Trendy

508 478 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

34 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

178 888 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.8.2016 č.p. 164, 798 23 Čelčice

Historické adresy

1.3.2012 - 15.8.2016 Čelčice 164, PSČ 79823
11.12.2004 - 1.3.2012 Klenovice na Hané - Čelčice 164, PSČ 79823
26.4.2001 - 11.12.2004 Čelechovice na Hané, Ruská 255, PSČ 79816
5.3.1996 - 26.4.2001 Přerov, Za mlýnem 54

65138244

DIČ

od 1.1.2002

CZ65138244

Datová schránka

7b4cqm9

Historické názvy

5.3.1996 - 5.12.2001

PENFI a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1295

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.5.2005

7 500 000 Kč

Historické jmění

17.2.2004 - 14.5.2005

6 000 000 Kč

15.10.2003 - 17.2.2004

6 000 000 Kč

5.3.1996 - 15.10.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

19- 2150820257 / 0100

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ruská 255, 798 16, Čelechovice na Hané

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. července 2014 - 15. srpna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 22. července 2014 - 15. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 16. února 2005 - 14. května 2005 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) z částky ve výši 6,000.000,- Kč (... slovy: šest milionů korun českých) na částku ve výši 7,500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 15 (slovy: patnáct) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá.Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů.Předem určeným zájemcem je společnost FOOD INVEST ESTABLISHMENT, se sídlem Bahnhofstrasse 7, Schaan, Lichtenštejnsko, která upíše 15 kusů akcií.Smlouva u upsání akcií bude uzavřena v notářské kanceláři notářky Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, a to ve lhůtě osmi měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že předem určený zájemce, resp. jeho zplnomocněný zástupce, je přítomen na valné hromadě, oznamuje představenstvo společnosti předem určenému zájemci, že prvním dnem lhůty je den 10. leden 2005, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 31. prosince 2004.Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci, resp. jeho zplnomocněnému zástupci, doručen osobně, a to nejpozději dne 3. ledna 2005.V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude předem určenému zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu: zelenkova.petra@tiscali.czSmlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).Předem určený zájemce je povinen celý emisní kurs jím upsaných akcií splatit ve lhůtě šesti měsíců počínaje dnem uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 171822113/0600.Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisní kursu, kterou bude mít společnost ALIKA a.s. (dále jen "Společnost") za předem určeným zájemcem, a to společností FOOD INVEST ESTABLISHMENT, se sídlem Bahnhofstrasse 7, Schaan, Lichtenštejnsko (dále jen "Zájemce") byla započtena pohledávka, resp. část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností.Pohledávka Zájemce vznikla na základě Dopisu o půjčce ze dne 28.4.2004, kterým Zájemce nabídl Společnosti, že jí poskytne revolvingovou hotovostní půjčku až do výše 1,000.000,- USD. Podmínkou čerpání této půjčky byla, mimo jiné, akceptace Dopisu o půjčce Společností (Oznámení o přijetí) a žádost o poskytnutí půjčky s vyčíslením požadované částky (Oznámení o čerpání). Společnost využila možnost čerpat půjčku celkem šestkrát, tedy Oznámení o přijetí a Oznámení o čerpání zaslala Zájemci dne 3.5.2004 s žádostí o čerpání 100.000,- USD, dne 1.6.2004 s žádostí o čerpání 55.000,- USD, dne 29.6.2004 s žádostí o čerpání 80.000,- USD, dne 22.7.2004 s žádostí o čerpání 80.000,- USD, dne 17.9.2004 s žádostí o čerpání 125.000,- USD a dne 30.9.2004 s žádostí o čerpání 200.000,- USD. Uvedené částky byly Zájemcem Společnosti poskytnuty. Ke dni konání valné hromady dosahuje pohledávka Zájemce za Společností částky 640.000,- USD (slovy: šest set čtyřicet tisíc amerických dolarů) plus smluvní úrok ve výši 1,4% p.a., když ke dni 17.12.2004 činí výše jistiny částku 14,621.440,- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set dvacet jeden tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých), a to dle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni 17.12.2004, který činil 22,846 Kč za 1,00 USD. Splatnost celého úvěru je ke dni 31.12.2006 s tím, že jednotlivá dílčí čerpání shora uvedená jsou splatná ke dni 30.6.2005. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky, a to i před její splatností. V případě, že ke dni uzavření smlouvy o započtení nebude pohledávka Zájemce dosahovat, dle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni uzavření smlouvy o započtení, výše 15,000.000,- Kč, je Zájemce povinen příslušný rozdíl doplatit v penězích, a to za podmínek shora uvedených na účet 171822113/0600.Dle vyjádření auditora Ing. Ericha Zofalla ze dne 13.12.2004 jsou veškeré tyto závazky v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídající skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 totoho notářského zápisu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě osmi měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Uzavření smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost na Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela/částečně splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena zcela/částečně, a to za podmínek a v rozsahu uvedeném shora.Před hlasováním o zvýšení základního kapitálu se všichni akcionáři vzdali výslovně do tohoto notářského zápisu svého přednostního práva na upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. dubna 2001 - 17. února 2004 : Jediný akcionář:spolumajitelé:Pavel Kremla r.č. 600325/0330Čelechovice na Hané, Ruská 255zmocněnec k výkonu práv spojených s akciemi Ing. Jana Kremlová r.č. 605321/1901Čelechovi... ce na Hané, Ruská 255 zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2002 - 15. října 2003 : Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právaa emisní kurs upisovaných akcií:Místo a lhůta pro vykonání práva na upsání nových akcií:Místo: sídlo společnosti na ... adrese Čelechovice na Hané, Ruská255, PSČ 798 16, s tím, že akcie lze upisovat v pracovní dny vdobě od 10.00 do 12.00 hodinLhůta: předem určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě 30dnů, přičemž počátkem této lhůty je první den následující pouplynutí 30 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2002 - 15. října 2003 : Způsob naložení s akciemi, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva: Akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva budou všechny nabídnuty předem určenémuzájemc... i, kterým jsou rovnodílní spoluvlastníci všech dosudvydaných akcií společnosti:pan Pavel Kremla, rodné číslo 60 03 25/0330, bytem Čelechovicena Hané, Ruská 255 a ing. Jana Kremlová, rodné číslo60 53 21/1901, bytem Čelechovice na Hané, Ruská 255. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2002 - 15. října 2003 : Dosavadní jediný akcionář, jímž jsou rovnodílní spolumajitelévšech akcií akciové společnosti ALIKA a.s.pan Pavel Kremla, rodné číslo 60 03 25/0330, bytem Čelechovicena Hané, Ruská ... 255 a ing. Jana Kremlová, rodné číslo60 53 21/1901, bytem Čelechovice na Hané, Ruská 255, se výslovněvzdávají svého přednostního práva upsat veškeré akcie na zvýšenízákladního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2002 - 15. října 2003 : Základní kapitál bude zvýšen vydáním nových akcií o celkovémpočtu 50 (slovy: Padesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě jednéakcie 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských), při... čemžse jedná o kmenové akcie na jméno vydané v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2002 - 15. října 2003 : Základní kapitál se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč, slovy:Pětmilionůkorunčeských, t.j. ze stávající částky ve výši1.000.000,- Kč dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na6.000.0... 00,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2002 - 15. října 2003 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 25.6.2002 vydané při výkonupůsobnosti valné hromady podle § 190 odst. 1 obchodníhozákoníku:Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií ... peněžitýmivklady. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2002 - 15. října 2003 : Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva:Emisní kurs takto nabízených akcií, které nebyly upsány svyužitím přednostního práva, je shodný s jejich jmenovitouhodn... otou.Na každých 100.000,- Kč jmenovité hodnoty dosavadních akciíspolečnosti lze upsat pět nových akcií o jmenovité hodnotě po100.000,- Kč každé akcie. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů