, kterou má vůči společnosti a to na základě kupní smlouvy ze dne 9. 5. 2011, kterou obec prodává společnosti majetek Vodovod LÁGR za kupní cenu 101.090,- Kčcelková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101.090,- Kč,k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,- Kč,zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.090,- Kč.Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení.Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 100.000,- Kč, slovy stotisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele.Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku,- písemná smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií,- místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066,- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím orgánu právnické osoby ? řádné valné hromady,- peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, bude započtena ve výši per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280.000,- Kč,slovy dvěstěosmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Městem Jeseník, na zvýšení základního kapitálu,- peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, bude započtena ve výši per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,- Kč,slovy stoosmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Lipová - lázně, na zvýšení základního kapitálu,- peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, bude započtena ve výši . . . . . . . . . . . .200.000,- Kč,slovy dvěstětisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Písečná, na zvýšení základního kapitálu,- peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, bude započtena ve výši per. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.000,- Kč,slovy osmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Hradec ? Nová Ves, na zvýšení základního kapitálu,- peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, bude započtena ve výši per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440.000,- Kč,slovy čtyřistačtyřicettisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Česká Ves, na zvýšení základního kapitálu,- peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, bude započtena ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,- Kč,slovy stotisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Bělá pod Pradědem, na zvýšení základního kapitálu,- dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatelů splatit emisní kurz akcie na zvýšení základního kapitálu.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zamítnutí zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2004 - 4. ledna 2005 : Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení:Představenstvu se ukládá povinnost doručit všem akcionářům, jejichž pohledávky lze započíst, první den lhůty ke splacení emisního ku... rsu, návrh dohody o započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu proti pohledávce akcionáře, jehož pohledávku lze započíst vůči společnosti na zaplacení částky uvedené výše. V případě, že akcionáři vznikne pohledávka za společností v průběhu lhůty pro upisování, doručí představenstvo tomuto akcionáři návrh dohody o započtení třetí den po vzniku pohledávky. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení pohledávky dle tohoto odstavce.O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 11 odst. 3 stanov společnosti, je 15.775 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 21.030 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, což bylo zjištěno optickým pozorováním hlasujících. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2004 - 4. ledna 2005 : Možnost započtení pohledávek:Připouští se možnost započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že část nebo všechny nové akcie, mohou být ... upsány a splaceny započtením pohledávek těchto akcionářů:Pohledávka Obce Písečná ve výši 200.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 10. července 2001, kterou obec prodala společnosti "Vodovod Za zámečkem, Petrák - Písečná" za kupní cenu 377.120,- Kč,Pohledávka Obce Bělá pod Pradědem ve výši 10.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 11. srpna 2003, kterou obec prodala společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 11.990,- Kč,Pohledávka Obce Bělá pod Pradědem ve výši 110.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 9. července 2002, kterou obec prodala společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 111.000,- Kč,Pohledávka Města Jeseník ve výši 90.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. srpna 2002, kterou Město Jeseník prodalo společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 96.107,- Kč,Pohledávka Města Jeseník ve výši 80.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 30. října 2003, kterou Město Jeseník prodalo společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 81.200,- Kč,Pohledávka Města Jeseník ve výši 10.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 29. dubna 2003, kterou Město Jeseník prodalo společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 14.435,- Kč, a z důvodu zachování rovných práv všech akcionářů i všemi pohledávkami, které budou mít akcionáři společnosti vůči společnosti k poslednímu dni lhůty, pro úpis nových akcií.Výše uvedené pohledávky lze započíst proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií v jejich nominální výši. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2004 - 4. ledna 2005 : Lhůta pro splacení a účet u banky:Lhůta pro splacení se stanovuje 30denní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro ... splacení, a to na zvláštní účet společnosti otevřený v bance za tímto účelem na její jméno, tj. účet společnosti číslo 351818420217/0100. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií na výše uvedený zvláštní účet společnosti ve stanovené lhůtě. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2004 - 4. ledna 2005 : Místo a lhůta pro upisování akcií:Přednostní právo úpisu akcií mohou akcionáři společnosti vykonat, tedy upsat nové akcie, v sídle společnosti v kanceláři ředitele, v pracovní dny ... od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) zaslaném všem akcionářům s akciemi na jméno do 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na adresu akcionářů, uvedenou v seznamu akcionářů, který vede společnost.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 5 kusů nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odstavcem 4 obchodního zákoníku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2004 - 4. ledna 2005 : Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií:Navrhuje se vydat kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, neregistrované, o jmenovité hodnotě 10.00... 0,- Kč, v počtu od 50 ks do výše, která bude odpovídat konečné částce, o kterou bude základní kapitál navýšen.Emisní kurs je stanoven na 10.000,- Kč na akcii. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2004 - 4. ledna 2005 : Částka o níž bude zvýšen základní kapitál:Zvýšení bude provedeno upisováním nových kmenových akcií s tím, že akcie budou upisovány pouze s využitím přednostního práva stávajících a... kcionářů, a to peněžitými vklady splacenými v penězích nebo započtením peněžitých pohledávek akcionářů.Základní kapitál bude zvýšen nejméně o částku 500.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, a to bez omezení. Představenstvo společnosti rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu po uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Z tohoto důvodu nebudou akcie nabídnuty v dalších kolech k úpisu akcionářům ani třetím osobám. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2004 - 4. ledna 2005 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 30. června 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, s možností započtení pohledávek stávajících akcionářů vůči spole... čnosti takto: zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 2. listopadu 2002 : Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu:zajištění financování investiční činnosti společnosti ze zdrojůod jejich akcionářů.Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu:Základ... ní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií. Základníkapitál bude zvýšen o 600.000,- Kč. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zýšení základního kapitálu se připouští až dočástky, která odpovídá stávajícímu základnímu kapitáluspolečnosti. O konečné částce zvýšení základního kapitálurozhodne představenstvo. Zvýšení základního kapitálu budeprovedeno emisí nových akcií. Část akcií bude upsána a splacenazapočtením pohledávky Obce Lipová-lázně, kterou má vůči tétospolečnosti, a to na základě smlouvy o půjčce ze dne 20. října2000 ve jmenovité hodnotě 600.000,- Kč.Valná hromada souhlasí se započtením uvedené pohledávky z důvoduvyrovnání závazku společnosti vůči svému akcionáři, tj. ObciLipová-lázně. Existence pohledávky byla ověřena auditorem.Navrhovaný druh, podoba, forma, jmenovitá hodnota, emisní kurs apočet akcií:nové akcie budou emitovány jako kmenové, v podobě listinné,budou znít na jméno a každá bude o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Navrhovaná výše emisního kursu nových akcií je rovna jejichjmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč. Tyto akcie nebudouregistrované. Počet vydaných akcií bude odpovídat konečné částcezvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva.Lhůta pro upsání nových akcií:a) První kolo, tj. pro stávající akcionáře, do 30 dnů. Tatolhůta prvního kola počíná běžet 15. dnem následujícím po dni,kdy rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu bylo zveřejněno v obchodnímvěstníku.b) Druhé kolo do 30 dnů. Tato lhůta druhého kola počíná běžetprvním pracovním dnem následujícím po posledním dnu prvního kolaupisován zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 2. listopadu 2002 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.6.2001 o přijetítohoto usnesení:
 • 1. prosince 2000 - 15. května 2001 : a) základní jmění se z částky 201.000.000,- Kč zvyšuje o částku8.730.000,- Kč na částku 209.730.000,- Kč,b) nepřipouští se zvýšení základního jmění nad uvedenou částku,c) základní ... jmění bude zvýšeno úpisem nových akcií za hodnotunepeněžitého vkladu,d) předmětem nepeněžitého vkladu je splatná, nesporná anepodmíněná pohledávka Obce Písečná, sídlo Písečná, PSČ 790 82,IČ 303160, kterou tato má vůči společnosti Vak - Vodovody akanalizace Jesenicka a.s., a to ve výši 8.736.000,- Kč,e) tato pohledávka vznikla na základě kupní smlouvy ze dne 30.května 2000, kterou obec Písečná prodala společnosti "VodovodPísečná" a "Vodovod Písečná - prodloužení Studený Zejf",f) valná hromada oceňuje tento nepeněžitý vklad v souladu s § 59odstavcem 7 obchodního zákoníku v nominální hodnotě na částku8.730.000,- Kč,g) bude vydáno 873 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě10.000,- Kč, na jméno, veřejně neobchodovatelných, v listinnépodobě, jejichž emisní kurs se bude rovnat nominální hodnotě abude upsán a splacen vložením výše uvedené pohledávky,h) celková výše emise činí 8.730.000,- Kč, tj. 873 kusy novýchakcií,i) upisování provede Obce Písečná, sídlo Písečná, PSČ 790 82, IČ303160 ve lhůtě pro upsání, která činí 30 dnů a počíná běžetnásledující den po dni, k němuž nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,j) upisování nad stanovenou výši se nepřipouští,k) místem upisování nových akcií je sídlo společnosti,l) místem pro splácení nových akcií je sídlo společnostim) lhůta pro splácení se stanovuje 15-denní a počíná běžetnásledující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií,n) ze zákona je vyloučeno přednostní právo na upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 15. května 2001 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.6.2000 o přijetítohoto usnesení:
