Základní údaje

Historické adresy

28.3.2001 - 1.11.2008 Vsetín, Ohrada 791, PSČ 75501
14.4.1998 - 28.3.2001 V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
11.7.1997 - 14.4.1998 Ostrava 1, Cihelní 53
1.3.1996 - 11.7.1997 Nový Jičín, K nemocnici 48

65138171

DIČ

Není plátce DPH

1.3.1996 - 31.10.2008

CZ65138171

Datum vzniku

1. března 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2008

Historické názvy

11.7.1997 - 1.11.2008

ČSAD DIESEL, a.s.

1.3.1996 - 11.7.1997

SNEL a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1299

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

6.1.2000 - 1.11.2008

199 000 000 Kč

1.3.1996 - 6.1.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. listopadu 2008 - 1. listopadu 2008 : Vymazává se ke dni 1.listopadu 2008 z obchodního rejstříku společnost ČSAD DIESEL, a.s. se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, identifikační číslo 651 38 171.Společnost ČSAD DIE... SEL, a.s., IČ: 651 38 171, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01 zanikla sloučením s nástupnickou společností - společností ČSAD Invest, a.s., IČ: 253 08 106, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, a to podle Smlouvy o fúzi ze dne 25.7.2008. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2006 - 21. listopadu 2006 : Valná hromada společnosti ČSAD DIESEL, a.s. rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti ČSAD DIESEL, a.s.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 60,000.000,- Kč ... (slovy: šedesát milionů korun českých) ze stávající výše 199,000.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát devět milionů korun českých) na novou výši 259,000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět milionů korun českých).- důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti,- základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady,- zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií,- částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 60,000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští,- druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 60 (slovy: šedesát) kusů,- jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých),- neboť se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií, pověřuje valná hromada představenstvo společnosti, aby nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, obchodního rejstříku o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu společnosti, rozhodlo kterému zájemci , resp. zájemcům a v jakém rozsahu budou nově emitované akcie nabídnuty,- místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva za emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 60-ti (slovy: šedesáti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti určenému zájemci resp. zájemcům, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem,- bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel či upisovatelé povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Komerční banky, a.s. pobočky Uherské Hradiště, číslo účtu 35-5805360217/0100. Upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 6. ledna 2000 : Přednostní právo nebude uplatněno. Všichni zájemci, předemurčení, budou písemně vyzváni k upsání akcií stejného emisníhokurzu.
 • 14. dubna 1998 - 6. ledna 2000 : Okruh zájemců je podle rozhodnutí valné hromady určenprávnickými osobami, zapsanými v příslušných obchodníchrejstřících v ČR, které podnikají ve stejných nebo obdobnýchčinnostech, ... zejména pak, pokud provozují silniční motorovoudopravu. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 6. ledna 2000 : Emisním kurzem upisovaných akcií je jmenovitá hodnota akcie.
 • 14. dubna 1998 - 6. ledna 2000 : Místem pro upisování akcií je provozovna společnosti ČSADDIESEL, a.s. - V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň. Lhůta proupisování akcií je roční a počíná běžet druhým dnem po zápisuzám... ěru zvýšit základní jmění obchodní společnosti ČSAD DIESEL,a.s. do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 6. ledna 2000 : Upisování nesmí nastat dříve, než bude toto rozhodnutí zapsáno vobchodním rejstříku.
 • 14. dubna 1998 - 6. ledna 2000 : Akcie budou nabídnuty určeným zájemcům dle výběru představenstvaspolečnosti ČSAD DIESEL, a.s. s tím, že každý zájemce nejpozdějido 20-ti dnů od písemné nabídky uhradí na účet spole... čnostiKomerční banky, a.s., pobočka Plzeň, č.ú. 27107-801/0100,minimální částku ve výši 30-ti% jemu nabídnuté účasti. Pokudtakto zájemci neučiní ve stanovené době, nastupují zájemcidalší. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 6. ledna 2000 : Počet nově vydaných akcií je 50 ks, tyto jsou na majitele ojmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmiliónkč) za jednuakcii, jedná se o akcie listinné.
 • 14. dubna 1998 - 6. ledna 2000 : Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, o konečné částce zvýšení základního jměnírozhodne představenstvo společnosti ČSAD DIESEL, a.s..
 • 14. dubna 1998 - 6. ledna 2000 : Základní jmění se zvyšuje o částku 50.000.000,-Kč z původního1.000.000,-Kč na 51.000.000,-Kč, a to peněžitým vkaldem ve výši50.000.000,-Kč formou upsání nových akcií předem určeným... zájemcům. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1998 - 6. ledna 2000 : Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti,kdy úpis nových akcií bude proveden takto:----------------------------------------------------------------
 • 1. března 1996 - 6. ledna 2000 : Akcie:Akcie budou vydány v listinné podobě.
posunout dolů