Trendy

927 436 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

43 883 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

662 774 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 2.12.1998 Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 47037

Historické adresy

1.1.1991 - 2.12.1998 Česká Lípa, Moskevská 674, PSČ 47037

00658251

DIČ

od 1.1.1993

CZ00658251

Datum vzniku

1. ledna 1991

Datová schránka

dw6vfxb

Historické názvy

1.1.2008 - 1.1.2014

Protool s.r.o.

1.1.2007 - 1.1.2008

Protool a.s.

1.1.1991 - 1.1.2007

NAREX Česká Lípa a. s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 42

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 7.9.2001

325 300 000 Kč

Historické jmění

2.6.2001 - 7.9.2001

330 100 000 Kč

22.2.2001 - 2.6.2001

333 300 000 Kč

15.9.1999 - 22.2.2001

333 300 000 Kč

9.6.1995 - 15.9.1999

213 300 000 Kč

25.4.1995 - 9.6.1995

205 300 000 Kč

21.10.1994 - 25.4.1995

196 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Česká Lípa

Bankovní účty

zvěřejněno 3.2.2017

CZ2879100000003038200204

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 5.8.1998

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Moskevská 649/47, 470 01, Česká Lípa

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. ledna 2008 : Změna právní formy ve smyslu ustanovení §69d a násl. a§220zb obchodního zákoníku z akciové společnosti Protool, a.s. na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou Protool s.r. Změna právní formy ve smyslu ustanovení §69d a násl. a§220zb obchodního zákoníku z akciové společnosti Protool, a.s. na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou Protool s.r....o. byla provedena na podkladě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Protool a.s., se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, IČO 006 58 251, spis.zn.B, vložka číslo 42, sepsaného formou notářského zápisu v notářské kanceláři v Praze ze dne 23.11.2007 č.j. NZ 368/2007, N 383/2007. zobrazit více skrýt více
 • 16. ledna 2007 : Dne 29.12.2006 byla uzavřena mezi společností NAREX Česká Lípa a.s., IČ: 006 58 251, se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, a společností Tooltechnic Systems CZ, s.r.o Dne 29.12.2006 byla uzavřena mezi společností NAREX Česká Lípa a.s., IČ: 006 58 251, se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, a společností Tooltechnic Systems CZ, s.r.o...., IČ: 261 42 058, se sídlem Praha 4-Modřany, Modřanská 342/54, PSČ 143 00, smlouva o převodu části podniku společnosti NAREX Česká Lípa a.s.Převod části podniku společnosti NAREX Česká Lípa a.s., tj. interní divize Servis výrobků Protool a Narex, která tvoří samostatný organizační celek a je vedena jako samostatná účetní jednotka, dle uvedené smlouvy nabyl účinnosti ke dni 1.1.2007. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2004 : Na nástupnickou společnost NAREX Česká Lípa a.s., se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, IČ: 00658251 přešlo jmění zaniklé společnosti GENA s.r.o., se sídlem Česká Líp Na nástupnickou společnost NAREX Česká Lípa a.s., se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, IČ: 00658251 přešlo jmění zaniklé společnosti GENA s.r.o., se sídlem Česká Líp...a,Chelčického 1932, IČ: 48292206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka číslo 5152, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 8.6.2004, a to převodem jmění na jediného společníka. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1991 : Údaje o založení:NAREX Česká Lípa, a. s. byla založena jednorázově na základězakladatelského plánu, vydaného rozhodnutím ministrastrojírenství a elektrotechniky České republiky č. Údaje o založení:NAREX Česká Lípa, a. s. byla založena jednorázově na základězakladatelského plánu, vydaného rozhodnutím ministrastrojírenství a elektrotechniky České republiky č. ...79/1990 ze dne17. 12. 1990 ve smyslu zákona č. 104/1990 Sb., o akciovýchspolečnostech, a zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku.Stanovy akciové společnosti byly schváleny zakladatelem dne17. prosince 1990 pod č. j. 1030/466/90.Je právním nástupcem zrušeného státního podniku NAREX Česká Lípa. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 - 9. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 13. února 2014 - 9. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 20. září 2005 - 13. června 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.8.2005 přijala následující usnesení:a) Konstatuje, že společnost TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse ... 