 • 9. prosince 1998 - 29. února 2000 : Upisování akcií, které se splácejí peněžitými vklady, budeprobíhat ve dvou kolech.a) V prvním kole upisování mají stávající akcionáři přednostníprávo upsat část nových akcií peněži... tými vklady v rozsahu svéhodosavadního podílu na základním jmění společnosti.b)Místem pro vykonání přednostního práva se stanovuje sídlospolečnosti v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin.c) Lhůta pro vykonání přednostního práva se určuje na 20 dní, spočátkem běhu lhůty 15. den ode dne zveřejnění výzvy o úpisuakcií odesláním informace akcionářům o přednostním právu na úpisakcií. Informace bude uveřejněna způsobem určeným stanovami, tj.obdobně jako pozvánka na valnou hromadu.d) Na každou dosavadní akcii lze upsat nejméně jednu novouakcii.e) Stávající akcionáři jsou povinni celý emisní kurs upsanýchakcií splatit na účet číslo 5939330267/0100 u Komerční banky, ato nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování akciív tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kursupsaných akcií, je jeho úpis neúčinný.f) Akcie upisované s využitím přednostního práva:Jmenovitá hodnota: 10.000,- KčDruh akcií: kmenovéForma akcií: na jménoPodoba akcií: listinnéEmisní kurs akcie: 10.000,- KčSplatnost akcií: účet číslo 5939330267/0100 u Komerční banky,celý emisní kurs.g) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdymůže být právo vykonáno poprvé, tj. první den prvního kolaupisování.h) Určuje se, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva akcionářů, budou nabídnuty a upsány ve druhémkole bez využití přednostního práva stávajících akcionářů těmitourčenými zájemci - akcionáři:Město Jeseník - 450 akciíObec Bělá pod Pradědem - 50 akciíi) Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto:Místo: sídlo společnosti, v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodinLhůta: 10 dnů, začíná následující den po uplynutí lhůty provykonání přednostního právaEmisní kurs: 10.000,- KčDruh: kmenovéForma: na jménoPodoba: listinnéj) Tito zájemci - akcionáři jsou povinni splatit celý emisníkurs upisovaných akcií na účet číslo - 5939330267/0100 uKomerční banky, nejpozději v poslední den lhůty stanovené proupisování v tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí celýemisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný.k) Informaci o přednostním právu akcionářů společnosti zveřejnípředstavenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1998 - 29. února 2000 : Zvýšení základního jmění se navrhuje upsáním nových akcií s tím,že: 5,000.000,- Kč činí částka, o niž má být minimálně zvýšenozákladní jmění peněžitými vklady a určuje se, že se př... ipouštíupisování akcií nad tuto částku s omezením až do částky10,000.000,- Kč, o konečné částce zvýšení rozhodnepředstavenstvo.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je realizaceschváleného podnikatelského záměru s cílem získat finančníprostředky, potřebné pro investiční rozvoj vodohodpodářskéinfrastruktury společnosti.Základní charakteristika nově vydávaných akcií:Navrhovaný druh: kmenové akcieNavrhovaná podoba akcie: listinná akcieNavrhovaná forma akcie: na jménoNavrhovaný počet akcií: 500 kusů akciíObchodovatelnost: neveřejně obchodovatelnéJmenovitá hodnota nových akcií: 10.000,- Kč/akcieNavrhovaná výše emisního kursu: 10.000,- Kč/akcie, tj. emisníkurs bude ve výši jmenovité hodnoty akcie. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1998 - 29. února 2000 : Valná hromada rozhodla dne 30. června 1998 o zvýšení základníhojmění společnosti v souladu s § 202 a následujícími obchodníhozákoníku a to upsáním nových akcií s tím, že:
 • 18. dubna 1997 - 21. října 1998 : Valná hromada společnosti dne 14.11.1996 rozhodla:O zvýšení základního jmění v souladu s § 202 a 203 obchodníhozákoníku a to upsáním nových akcií s tím, že:a) 27.330.000,-Kč činí č... ástku, o níž má být základní jměnízvýšeno a určuje se, že se nepřipouští upisování akcií nad tutočástku.b) Upsané AKCIE- počet: 2.733,-kusů- jmenovitá hodnota: 10.000,-Kč- druh: kmenové- forma: na jméno- podoba: listinnác) Základní jmění se zvyšuje v neveřejném upisování těmitonepeněžitými vklady, které byly posudky soudních znalců oceněnytakto:- předmět vkladu nepeněžitý: Soubor movitých a nemovitých věcíVak Jeseník, svazek obcí; výše ocenění určené posudkem znalce:25.000.000,-Kč- předmět vkladu nepeněžitý: Vodovod Hradec Nová Ves; výšeocenění určené posudkem znalce: 27.160.320,-Kč- předmět vkladu nepeněžitý: Vodovod Jeseník Kasárna; výšeocenění určené posudkem znalce: 2.091.230,-Kč- předmět vkladu nepeněžitý: Vodovod TVRD Bělá pod Pradědem;výše ocenění určené posudkem znalce: 419.110,-KčCELKEM --- 54.670.660,-Kč ---d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního právastávajících akcionářů (§ 204a obchodního zákoníku) vzhledem ktomu, že jde o nepeněžité vklady do základního jměníspolečnosti, když přednostní právo by měli akcionáři pouze přiupisování peněžitými vklady.e) Všechny nové akcie budou upsány těmi zájemci - akcionáři,kteří mají v majetku výše uvedené nepeněžité vklady a těmtozájemcům budou nabídnuty.f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti.g) Lhůta pro upisování akcií je patnáctidenní a počíná pátéhodne ode dne doručení společnosti rozhodnutí rejstříkového souduo zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.h) Emisní kurs je 20.000,-Kč/akcie (tj. emisní ážio ve výši10.000,-Kč/akcie), tj. emisní kurs bude činit dvojnásobekjmenovité hodnoty akcie. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů