Základní údaje

Historické adresy

1.7.1990 - 1.5.2001 Děčín

00659703

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 17.10.2000

178-00659703

Datum vzniku

1. července 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. května 2001

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. května 2001

Historické názvy

26.2.1998 - 1.5.2001

WICO Děčín, státní podnik v likvidaci

1.7.1990 - 26.2.1998

WICO Děčín, státní podnik

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: AXVIII 280

Právní forma

301 Státní podnik

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. května 2001 - 1. května 2001 : Vymazává se z obchodního rejstříku WICO Děčín, státní podnikv likvidaci, se sídlem v Děčíně, IČ 00659703, který byl zrušens likvidací rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č.... 329/1997ze dne 9.12.1997 a se souhlasem Finančního úřadu v Děčíně č.j.87406/00/178900/0543 ze dne 5.9.2000 v právní moci 16.10.2000. zobrazit více skrýt více
  • 29. prosince 1999 - 1. května 2001 : Na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 31.8.1999 včetnědod. č. 1 ze dne 12.10.1999, která nabyla účinnosti 8.9.1999,uzavřené mezi likvidátorem ing. Antonínem Hlaváčkem WICO Dě... čín,státní podnik v likvidaci a ing. Vojtěchem Sedláčkem předsedoupředstavenstva OMIKRON-EKO, a.s. byl státní podnik v likvidaciprodán. Nabyvatelem veškerého majetku a závazků se stalOMIKRON-EKO, a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 105, IČ 61538655(od 16.11.1999 WICO B.G.M., a.s.). zobrazit více skrýt více
  • 13. září 1990 - 1. května 2001 : Jmění státního podniku činí 76 337 tis.Kčs.
  • 1. července 1990 - 1. května 2001 : Ustanovení o přechodu práv a závazků:Na WICO Děčín, státní podnik přechází z organizace KOH-I-NOORDěčín státní podnika) veškerý majetek, se kterým hospodařila výše uvedená vnitřní ... organizační jednotkab) všechna práva a závazky (povinnosti), vyplývající z hospodářskoprávních, pracovněprávních, občanskoprávních a jiných právních vztahů, práva a povinnosti v oblasti průmyslových práv, včetně práv k ochranným známkám, týkající se výše uvedené vnitřní organizační jednotkyc) veškerá oprávnění týkající se výše uvedené vnitřní organizační jednotkyd) další majetek, práva a závazky (povinnosti), vyplývající z delimitačního protokolu uzavřeného mezi WICO Děčín, státní podnik a KOH-I-NOOR Děčín, státní podnik v likvidaci. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 1990 - 1. května 2001 : Vymezení majetku svěřeného státnímu podniku:Státní podnik má právo hospodaření k majetku, se kterým do30.6.1990 hospodařila vnitřní organizační jednotka závod 01Děčín organizace KO... H-I-NOOR Děčín, státní podnik, jakož i kmajetku, který na něj přejde uzavřením delimitačního protokolu. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 1990 - 1. května 2001 : Údaje o založení podniku:Státní podnik byl založen zakládací listinou federálníhoministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky vydanourozhodnutím ministra hutnictví, stro... jírenství a elektrotechnikyČeské a slovenské federativní republiky č.56/1990. zobrazit více skrýt více
posunout dolů