Trendy

691 922 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

42 761 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

274 522 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

5.11.2013 - 2.5.2016 Areál Tatry 1447/4, 742 21 Kopřivnice
23.2.2007 - 5.11.2013 Kopřivnice - Areál Tatry 1447/4, PSČ 74221
3.4.1996 - 23.2.2007 Kopřivnice, Štefánikova 1163, okres Nový Jičín

65138627

DIČ

Není plátce DPH

3.4.1996 - 1.5.2016

CZ65138627

Datum vzniku

3. dubna 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. května 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

2. května 2016

Datová schránka

xpxgjqm

Historické názvy

23.10.2002 - 2.5.2016

Taforge a.s.

3.4.1996 - 23.10.2002

Kovárna TATRA, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1236

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.7.2013 - 2.5.2016

224 300 000 Kč

20.11.2001 - 19.7.2013

151 000 000 Kč

15.5.2001 - 20.11.2001

1 000 000 Kč

3.4.1996 - 15.5.2001

250 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kopřivnice

Provozovny

od 26.2.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Areál Tatry 1447/4, 742 21, Kopřivnice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 2. května 2016 - 2. května 2016 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z Obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.U společnosti Taforge a.s., IČ: 651 38 627, sídlem Areál Tatry 1447/4, 74... 2 21 Kopřivnice (zanikající společnost) došlo k fúzi sloučením společnosti Taforge a.s., IČ: 651 38 627, sídlem Areál Tatry 1447/4, 742 21 Kopřivnice (zanikající společnost) a společnosti Tafonco a.s., IČ: 619 74 668, sídlem Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice (zanikající společnost) na nástupnickou společnost TATRA METALURGIE a.s., IČ: 036 67 952, sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice na základě schváleného Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 8.3.2016. Na nástupnickou společnost TATRA METALURGIE a.s., IČ: 036 67 952 přešlo veškeré jmění obou zanikajících společností. Rozhodným dnem přeměny je 1.1.2016. zobrazit více skrýt více
 • 16. ledna 2015 - 2. května 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 3. května 2013 - 5. listopadu 2013 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti přijal dne 10. dubna 2013 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti: 1. Základní kapitál Společnosti v do... savadní výši 151.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát jedna milionů korun českých) se zvyšuje o částku 73.300.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliony tři sta tisíc korun českých) na novou výši 224.300.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři miliony tři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen výhradně peněžitým vkladem Jediného akcionáře, a to ve výši 73.300.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů tři sta tisíc korun českých). 3.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 733 ( slovy: sedm set třicet tři ) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč ( slovy: jedno sto tisíc korun českých ) (dále jen „Akcie“). Akcie nebudou určeny k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 4. Jediný akcionář nemá přednostní právo na úpis Akcie, neboť se svého práva na přednostní úpis Akcie před přijetím tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře vzdal. 5. S ohledem na to, že se Jediný akcionář vzdal svého přednostního práva, tak nedisponuje tímto přednostním právem na úpis Akcií, a všechny Akcie budou upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 6. Emisní kurs jedné Akcie o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč ( slovy: jedno sto tisíc korun českých ) činí 100.000,- Kč ( slovy: jedno sto tisíc korun českých ) a celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií tak činí 73.300.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliony tři sta tisíc korun českých). 7. Jediný akcionář upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že upsání Akcií může být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen „Smlouva o upsání akcie“). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 14 (slovy: čtrnácti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 8. Lhůta pro upsání Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcie Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; Jedinému akcionáři bude písemně oznámen počátek běhu této lhůty současně s doručením návrhu Smlouvy o upsání akcie ze strany Společnosti. Místem pro upsání Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti na adrese Kopřivnice - Areál Tatry 1447/4, PSČ 742 21, a to v kanceláři generálního ředitele. 9.1. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs upsaných Akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Místem pro splacení Akcií, tj. místem pro uzavření Dohody o započtení ( viz dále v bodě 9.2. ) se stanoví sídlo Společnosti na adrese Kopřivnice - Areál Tatry 1447/4, PSČ 742 21, a to v kanceláři generálního ředitele. 9.2. Jako způsob splacení emisního kursu všech upisovaných Akcií se připouští započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcií v celkové výši 73.300.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliony tři sta tisíc korun českých) proti pohledávkám Jediného akcionáře za Společností z titulu: A. Kupní smlouvy č. GŘ 3 05 2001 3114 uzavřené dne 6.8.2001 mezi obchodní společností TATRA, a.s. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, identifikační číslo: 451 93 444, jako prodávajícím, a Společností jako kupujícím, B. Smlouvy číslo 13/2006 EL VN uzavřené dne 31.5.2006 mezi obchodní společností Energetika Kopřivnice, a.s. a Společností, C. Smlouvy číslo EL-VN 0008/09 uzavřené dne 23.12.2008 mezi obchodní společností KOMTERM, a.s. se sídlem Praha 4, Bělehradská 55/15, PSČ 140 00, identifikační číslo: 267 60 738 (dále také jen jako „společnost KOMTERM, a.s.“) a Společností, D. Smlouvy číslo TE 0157/09 uzavřené dne 16.1.2009 mezi společností KOMTERM, a.s. a Společností, E. Smlouvy číslo PL 0004/2009 uzavřené dne 16.1.2009 mezi společností KOMTERM, a.s. a Společností, F. Smlouvy číslo EL-VN 0020/09 uzavřené dne 30.4.2009 mezi společností KOMTERM, a.s. a Společností, přičemž pohledávky za Společností vyplývající ze smluv uvedených v odrážkách B. až F. tohoto bodu 9.2. nabyl Jediný akcionář na základě smluv o postoupení pohledávek uzavřenými mezi společností KOMTERM, a.s. (která je zároveň právním nástupcem obchodní společnosti Energetika Kopřivnice, a.s.) jako postupitelem a Jediným akcionářem jako postupníkem, a to: - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 1/2009 ze dne 12.1.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 38/2009 ze dne 4.5.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 46/2009 ze dne 26.5.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 47/2009 ze dne 26.5.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 57/2009 ze dne 1.7.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 58/2009 ze dne 1.7.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 65/2009 ze dne 14.7.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 72/2009 ze dne 10.8.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 80/2009 ze dne 10.9.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 86/2009 ze dne 16.10.2009, Ke splacení peněžitého vkladu dojde uzavřením dohody o započtení uvedených pohledávek Jediného akcionáře proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcií (dále jen „Dohoda o započtení“), jejíž návrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Dále se stanoví pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení takto : • Dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ust. § 358 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, • v Dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti; • peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností budou započteny ve výši 73.300.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliony tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu Akcií upsaných Jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu; • uzavřením Dohody o započtení bude splněna povinnost upisovatele - Jediného akcionáře splatit emisní kurs Akcií na toto zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : V případě, že snížení základního jmění nebude zapsáno doobchodního rejstříku, pozbývá toto usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění kapitalizací pohledávky platnosti.
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : Výše ocenění předmětu nepeněžitého vkladu, to jest výše uvedenépohledávky její nominální hodnotou byla určena posudky dvouznalců, a to znaleckým posudkem č. 1331-171/00 ze dne23. s... rpna 2000 zpracovaným znaleckým ústavem AUDIT & CONSULTINGEXPERTS, s.r.o. se sídlem v Brně, Ptašínského 4, přičemžznalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 1331-171/00znaleckého deníku a znaleckým posudkem č. 98-42/00 ze dne23. srpna 2000 zpracovaným Doc. Ing. et Ing. MiroslavemNováčkem, Brno, Pšeník 1, přičemž znalecký úkon je zapsán podpořadovým číslem 98-42/00 znaleckého deníku. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : Předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka ve výši150 000 000,-Kč, která je částí pohledávky TATRA, a.s., zaspolečností Kovárna TATRA, a.s., která vznikla na základě kupnísmlouvy ... uzavřené ústně dne 1.12.1995 mezi TATRA, a.s. aspolečností Kovárna TATRA, spol. s r.o., jejímž právnímnástupcem je Kovárna TATRA, a.s. o prodeji hmotného majetku,jehož seznam tvoří přílohu dále uvedené faktury, přičemž kupnícena ve výši 160 095 862,-Kč byla vyfakturována fakturou č.34111695 ze dne 22.12.1995. Pohledávka, která je předmětemnepeněžitého vkladu se vkládá podle ustanovení § 59 odst. 7zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějšíchzměn a doplňků v nominální hodnotě. Pohledávka je ve vlastnictvíspolečnosti TATRA, a.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova1163,IČO: 45 19 34 44. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : S novými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemipůvodními, s každou novou akcií je spojeno 7 500 hlasů, cožodpovídá jednomu hlasu na každých 2 000,-Kč jmenovité hodnoty.
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný se jmenovitouhodnotou akcie, t.j. 15 000 000,-Kč.
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : Nepeněžitý vklad bude splacen v plné výši uzavřením smlouvy opostoupení pohledávky mezi upisovatelem jako postupitelem aspolečností jako postupníkem, a to v kanceláři ředitelespole... čnosti v sídle společnosti ve lhůtě 10 dnů od upsání akcií.Vklad a tedy i upsané akcie budou splaceny ke dni účinnostismlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni zanikne pohledávkaa jí odpovídající dluh. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : Akcie budou upisovány v kanceláři ředitele společnosti v sídlespolečnosti v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin, ato ve lhůtě 30 dnů, která začíná běžet pátým dnem po dni, k... dynabylo právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu vOstravě o zápisu snížení základního jmění společnosti podlerozhodnutí valné hromady ze dne 30.8.2000 do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : Akcie budou nabídnuty společnosti TATRA, a.s. se sídlem vKopřivnici, Štefánikova 1163, IČO: 45 19 34 44, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,v ... oddílu B, vložka 309. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových akciíse splácením emisního kursu nepeněžitým vkladem ve forměkapitalizace pohledávky. S ohledem na zvýšení základního jměn... ínepeněžitým vkladem je přednostní právo akcionářů na upisováníakcií vyloučeno ze zákona (§ 204a odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků) zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : Upisováno bude 10 ks (slovy: desetkusů) kmenových listinnýchakcií na majitele, které nebudou veřejně obchodovatelné.Jmenovitá hodnota každé jedné nové akcie činí 15 000 000,-Kč(slo... vy: patnáctmiliónůkorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : Upisování nad schválenou částku zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : 2. Valná hromada společnosti konaná dne 30.8.2000 schválilasoučasně s rozhodnutím o snížení základního jmění z důvoduúhrady ztrát zvýšení základního jmění společnosti o150 000 000,... -Kč (slovy: jednostopadesátmiliónůkorunčeských),tedy z původního základního jmění ve výši 1 000 000,-Kč (slovy:jedenmiliónkorunčeských) na základní jmění ve výši 151 000 000,-Kč (slovy: jednostopadesátjedenmiliónkorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : Akcionáři jsou povinni předložit společnosti listinné akciespolečnosti za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtě30 dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet od prvního dne mě... sícenásledujícího po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutípříslušného soudu o tom, že snížení základního jmění se zapisujedo obchodního rejstříku. Společnost je povinna bez zbytečnéhoodkladu nejpozději však do pěti dnů, kdy se o tom dozví, písemněinformovat akcionáře společnosti podle stavu ke dni konání valnéhromady o dni, kdy rozhodnutí příslušného soudu o zápisu sníženízákladního jmění nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě jespolečnost povinna tuto informaci uveřejnit na úřední descespolečnosti v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2000 - 30. července 2003 : 1. Valná hromada společnosti konaná dne 30.8.2000 schválilasnížení základního jmění společnosti z částky 250 000 000,-Kč(slovy: dvěstěpadesátmiliónůkorunčeských) o 249 000 000,-Kč(... slovy: dvěstěčtyřicetdevětmiliónůkorunčeských) na základníjmění ve výši 1 000 000,-Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských) zdůvodu krytí ztrát z minulých období, a to snížením jmenovitéhodnoty každé jedné akcie z původní hodnoty ve výši 500 000,-Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) na novou jmenovitou hodnotukaždé jedné akcie ve výši 2 000,-Kč (slovy: dvatisícekorun-českých) zobrazit více skrýt více
posunout dolů