Základní údaje

Historické adresy

21.10.2003 - 30.5.2017 Kosmonosy - Horní Stakory 54

75031400

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

21. října 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. května 2017

Datová schránka

8x3tdna

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: Pr 794

Právní forma

331 Příspěvková organizace

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mladá Boleslav

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. května 2017 - 30. května 2017 : Usnesení Zastupitelstva města Kosmonosy č. 58/2016 ze dne 29.9.2016, kterým bylo s účinností od 1.1.2017 rozhodnuto o sloučení příspěvkové organizace s názvem Základní škola Kosmon... osy - Horní Stakory 54, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace, se sídlem Horní Stakory 54, 293 01 Kosmonosy, IČO: 75031400, s příspěvkovou organizací s názvem Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace, se sídlem Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy, IČO: 75031418, která se stává nástupnickou organizací přejímající v plném rozsahu majetek, práva, povinnosti a závazky organizace slučované, a to včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-36000/2016-3 ze dne 22.12.2016 o provedení výmazu Základní školy Kosmonosy - Horní Stakory 54, okres Mladá Boleslav, příspěvkové organizace, se sídlem Horní Stakory 54, 293 01 Kosmonosy, IČO: 75031400, z rejstříku škol a školských zařízení. zobrazit více skrýt více
  • 27. listopadu 2009 - 30. května 2017 : 1. Příspěvková organizace má k majetku předanému k hospodaření následující práva a povinnosti- majetek je jí svěřen k hospodaření bezúplatně- jedná se o majetek ve vlastnictví zřiz... ovatele, který bez jeho souhlasu nesmí být zcizen, nesmý jím být ručeno, ani nesmí být vložen do obchodní společnosti2. Příspěvková organizece smí nakládat s majetkem pouze podle předpisů platných pro příspěvkové organizace.Organizace je povinna se o tento majetek řádně starat, vést o něm evidenci, provádět odpisy, udržovat jej a opravovat, provádět zákonné revize a prohlídky, efektivně ekonomicky a účelně majetek využívat k účelu, pro který byla organizace zřízena.3.Majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření na dobu trvání příspěvkové organizace.4. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele:a) veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce a to:- na základě ročního plánu nákladů a výnosů- na základě tvorby a použití fondů a zřizovatelem schválených přídělů do fondů při vypořádání výsledku hospodaření- na základě usnesení zřizovateleb) dlouhodobý majetek mimo nemovitého5. Organizace může přijímat pro svého zřizovatele k hospodaření peněžité a věcné účelové dary a dary věcné a peněžité účelově neurčené nad hodnotu 40 tis. Kč zobrazit více skrýt více
  • 27. listopadu 2009 - 30. května 2017 : Město Kosmonosy jako zřizovatel předává příspěvkové organizaci Základní škola Kosmonosy - Horní Stakory k hospodaření majetek, vymezený v přílohách k této zřizovací listiněč.1 - Sa... mostatné movité věci a soubory movitých věcíč.2 - Drobný dlouhodobý majetek, jehož účetní hodnota je vyčíslena na příslušných přílohách v účetní hodnotě ke dni 31.12.2002Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizaci zobrazit více skrýt více
  • 27. listopadu 2009 - 30. května 2017 : Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen svěřený majetek).
posunout dolů