Základní údaje

Historické adresy

5.10.1993 - 19.4.2012 Praha 5, Křížová 47, PSČ 15000
15.9.1992 - 5.10.1993 Praha 5, Na Hutmance 7, PSČ 15000
30.12.1988 - 15.9.1992 Praha 5, Zborovská 11, PSČ 15000

00068454

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 19.4.2012

CZ00068454

Datum vzniku

30. prosince 1988

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. dubna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. dubna 2012

Historické názvy

24.3.1998 - 19.4.2012

Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik "v likvidaci"

30.12.1988 - 24.3.1998

Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: ALXI 96

Právní forma

301 Státní podnik

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 19. dubna 2012 - 19. dubna 2012 : Vymazává se státní podnik Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik "v likvidaci" se sídlem Praha 5, Křížová 47, PSČ 150 00, identifikační číslo 000 68 454. Výmaz byl ... proveden na základě rozhodnutí zakladatele, Ministerstva zemědělství České republiky, ze dne 22.12.2011, č.j. 229767/2011-MZE-12142,(1) kterým bylo zrušeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 12.12.1997, č.j. 3595/97-2010, o zrušení státního podniku Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik "v likvidaci" se sídlem Praha 5, Křížová 47, PSČ 150 00, identifikační číslo 000 68 454, a jeho vstupu do likvidace, a(2) kterým se státní podnik Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik "v likvidaci" se sídlem Praha 5, Křížová 47, PSČ 150 00, identifikační číslo 000 68 454, zrušuje sloučením se státním podnikem Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, okres Praha-západ, identifikační číslo 000 16 918.Majetek, práva a závazky, včetně závazků z pracovněprávních vztahů vymazaného státního podniku přecházejí na státní podnik Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, okres Praha-západ, identifikační číslo 000 16 918. zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 1998 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4965/97 ministra zemědělství ČR ze dne 22.9.1997byla převedena část majetku státního podniku ke dni 1.10.1997 naFond národního majetku ČR nba základě privatizačního p... rojektuč.50420 schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997čj.41/6693/97 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne29.8.1997 čj. 860/258/A/PE/97 . zobrazit více skrýt více
 • 7. ledna 1998 - 19. dubna 2012 : Rozhonutím č.4964/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 12.9.1997byla převedena část majetku státního podniku ke dni 1.10.1997 naFond národního majetku České republiky na základě pri... vatizačníhoprojektu č.26162 schváleného miniserstvem financí ČR dne18.11.1993 čj.51/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR zedne 11.9.1997 čj.960/26162/Va/97. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 1998 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.5046/1997 ministra zemědělství ČR ze dne25.11.1997 ,č.5047/1997 a č.5048/1997 ze dne 26.11.1997 byla kedni 1.12.1997 převedena část majetku státního podniku na Fondná... rodního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.26162 sschváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR dne 18.11.1993 čj.51/93-360 a na základěprivatizačního projektu č.50420 schváleníého ministerstvemfinancí ČR dne 13.3.1997 čj.41/6693/97 a na základěprivatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvemfinancí SČR dne 9.12.1996 čj. 41/73693/96 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 20.11.1997 čj.960/26162/97 a dokladuFondu národního majetku ČR ze dne 25.11.1997 čj.960/50420/97 ač.960/25835//Va. zobrazit více skrýt více
 • 5. ledna 1998 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.5041/1997 ministra zemědělství ČR ze dne30.10.1997 byla převedena část majetku státního podniku na Fondnárodního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50420... schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.41/6695/97a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 1.10.1997čj.930/1446/97/JS ke dni 1.11.1997. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.5042/1997 ministra zemědělství ČR ze dne31.10.1997 a č.5044/1977 a č.5043/1997 ze dne 31.10.1997byla převedena ke dni 1.11.1997 část majetku státního podnikuna Fond n... árodního majetku ČR na základě privatizačního projektuč.50211-8.část schváleného ministerstvem financí ČR dne22.7.1997 čj.41/49749/97 a na základě privatizačního projektuč.25835 a jeho změny schválené ministerstvem financí ČR dne9.12.1997 čj.41/73639/96 a dokladu Fondu národního majetku ČR zedne 23.10.1997 a 24.10.1997 čj.960/25835/Va/97. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.5040/1997 ze dne 26.9.1997 a č.5039/1997 ze dne26.9.1997 ministra zemědělství ČR byla převedena část majetkustátního podniku ke dni 1.10.1997 na Fond národního majetk... u ČRna základě privatizačního projektu č.5040 schválenéhoministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČRdne 13.3.1997 čj.41/6693/9760 a dokladu Fondu národního majetkuČR ze dne 23.9.1997 čj.960/5040/Va/97 a na základěprivatizačního projektu č.50420 schváleného ministerstvemfinancí ČR dne 13.3.1997 čj.41/6695/97 a dokladu Fondu národníhomajetku ze dne 10.9.1997 čj.930/1274/97/JS. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4963/1997 ze dne 29.8.1997 a č.4909/1997 ze dne12.8.1997 ministra zemědělství ČR byla převedena část majetkustátního podniku na Fond národního majetku ČR na základěp... řivatizačního projektu č.25835 schváleného min.financí ČR dne16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR zedne 25.8.1997 čj.960/25835/Va/97 a na základě privatizačníhoprojektu č.50420 schváleného ministerstvem pro správu národníhomajetku a jeho privatizaci ČR dne 13.3.1997 čj.41/6693/97 adokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 23.7.1997čj.960/50420/Va/97 a to ke dni 1.9.1997. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4827/1997 ze dne 27.6.1997,č.4829/1997 ze dne21.7.1997,č.48301997 ze dne 23.7.1997 ministra zemědělství ČRbyla ke dni 1.8.1997 převedena část majetku státního podniku... naFond národního majetku ČR na základě privatizačního projektuč.50420 schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.:41/6694/970 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne24.6.1997 čj.930/976/97/JS,a privatizačního projektu č.26162schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR dne 18.11.1993 čj.51/93-360 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 17.7.1997 čj:960/26162/Va/97 aprivatizačního projektu č.50420 schváleného ministerstvemfinancí ČR dne 13.3.1997 čj.:41/6693/97 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 17.7.1997 čj.960/50420/Va/97. zobrazit více skrýt více
 • 28. srpna 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4826/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 27.6.1997byla ke dni 1.4.1997 převedena část majetku státního podniku naFond národního majetku ČR na základě privatizačního p... rojektuč.50420 schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.:41/6693/97 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 26.6.1997čj.:960/50420/Va/97 . zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1997 - 19. dubna 2012 : Rouhodnutím č.4823/1997 a č.4822/1997 ze dne 30.5.1997 a28.5.1997 ministra zemědělství České republiky byla převedenačást majetku státního podniku ke dni 10.6.1997 na Fond národníh... omajetku ČR na základě privatizačního projektu č.50420 a 26162schváleného ministerstvem financí ČR dne 13.3.1997 čj.41/6693/97a dne 18.11.1997 čj. 51/93-360 a dokladu Fondu národního majetkuČR ze dne 27.5.1997 čj.960/50420/Va/97 a ze dne 23.5.1997 čj.960/26162/Va/97 . zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4760/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 29.4.1997byla převedena část majetku státního podniku naFond národního majetku České republiky na základě privatizačníhoproje... ktu č.261062 schváleného ministertrvem pro správu národníhomajetku a jeho privatizaci České republiky dne 18.11.1993čj.51/93-360 a dokladu Fondu národního majetku České republikyze dne 24.4.1997 čj.960/26162/Va/96 . zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4755/1997 ze dne 25.3.1997,č.4756/1997 ze dne28.3.1997 a č.4757/1997 ze dne 28.3.1997 ministra zemědělství ČRbyla převedena část majetku státního podniku ke dni 1.4.1... 997na Fond národního majetku České republiky na základěprivatizačních projektů č.50411 schváleného min.financí ČR dne14.8.1996 čj.41/43583/96 a dokladu Fondu národního majetku ČR zedne 19.3.1997 čj.960/26162/Va/97 ,č.26162 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku ajeho privatizaci ČR ze dne 18.11.1993 čj.51/93-360 a dokladuFondu národního majetku ČR ze dne 19.3.1997 čj.960/26162/Va/97a č.50211/DÍL 2 schváleného ministerstven financí ČR dne21.10.1996 čj.41/64818/96 a dokladu Fondu národního majetku ČRze dne 13.3.1997 čj.930/445/97/Ša. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4753/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 25.2.1997byla ke dni 1,3,1997 převedena část státního podniku na Fondnárodního majetku ČR na základě privatizačního projektuč... .50211/2 schváleného ministerstvem financí ČR dne 21.10.1996čj.41/64817/96 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne20.2.1997 čj.930/294/97/Ša. zobrazit více skrýt více
 • 20. února 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4676/1996 ministra zeměděství ČR ze dne 23.10.1996byla ke dni 1.11.1996 převedena část majetku státníh podniku naFond národního majetku ČR na základě privatizačního p... rojektuč.50211 schváleného ministerstvem pro správu nár.majetku a jehoprivatizaci ČR dne 5.6.1995 čj.486/95-370 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 23.10.1996 čj.50211/Va/96, a toStředočeské vodovody a kanalizace Praha 6005-VOK Mníšek podBrdy-infrastrukt.majetek. zobrazit více skrýt více
 • 20. února 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4747/1997 ministra zemědělství ČR ze dne 22.1.1997byla převedena část majetku státního podniku na Fond národníhomajetku České republiky na základě privatizačního proj... ektuč.50211/díl 2 schváleného ministerstvem financí České republikydne 21.10.1996 čj.41/64816/96 a dokladu Fondu národního majetkuČeské republiky ze dne 20.12.1996 čj.1281/96-940 . zobrazit více skrýt více
 • 20. února 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4750/1997 ze dne 29.1.1997,č.4751/1997 ze dne30.1.1997,č.4749/1997 ze dne 29.1.1997,č.4740/1997 ze dne20.1.1997 ministra zemědělství ČR byla převedena ke dni 1.2.1997... a 27.11.1996 část majetku státního podniku na Fond národníhomajetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondunárodního majetku České republiky ze dne21.1.1997,23.1.1997,28.1.1997 a 15.1.1997 čj.960/25835/Va/97 zobrazit více skrýt více
 • 20. února 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4675/1996 ministra zemědělství ČR ze dne29.10.1996 byla ke dni l.11.1996 převedena část majetku státníhopodniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního... projektu č.25835 schváleného ministerstvem pro správu národníhomajetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 adokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 21.10.1996čj.25835/Va/96 a to Středočeské vodovody a kanalizace ,Praha5-Radlice,Křížová 47 . zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4708/1996 ze dne 13.12.1996,č.4709/1996 a4710/1996 ze dne 16.12.1996 ministra zemědělství ČR byla ke dni1.1.1997 převedena část majetku státního podniku na Fondnárodn... ího majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50356schváleného ministerstvem financí ČR dne 27.9.1996čj.41/54656/96,a na základě privatizačního projektu č.25835 zedne 16.9.1993 a 24/93-360 a na základě změny tohoto rozhodnutívydané min.financí ČR dne 9.12.1996 čj.41/73694/96 a dokladuFondu národního majetku ČR ze dne 2.12.1996 čj.860/1002/A/Pe/965.12.1996 čj.960/25835/Va/96. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 1997 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4734/1996 a 4735/1996 ze dne 27.12.1996,č.4736/1996 ze dne 27.12.1996 a č.4733/1996 ze dne 18.12.1996ministra zemědělství ČR byla převedena část majetku státníhopodni... ku ke dni 1.1.1997 na Fond národního majetku ČR na základěprivatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvem prosprávu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993čj.: 24/93-360 a změny schválené MF ČR dne 9.12.1996 čj.:41/73693/96 a privatizačního projektu č.50211 schválenéhoministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČRdne 5.6.1995 čj.: 486/95-370 a dokladu Fondu národního majetkuČeské republiky ze dne 17.12.1996 čj.: 960/50211/Va/96 . zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 1996 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4676/1996,č.4677/1996 min.zem.ČR ze dne29.10.1996 byla převedena část majetku státního podniku na Fondnárodního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.50211s... chváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR dne 5.6.1995 čj. 486/95-370 a dokladu Fondunárodního majetku České republiky ze dne 23.10.1996 čj.50211/Va/96 ke dni 1.11.1996 . zobrazit více skrýt více
 • 5. září 1996 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4368/1996 a č.4369/1996 Ministra zemědělství ČRze dne 28.7.1996 byla převedena část státního podniku ke dni1.8.1996 na Fond národního majetku ČR na základě privatizač... níhoprojektu č.25835 schváleného ministerstvem pro správu národníhomajetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj. 24/93-360 adokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 23.7.1996 a 26.7.1996čj.25835/Va/96. zobrazit více skrýt více
 • 23. července 1996 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4367/1996 a 4365/1996 ze dne 28.6.1996byla převedena ke dni 1.7.1996 část majetku státníhopodniku na Fond národního majetku České republiky na základěprivatizačního p... rojektu č.25835 schváleného ministerstvem prosprávu národního majetku a jeho privatizaci České republikyze dne 16.9.1993 čk.24/96-360 a dokladu Fondu národního majetkuČR ze dne 25.6.1996 čj.25835/Va/96 . zobrazit více skrýt více
 • 6. června 1996 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4226/1996 ze dne 3.5.1996,č.4227/1996 ze dne21.5.1996 a č.42301996 ze dne 27.5.1996 ministra zemědělství ČRbyla převedena část podniku ke dni 1.6.1996 na Fond národní... homajetku České republiky na základě privatizačního projektu č.50211 schváleného min.pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR ze dne 5.6.1995 čj.: 485/95-370 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 30.4.1996 čj.:930/830/96/Ho ,ze dne 13.5.1996 čj.: 930/914/96/Ho a ze dne 23.5.1996čj.:930/954/96/Ho. zobrazit více skrýt více
 • 17. května 1996 - 19. dubna 2012 : Rouzhodnutím č.4224/1996 a 4225/1996 ministra zemědělství ČR zedne 25.4.1996 byla převedena část majetku státního podniku kedni 1.5.1996 na Fond národního majetku ČR na základěpriv... atizačního projektu č.50211 schváleného ministrem pro správunárodního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 5.6.1995čj.486/95-370 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne5.4.1996 a 24.4.1996 čj. 50211/Va/96. zobrazit více skrýt více
 • 17. května 1996 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4208/1996 a 4209/1996 ministra zemědělství ČR zedne 24.4.1996 byla převedena část majetku státního podniku kedni 1.5.1996 na Fond národního majetku České republiky na... základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.prosprávu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993čj.24/93-360 a privatizačního projektu č.50211 ze dne 5.6.1995čj.485/95-370 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne1.4.1996 čj.25835/Va/96 a dokladu FN ČR ze dne 17.4.1996čj.930//746/96/Ho. zobrazit více skrýt více
 • 25. dubna 1996 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4207/1996 ministra zemědělství ČR ze dne 29.3.1996byla ke dni 1.4.1996 převedena část státního podniku na Fondnárodního majetku ČR na základě privatizačního projektu ... č.50211schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR dne 5.6.1995 čj.486/95-370 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 22.3.1996 čj.50211/Va/96. zobrazit více skrýt více
 • 20. března 1996 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4108/1996 a č.4109/1996 ze dne 26.2.1996 ministrazemědělství ČR byla ke dni 1.3.1996 převedena část majetkustátního podniku na Fond národního majetku ČR na základěpri... vatizačního projektu č.50211 schváleného ministerstvem prosprávu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 5.6.1995 čj.486/95-370 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne23.2.1996 čj.50211/Va/96 a privatizačního projektu č.25835schváleného min.pro správu nár.majetku a jeho privatizaciČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národníhomajetku ČR ze dne 23.2.1996 čj.25835/Va/96. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 1996 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4104 /1996 ministra zemědělství ČR ze dne24.1.1996 byla ke dni 1.2.1996 převedena část státního podnikunaFond národního majetku ČR na základě privatizačního projektuč... .50211 schválemého min.pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR ze dne 5.6.1995 čj. 486/95-370 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 24.1.1996 čj.50211/Va/96. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím min.zemědělství ČR č.3925/1995 ze dne 30.10.1995 ač.3924/1995 ze dne 15.11.1995 byla ke dni 1.11.1995 převedenačást státního podniku na Fond národního majetku ČR na zák... laděprivatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správunárodního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16. 9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 23.10.1995čj.25835/Va/95. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 1995 - 19. dubna 2012 : Rohodnutím ministra zemědělství ČR č.3634/1995 z 26.9.1995,č.3636/1995 ze dne 27.9.1995 a č.3637/1995 ze dne 27.9.1995byla ke dni 1.10.1995 převedena část státního podniku na Fondn... árodního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-363 a dokladu Fondu národního majetkuČR ze dne 12.9.1995 a 25.9.1995 čj.25835/Va/95. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.3629/1995 ze dne 5.9.1995byla převedena část státního podniku ke dni 1.9.1995 na Fondnárodního majetku ČR na základě privatizačního projektu č... .25835schváleného min.pro správu národního majmetku a jeho privatizaciČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetkuČR ze dne 24.8.1995 čj.25835/Va/95 . zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím ministra zemědělství ČR 2623/1995 ze dne30.6.1995,č.3510/1995 ze dne 29.6.1995,č.3509/1995 ze dne27.6.1995,č.35081995 ze dne 27.6.1995 byla ke dni 1.7.1995převedena čás... t státního podniku na Fond národního majetku ČR nazákladě privatizačního projektu č.25835 schváleného min .prosprávu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne29.6.1995 a 26.6.1995 čj.25835/Va/95. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.2149/1995 a 3150/1995 zedne 26.5.1995 byla ke dni 1.6.1995 převedena část státníhopodniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizační... hoprojektu č.25835 schváleného Min.pro správu národního majetku ajeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladuFondu národního majetku ČR ze dne 24.5.1995 a 25.5.1995 čj.25835/Va/95. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.3141/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 25.4.1995byla převedena ke dni 1.5.1995 část státního podniku na Fondnárodního majetku ČR na základě privatizačního projektu ... č.25835schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaciČR ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národníhomajetku ČR ze dne 24.4.1995 čj.25835/Va/94. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.3039/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 17.3.1995byla ke dni 1.4.1995 převedena část státního podniku na Fondnárodního majetku na základě privatizačnío projektu č.25... 835schváleného min.pro správu nár.majetku a jeho privatizaci ČRdne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČRze dne 15.3.1995 čj.25835/Va/94. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.3034/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 24.2.1995byla ke dni 1.3.1995 převedena část státního podniku na Fondnárodního majetku na základě privatizačního projektu č.2... 5835schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaciČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetkuČeské republiky ze dne 24.2.1995 čj.25835/Va/95. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.2837/1995 ze dne 26.1.1995a č.2838/1995 ze dne 27.1.1995 byla ke dni 1.2.1995 převedenačást státního podniku na Fond národního majetku ČR nazá... kladě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.prosprávu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.9.199324/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 19.1.1995a 25.1.1995 čj.25835/Va/95. zobrazit více skrýt více
 • 12. února 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4100/1995 ministra zemědělství ČR ze dne27.12.1995 byla ke dni 1.1.1996 převedena část státního podniku převedena na Fond národního majetku ČR na základě privatizační... hoprojektu č.50211schváleného min .pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR dne 31.12.1994 čj.486/95-370 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 21.12.1995 čj.50211/Va/65. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.2593/1994,2594/1994 ze dne5.12.1994 a č.2703/1994 ,2704/1994 ze dne 27.12.1994 ač.2706/1995 ze dne 12.1.1995 byla převedena část státníhopodni... ku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačníhoprojektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku ajeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondunárodního majetu ČR ze dne 17.11.1994 čj.25835/Va/94,4.11.1994čj.25835,19.12.1994 čj.25835//va/94,21.12.1994 čj.25835/Va/9428.9.1994 čj.092/1730/94/Šf. zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.4050/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 2711.1995byla převedena ke dni 1.12.1995 část státního podniku na Fondnárodního majetku ČR na základě privatizačního projektu... č,.25835schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaciČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetkuČR ze dne 24.11.1995 čj.25835/Vsa/95. zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 1995 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.2358/1994 ministra zemědělství ČR ze dne29.11.1994 byla ke dni 1.12.1994 převedena část státníhopodniku na Fond národního majetku ČR na základě privatizačníhoprojektu... č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku ajeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 25.11.1994 čj.-25835/Va/94. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 1994 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.2120/1994 ministra zemědělství ČR ze dne31.10.1994 byla převedena ke dni 1.11.1994 část státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě schválenéhoprivatizač... ního projektu č.25835 schváleného min .pro správunárodního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.9.1993čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne24.10.1994 čj.25835/Va/94. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 1994 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.1689/1994 ze dne18.10.1994 ,č.2117/1994 ,2118/1994,2119/1994 ze dne 31.10.1994byla ke dni 1.11.1994 převedena část majetku státního podniku n... aFond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 13.10.1994 čj.25835/Va/94. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1994 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím ministra zemědělství ČR č.1615/1994,1616/1994 ze dne26.9.1994, č.1660/1994 ze dne 28.9.1994 ,č.1667/1994 ze dne30.9.1994,č.1610/1994 ze dne 21.9.1994,č.1426/1994 ze dne... 6.9.1994, č.1611/1994 ze dne 21.9.1994 byla převedena kedni 1.10.1994 část státního podniku na Fond národního majetku ČRna základě privatizačního projektu č.25835 schváleného Min.prosprávu nár.majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 5.11.1993čj.846/93-360 ,16.9.1993 čj.24/93-360,16.9.1993 čj.716/93-360 adokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 13.9.1994čj.092/1519/94/Šf,19.9.1994 čj.0921590/94/Šf,26.9.1994čj.095/25835/Va/94,28.9.1994 čj.25835/Va/94,19.9.1994čj.25835/Va/94,1.9.1994 čj.092/1407/94-Šf a 19.9.1994čj.092/1590/94/Šf. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 1994 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.1369/1994 ministra zemědělství ČR ze dne 16.8.1994byla ke dni 1.9.1994 převedena část státního podniku na Fondnárodního majetku ČR na základě privatizačního projektu ... č.25835schváleného min.pro správu nár.majetku a jeho privatizaci ČR dne16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČRze dne 10.8.1994 čj.15835/Va/94. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1994 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.1268/1994 ministra zemědělství ČR ze dne28.6.1994 byla převedena část majetku státního podnikuna Fond nár.majetku ČR na základě privatizačního projektuč-25835 schvále... ného ministerstvem pro správu národníhomajetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 27.6.1994čj-25835/Va/94 převádí ke dni 1.8.1994 část majetkuna Fond národního majetku ČR. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1994 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.1211/1994 min.zemědělství ČR ze dne 20.5.1994byla převedena ke dni 1.6.1994 část majetku státního podnikuna Fond nár.majetku ČR na základě privatizačního projektuč.25... 835 schváleného min.pro správu nár.majetku a jeho priva-tizaci ČR ze dne 16.9.1993 čk-24/93-360 a dokladu Fondunár.majetku ČR ze dne 19.5.1994 čj.25835/Va/94. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1994 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutí č.1260/1994 ministra zemědělství ČR ze dne 23.6.1994byla ke dni 1.8.1994 převedena část státního podniku na Fondnárodního majetku ČR na základě privatizačního projektu č... .25835schváleného min.pro správu nár.majetku a jeho privatizaci ČR zedne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČRze dne 16.9.1994 čj.25835/Va/94. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 1994 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.863/1993, 866/1993, 867/1993,868/1993,865/1993864/1993 ze dne 10.12.1993 ministra zemědělství ČR bylapřevedena část majetku státního podniku na Fond národníhomajetku... ČR na základě privatizačního projektu č.25835 schvá-leného ministerstvem pro správu nár.majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 čj.: 24/93-360 a dokladu Fondu ná-rodního majetku ČR ze dne 2.12.1993 čj." 2101/25835/Dv/93ke dni vzniku akciových společností zapsaných v obchodnímrejstříku obv.soudu pro Prahu l pod čj.B 2378,B 2381,B 2379,B 2377,B 2380. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 1994 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.1084/1994 ministra zemědělství ČR ze dne11.3.1994 byla převedena část státního podniku na Fondnárodního majetku České republiky na základě privatizačníhoprojektu č.25... 835 schváleného ministerstvem pro správu národ-ního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národního majetku ČRze dne 8.3.1994 čj.25 835/Va/94 se převádí ke dni 1.4.1994na FNM ČR. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 1994 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.1042/1994,1043/1994 a 1017/1994 ministrazemědělství ČR ze dne 1.2. 1994 a 18.2.1994 a 18.2.1994byla převedena část majetku státního podniku na Fond ná-rodního majetku... na základě privatizačního projektu č.25835schváleného ministerstvem pro správu národního majetku ajeho privatizaci ČR dne 16.9.1993 čj. 24/93-360 a dokladuFondu národního majetku České republiky ze dne 15.1.1994,18.1.1994 a 17.2.1994 čj. 25835/Va/94 se převádí ke dni zobrazit více skrýt více
 • 6. června 1994 - 19. dubna 2012 : podniku na Fond národního majetku České republiky na zákla-dě privatizačního projektu č.25835 schváleného ministerstvempro správu národního majetku a jeho privatizaci České repub-l... iky ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladu Fondu národníhomajetku ČR ze dne 21.1.1994,24.1.1994 a 27.1.1994 čj.25835/Va/94 se převádí ke dni 1.2.1994 na FNM ČR. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 1994 - 19. dubna 2012 : Rozhodnutím č.945 a č.946/1993 ministra zem.České republikyze dne 28.12.1993 byla převedena část majetku státního podniniku Fond národního majetku ČR na základě privatizačního proj... ektu č.25835 schváleného min.pro správu národního majetku ajeho privatizaci ČR ze dne 16.9.1993 čj.24/93-360 a dokladuFondu národního majetku ČR ze dne 22.12.1993 čj.25835/Va/93se převádí ke dni 1.1.1994 na FNM ČR a dáleRozhodnutím č.987/1994 ze dne 21.1.1194 a 1000/1994 ze dne25.1.1994 a č.1004/1994 ze dne 31.1.1994 ministra zeměděl-ství České republiky byla převedena část majetku státního zobrazit více skrýt více
 • 30. prosince 1988 - 19. dubna 2012 : den vzniku je 1.1.1989
 • 30. prosince 1988 - 19. dubna 2012 : státní podnik byl založen zakládací listinou Středočeského KNV vPraze dne 7.12.1988 č. 79
 • 15. května 1996 - 17. července 1996 : vedoucíing. Miroslav Paták,Nový Knín,Tyršova 295
 • 8. dubna 1993 - 17. července 1996 : Davle I, Na Javorce 179
 • 24. října 1989 - 17. července 1996 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik,odštěpný závod Praha - západ
 • 30. prosince 1988 - 17. července 1996 : tyto odštěpné závody jsou součástí státního podniku Středočeskévodovody a kanalizace Praha
 • 20. dubna 1990 - 15. května 1996 : vedoucíing. Karel Švejkovský, Praha 6, 8.listopadu 227/4
 • 8. června 1994 - 2. března 1995 : vedouci:Ing.Martina Ebertová ,bytem Kladno 4,V.Nezvala 748
 • 8. června 1994 - 2. března 1995 : Politických vězňů 1523 ,Slaný
 • 5. října 1993 - 2. března 1995 : vedoucí: Ing. Václav Doubek, Svojšovická 1778/36, Praha 4 - Záběhlice
 • 8. dubna 1993 - 2. března 1995 : vedoucíing. Josef Karas, U lomu 607, Příbram II
 • 8. dubna 1993 - 2. března 1995 : Kolín III, Legerova 21
 • 4. února 1991 - 2. března 1995 : vedoucíing. Petr Smetana, Praha 4, Mladé fronty 1623
 • 13. listopadu 1989 - 2. března 1995 : Říčany u Prahy, Kolovratská 1476
 • 24. října 1989 - 2. března 1995 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podni,odštěpný závod Benešov
 • 24. října 1989 - 2. března 1995 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik,odštěpný závod Kolín
 • 24. října 1989 - 2. března 1995 : Benešov, Černoleská 1600
 • 24. října 1989 - 2. března 1995 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik,odštěpný závod Kladno
 • 24. října 1989 - 2. března 1995 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik,odštěpný závod Praha - východ
 • 24. října 1989 - 2. března 1995 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik,odštěpný závod Příbram
 • 30. prosince 1988 - 2. března 1995 : Příbram, Jiráskovy sady 55
 • 30. prosince 1988 - 2. března 1995 : vedoucíing. Antonín Stibůrek, Benešov, Ladova 1397
 • 8. dubna 1993 - 8. června 1994 : Kladno 4, U vodojemu 3085
 • 4. února 1991 - 8. června 1994 : vedoucíing. Jaroslav Barták, Kladno, Barrandova 2816
 • 5. října 1993 - 1. ledna 1994 : Praha 5, Křížová 47
 • 8. dubna 1993 - 1. ledna 1994 : Beroun III, Mostníkovská 255
 • 30. března 1992 - 1. ledna 1994 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik,odštěpný závod inženýrské činnosti
 • 30. března 1992 - 1. ledna 1994 : vedoucíFrantišek Kábele, Davle 224
 • 30. března 1992 - 1. ledna 1994 : IČO 453 08 811
 • 2. srpna 1991 - 1. ledna 1994 : vedoucíIng. Vladislav Barták, Jihozápadní II 1076/13, Praha 4
 • 24. října 1989 - 1. ledna 1994 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnikodštěpný závod Nymburk
 • 24. října 1989 - 1. ledna 1994 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik,odštěpný závod Mělník
 • 24. října 1989 - 1. ledna 1994 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik,odštěpný závod Kutná Hora
 • 24. října 1989 - 1. ledna 1994 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik,odštěpný závod Mladá Boleslav
 • 24. října 1989 - 1. ledna 1994 : Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik,odštěpný závod Beroun
 • 6. června 1989 - 1. ledna 1994 : vedoucíing. František Syrový, Ostrá 50, okr. Nymburk
 • 20. dubna 1989 - 1. ledna 1994 : Kutná Hora, Ku ptáku 387
 • 30. prosince 1988 - 1. ledna 1994 : Kralupy nad Vltavou, Zápotockého 699
 • 30. prosince 1988 - 1. ledna 1994 : Nymburk, Bobnická 712
 • 30. prosince 1988 - 1. ledna 1994 : Mladá Boleslav, Čechova 1151/II
 • 30. prosince 1988 - 1. ledna 1994 : vedoucíing. Jan Sedláček, Mladá Boleslav, SČSP 1029
 • 30. prosince 1988 - 1. ledna 1994 : vedoucíing. Stanislav Strial, Chýňava 353, okr. Beroun
 • 30. prosince 1988 - 1. ledna 1994 : vedoucíJaroslav Kruml, K. Hilberta 808, Čáslav
 • 30. března 1992 - 5. října 1993 : Praha 5, Zborovská 11
 • 4. února 1991 - 5. října 1993 : vedoucíing. Zdeněk Brablec, Benešov u Prahy, Jiráskova 1482
 • 30. prosince 1988 - 2. srpna 1991 : vedoucíEduard Kulich, Kladno, Komsomolská 1999
 • 30. prosince 1988 - 24. října 1989 : Benešov, Černoleská 1600
posunout dolů