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,81 % (devadesát pět celých, osmdesát jedna setina procenta) základního kapitálu společnosti NAREX Česká Lípa a.s., IČ 00658251, se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 42 a je tedy ve smyslu ust. § 183i obchodního zákoníku hlavním akcionářem společnosti NAREX Česká Lípa a.s., což je osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti NAREX Česká Lípa a.s. ze Střediska cenných papírů (SCP) vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tedy ke dni 16.8.2005.b) Rozhoduje podle ust. § 183j obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN 770990001859, které se nacházejí ve vlastnictví ostatních akcionářů, na hlavního akcionáře, tedy na společnost TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, a to za protiplnění ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).c) Určuje, že společnost TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, jako hlavní akcionář společnosti NAREX Česká Lípa a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti NAREX Česká Lípa a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (Oprávněné osoby) protiplnění ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Jiřím Charuzou, pod č. 180-60/05 z měsíce června 2005, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) přiměřená ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společnosti projednalo přiměřenost a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ust. 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu ust. § 183j odst. 2. obchodního zákoníku.d) Určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. Protiplnění bude Oprávněným osobám poskytnuto prostřednictvím komerční banky, kterou zvolí hlavní akcionář. O způsobu a postupu budou Oprávněné osoby informovány dopisem. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů k okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.e) Pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 2001 - 7. září 2001 : Valná hromada konaná dne 24.5.2000 rozhodla o snížení základníhojmění. Důvodem snížení základního jmění je povinnost zcizitzaměstnanecké akcie, a to způsobem fyzické likvidace v ro... zsahu4.800,000,-- Kč. Základní jmění společnosti bude sníženo vzetímz oběhu, tj. likvidací 4 800 kusů zaměstnaneckých akcií, ježjsou dnes v držení společnosti. O likvidaci bude sepsán protokolpodepsaný v souladu s podpisovými právy společnosti. Valnáhromada ukládá představenstvu podniknout v této souvislostivšechny kroky, které jsou vymezeny zákonem. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 1999 - 2. června 2001 : Mimořádná valná hromada konaná dne 10.6.1999 rozhodla o sníženízákladního jmění o hodnotu 3,200.000,-- Kč, likvidací 3 200 kusůlistinných zaměstnaneckých akcií o jmenovité hodnotě ... 1.000,-- Kčjedné akcie, kdy důvodem snížení základního jmění je dodrženízákonné povinnosti zcizit vlastní zaměstnanecké akcie, kteréjsou v držení společnosti do 12 měsíců od jejich nabytí a tozpůsobem jejich fyzického zničení. Společnost tyto akcie nabylav souladu se stanovami společnosti 18.6.1998. zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 1998 - 22. února 2001 : Řádná valná hromada schválila dne 5. 5. 1998 změnu stanovakciové společnosti.
 • 30. září 1997 - 22. února 2001 : Řádná valná hromada schválila dne 21.5.1997 nové znění stanovakciové společnosti.
 • 26. března 1997 - 22. února 2001 : Základní jmění společnosti 213,300.000,- Kč je 100% splaceno.
 • 19. dubna 1999 - 15. září 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24.2.1999rozhodla o zvýšení základního jmění takto:1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o120 000 000,- Kč (slovy: sto... dvacet milionů korun českých) stím, že nad tuto částku se zvýšení upisování akcií nepřipouští.2. Upisované akcie jsou na jméno, v zaknihované podobě, veřejněneobchodovatelné, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč jedné akcie,emise je v počtu 1 200 kusů.3. Přednostní právo na upsání nových akcií může být vykonáno:- pouze v sídle společnosti- pouze dosavadními akcionáři společnosti- rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva bude čtrnáctýden po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem, kterým bude povolen zápis usnesení mimořádnévalné hromady o zvýšení základního jmění do Obchodního rejstříku- lhůta pro vykonání přednostního práva je stanovena na třitýdny a začíná běžet rozhodným dnem- za jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, lzeupsat 0,01 kusů nových akcií- za jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč,lze upsat 1 kus nových akcií- emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva serovná jmenovité hodnotě akcií.4. akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou:- nabídnuty společnosti FESTO Tooltechnic GmbH, se sídlemEsslingen, Spolková republika Německo.- upisovány:- v sídle společnosti- ve lhůtě dvou týdnů od prvého pracovního dne po dni, ve kterémuplyne lhůta pro upsání nových akcií při využití přednostníhopráva dle odstavce 3 tohoto usnesení.- emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního právase rovná jmenovité hodnotě akcií5. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit celý emisní kursupsaných akcií na bankovní účet společnosti č. 3101421/0100vedený u Komerční banky a.s. v České Lípě s uvedenímvariabilního symbolu 999, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdyupsali akcie. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 1997 - 30. září 1997 : Valná hromada společnosti schválila dne 24.5. 1996 změnu stanovspolečnosti.
 • 27. září 1994 - 30. září 1997 : Valná hromada dne 21.5.1994 a dne 2.8.1994 schválila změnustanov společnosti.
 • 12. listopadu 1993 - 30. září 1997 : Valná hromada, konaná dne 18.9.1993 schválila nové stanovyakciové společnosti.
 • 11. června 1993 - 30. září 1997 : Valná hromada dne 24.4.1993 schválila změny stanov akciovéspolečnosti v čl. II..
 • 11. června 1993 - 9. června 1995 : Ing. Svatopluk H e r c, Praha 5, Na Březince 2
 • 11. června 1993 - 9. června 1995 : JUDr. Jan R i e d l, Česká Lípa, Uranová 2011
 • 11. června 1993 - 9. června 1995 : JUDr. Miloslav J u r a č k a, Liberec, Tovaryšský vrch 1350
 • 23. listopadu 1992 - 21. října 1994 : Základní jmění společnosti: l86 6OO OOO,-KčsPočet, druh a jmenovitá hodnota akcií:367 akcií na jméno po lOO OOO,-Kčs jmenovité hodnotyl49 9OO akcií na majitele po l OO... O,-Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1993 - 13. září 1994 : Předseda dozorčí rady:
 • 11. června 1993 - 13. září 1994 : Ing. Vladimír P o s p í c h a l, Praha 5, Brdičkova 1920/3
 • 11. června 1993 - 13. září 1994 : Marie K á r n í k o v á, Praha l, Příčná l
 • 11. června 1993 - 12. listopadu 1993 : Ing. Vladimír P e r o u t k a, Česká Lípa, Slovanka 1550
 • 11. června 1993 - 12. listopadu 1993 : Ing. Miroslav Š e v č í k, Praha 2, Dřevná 2
 • 1. října 1992 - 11. června 1993 : Dozorčí rada společnosti:Předseda dozorčí rady: Josef K ň á k a lbytem: Antonína Sovy 897, Česká LípaČlenové dozorčí rady: Ing. Miroslav Š e v č í kbytem: Dřevná 2, Praha 2Ing. ... Otomar H a v e l k abytem: Revoluční 485, Nový BorDr. Jan S k á c e lbytem: Rajmonova ll98, Praha 8 zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 11. června 1993 : Břetislav B o r o v e cbytem: Arbesova 4O4, Česká LípaIng. Jaroslav P a n á č e kbytem: Jižní l842, Česká Lípa.
 • 1. října 1992 - 23. listopadu 1992 : Základní jmění společnosti: l86 6OO OOO,-Kčs.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:336 akcií na jméno v nominální hodnotě lOO OOO,-Kčsl53 akcií na majitele v nominální hodnotě lO O... OO,-Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1991 - 23. listopadu 1992 : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předse... dya jeden člen představenstva, uvedený na podpisovém vzoru. zobrazit více skrýt více
 • 21. listopadu 1991 - 1. října 1992 : Valná hromada akciové společnosti NAREX Česká Lípa rozhodladne 4.ll.l99l pod č.j. 3OO/4O3O/684/9l o snížení základníhokapitálu na částkul68 5OO tis. Kčs.
 • 21. listopadu 1991 - 1. října 1992 : Valná hromada akciové společnosti NAREX Česká Lípa rozhodladne l5.8.l99l pod č.j. 3OO/3O98/4O7/9l o snížení základníhokapitálu na částku2l5 O22 34l,63 Kčs.
 • 1. ledna 1991 - 1. října 1992 : Dozorčí rada má tři členy:Ing. Otmar H a v e l k a , bytem Nový Bor, Revoluční 485Dr. Jan S k á c e l , bytem Praha 8, Rajmonova 1198Pavel Ř e z á č , bytem Česká Lípa... , Červeného kříže 2347 zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1991 - 1. října 1992 : Revizorem účtů společnosti je:Josef K ň á k a l , bytem Česká Lípa, Antonína Sovy 897
 • 1. ledna 1991 - 1. října 1992 : Základní kapitál akciové společnosti činí 217 239 000,-- Kčs.Bude na něj vydána jedna akcie znějící na jméno o nominálníhodnotě 217 239 tisíc Kčs. Bude označena běžným číslem avyho... tovena podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligacíobchdovatelských v bankách, spořitelnách a na burze". Jejímmajitelem bude stát, zastoupený ministerstvem strojírenství aelektrotechniky České republiky. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů