Trendy

1 672 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 669 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

85 392 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2016 č.p. 135, 753 61 Milenov

Historické adresy

11.12.2001 - 27.10.2016 Milenov č.p.135, okres Přerov, PSČ 75361
2.10.1998 - 11.12.2001 Milenov 135, okres Přerov
29.4.1996 - 2.10.1998 Drahotuše, Nádražní 256, okres Přerov

65138414

DIČ

od 28.6.1996

CZ65138414

Datová schránka

ggydr5n

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1282

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.10.1999

64 798 000 Kč

Historické jmění

1.12.1997 - 4.10.1999

52 219 000 Kč

29.4.1996 - 1.12.1997

1 044 000 Kč

29.4.1996 - 29.4.1996

1 475 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hranice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 4293210287 / 0100

Provozovny

od 14.7.1999

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 753 61, Milenov 135

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 13. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. prosince 1998 - 4. října 1999 : V případě překročení navrhovaného zvýšení základního jměnírozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo.Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohled... ávky z upisovatele na společnost. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 4. října 1999 : Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určujesídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva.Upisovateli, který se nebude moci dostavit k úpisu do sídlaspolečnosti... , může být zaslán individuální list upisovatele,který má všechny náležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem avrácením ve lhůtě pro úpis na adresu společnosti budeindividuální list upisovatele považován za platný. Lhůta proúpis nových akcií se stanoví na 60 dnů od právní moci usneseníobchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem vOstravě o rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkovépodíly dle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformaceZemědělského družstva se sídlem Drahotuše, okr. Přerov.Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců ing.Vladimíra Dömische, znalce z oboru ekonomiky, odvětví ceny aodhady věcí movitých, znalecký posudek č. 2251/98 ze dne29.5.1998 a ing. Josefa Pátka, znalce z oboru zemědělství,odvětví veterinářství, zem. odvětví různá, znalecký posudekč.72/98 ze dne 29.5.1998. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 4. října 1999 : Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledemk upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení §204 a obchodního zákoníku o přednostním právu.Při nepo... užití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání určitým zájemcům a to oprávněným osobám ztransformace Zemědělského družstva Drahotuše, jak jsou uvedeni vnotářském zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 4. října 1999 : Bude upisováno nejméně49 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,-Kč395 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč1600 ks kmenových akcií na jméno ... ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 4. října 1999 : Základní jmění ve výši 52.219.000,-Kč (slovy:padesátdvamilionydvěstědevatenácttisíc korun českých) sezvyšuje o částku 8.000.000,-Kč (slovy: osmmilionůkorun českých)s tím, že se při... pouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení a to s omezením, maximálně do částky 12.579.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1998 - 4. října 1999 : Zapisuje se rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jměnídle ust. § 210 obchodního zákoníku.
 • 29. května 1997 - 1. prosince 1997 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění:-Rozsah zvýšení základního jmění činí 45.000.000,-Kč (slovy:čtyřicetpětmiliónůkorun česk... ých) s tím, že se připouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměnímaximálně o částku 6.175.000,-Kč (slovy:šestmiliónůjednostosedmdesátpěttisíckorun českých).-Bude upisováno 45.000 ks kmenových akcií na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, maximálně se bude upisovat51.175 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč.-Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204 a) obchodního zákoníku o přednostním právu.-Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům-oprávněnýmosobám z transformace Zemědělského družstva Drahotuše se sídlemv Drahotuších, IČO: 00494411 jak jsou uvedeni v notářském zápisuo rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 29.4.1997.-Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanovísídlo společnosti. Zájemci o úpis nových akcií, kteří splňujípodmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídlaspolečnosti, obdrží individuální list upisovatele. Lhůtaupisování se stanovuje na 60 dnů od právní moci usneseníobchodního soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.-Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. Nepeněžitévklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodupohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu akcií.-Předmětem nepeněžitého vkladu jsou - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. vzniklých ztransformace Zemědělského družstva Drahotuše se sídlem vDrahotuších, okr. Přerov, IČO: 00494411.-Hodnota nepeněžitých vkladů je ve výši, jak byla oceněnaznaleckými posudky znalců a to ing. Josefa Pátka, znalce z oboruzemědělství, znalecký posudek poř. č. 34/97 ze dne 14.4.1997 aing. Vladimíra Domische, znalce z oboru ekonomiky, odvětví cenya odhady věcí movitých, znalecký posudek poř. č. 1922/97 ze dne24.4.1997.-Pokud dojde k překročení nad částku navrhovaného zvýšenírozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů