Trendy

1 346 673 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

297 889 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 588 866 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.9.2013 Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Historické adresy

1.1.1991 - 5.9.2013 Ústí nad Labem

00007536

DIČ

od 1.1.1993

CZ00007536

Datum vzniku

1. ledna 1991

Datová schránka

bneuin8

Historické názvy

1.1.1991 - 17.4.1991

Palivový kombinát, státní podnik

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: AXVIII 433

Právní forma

301 Státní podnik

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ústí nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 23.2.2016

7536123019 / 5500

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 19.11.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Paliv.komb.-tur.ubytovna, 400 76, Ústí nad Labem

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. prosince 2015 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 402/1997 ze dne 22.12.1997 byla vydána upravená zakládací listina státního podniku v souladu s § 20 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o stát Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 402/1997 ze dne 22.12.1997 byla vydána upravená zakládací listina státního podniku v souladu s § 20 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o stát...ním podniku, ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2008 : Na základě Rozhodnutí Ministra průmyslu a obchodu č.j. 42957/07/11100/01000 ze dne 20.11.2007 došlo v souladu s ustanovením § 6, 7 a 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve z Na základě Rozhodnutí Ministra průmyslu a obchodu č.j. 42957/07/11100/01000 ze dne 20.11.2007 došlo v souladu s ustanovením § 6, 7 a 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve z...nění pozdějších předpisů a na základě záměru schváleného Usnesením vlády ze dne 27. června 2007 č. 713, ke dni 1.1.2008 ke sloučení státních podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, IČ 000 07 510, se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 67, Doly Nástup Tušimice, státní podnik, IČ 000 07 544, se sídlem Kadaň, Tušimice čp. 16, PSČ 432 01 a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik, IČ 000 07 714, se sídlem Sokolov, ul. Jednoty 1628, PSČ 356 01 s Palivovým kombinátem Ústí, státní podnik, se sídlem Ústí nad Labem, IČO 000 07 536 a ke dni 1.1.2008 tak došlo k přechodu veškerého jmění podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, Doly Nástup Tušimice, státní podnik a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik, které byly Rozhodnutím č. 42957/07/11100/01000 zrušeny, na Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Spolu s převáděným majetkem přecházejí na Palivový kombinát Ústí, státní podnik práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, obchodněprávních, občanskoprávních, pracovněprávních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 : Na základě Rozhodnutí Ministra průmyslu a obchodu č.j. 150/2004 ze dne 1.11.2004 došlo v souladu s ustanovením § 6, 7 a 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdější Na základě Rozhodnutí Ministra průmyslu a obchodu č.j. 150/2004 ze dne 1.11.2004 došlo v souladu s ustanovením § 6, 7 a 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdější...ch předpisů a na základě záměru schváleného Usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2003 č. 1128 o Programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví, ke dni 1.1.2005 ke sloučení státního podniku Východočeské uhelné doly, státní podnik se sídlem Trutnov, Železničářská 506, PSČ 541 00, IČO 00007463 s Palivovým kombinátem Ústí, státní podnik, se sídlem Ústí nad Labem, IČO 00007536 a ke dni 1.1.2005 tak došlo k přechodu veškerého jmění podniku Východočeské uhelné doly, státní podnik, který byl Rozhodnutím č. 150/2004 zrušen, na Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Spolu s převáděným majetkem přecházejí na Palivový kombinát Ústí, státní podnik práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : odst.e)Původní text se vypouští a nahrazuje novým:e) základní jmění státního podniku se stanoví ke dni 1.5.1992 vevýši určené v souladu s ustanovením § 13 odst.2 písm.e) zákona ost odst.e)Původní text se vypouští a nahrazuje novým:e) základní jmění státního podniku se stanoví ke dni 1.5.1992 vevýši určené v souladu s ustanovením § 13 odst.2 písm.e) zákona ost...átním podniku a to na základě zahajovací rozvahy, která budesestavena nejpozději do 31.5.1992. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : odst.d)Původní text se vypouští a nahrazuje novým:d) státnímu podniku se ponechávají na základě rozhodnutízakladatele ke dni 1.května 1992 nemovitosti, věci movité,finanční prostře odst.d)Původní text se vypouští a nahrazuje novým:d) státnímu podniku se ponechávají na základě rozhodnutízakladatele ke dni 1.května 1992 nemovitosti, věci movité,finanční prostře...dky a majetková práva a závazky, které držel,užíval a hospodařil s nimi s výjimkou majetku práv a závazků,které přecházejí na Fond národního majetku České republikyv rozsahu stanoveném privatizačním projektem zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Upravuje se zakládací listina státního podniku Palivovýkombinát, Ústí nad Labem, vydanou rozhodnutím č.144/1990ministra hospodářství ČSFR ze dne 17.prosince 1990, č.j.1642/401, dop Upravuje se zakládací listina státního podniku Palivovýkombinát, Ústí nad Labem, vydanou rozhodnutím č.144/1990ministra hospodářství ČSFR ze dne 17.prosince 1990, č.j.1642/401, dop...lněným rozhodnutími č.15 ministra pro hospodářskoupolitiku a rozvoj České republiky ze dne 23.února 1991, č.j.151/411/91-32 a č.81 ze dne 10.dubna 1991, č.j. 151 815/91-32takto:v části I.odst.c) základní předmět činnosti:vypouští se text bodů 2.,3.,4. a 6. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Převádí se ke dni 1.května 1992 uvedená vyčleněná částprivatizovaného majetku státního podniku Palivový kombinát, Ústínad Labem, na Fond národního majetku České republiky se všemip Převádí se ke dni 1.května 1992 uvedená vyčleněná částprivatizovaného majetku státního podniku Palivový kombinát, Ústínad Labem, na Fond národního majetku České republiky se všemip...rávy a závazky.Ze státního podniku se nevyjímá majetek podniku, který tvoří,nebo s nímž jsou spojena práva průmyslového nebo jinéhovlastnictví a který se převádí smlouvou. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Vyjímá se ke dni 1.května 1992 ze státního podniku Palivovýkombinát, Ústí nad Labem, část jeho privatizovaného majetkuuvedenou v privatizačním projektu zpracovaném vedením závoduTl Vyjímá se ke dni 1.května 1992 ze státního podniku Palivovýkombinát, Ústí nad Labem, část jeho privatizovaného majetkuuvedenou v privatizačním projektu zpracovaném vedením závoduTl...aková plynárna Ústí nad Labem, který byl schválenministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizacíČeské republiky dne 10.března 1992, č.j. 40/507/42/92, vedenémpod č.187 a týká se privatizovaných nemovitostí, věcí movitých,finančních prostředků a majetkových práv a závazků, včetně práva závazků vyplývajících z pracovně právních vztahů, které držel,užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik ke dni vynětía jsou obsaženy v zápisu o předání a převzetí. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1991 : Na státní podnik a jeho pracovníky přecházejí ostatní práva apovinnosti z právních skutečností, pokud tyto nastaly s účinkyopravňujícími nebo zavazujícími státní podnik Severočeské Na státní podnik a jeho pracovníky přecházejí ostatní práva apovinnosti z právních skutečností, pokud tyto nastaly s účinkyopravňujícími nebo zavazujícími státní podnik Severočeské...hnědouhelné doly, Most, odštěpný závod Palivový kombinát, Ústínad Labem nebo jeho pracovníky k 31.prosinci 1990 a k tomuto dnizcela nebo zčásti trvají a týkají se odštěpného závodu Palivovýkombinát, Ústí nad Labem. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1991 : Na státní podnik přecházejí ke dni 1.ledna 1991 nemovitosti,věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky,které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní po Na státní podnik přecházejí ke dni 1.ledna 1991 nemovitosti,věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky,které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní po...dnikSeveročeské hnědouhelné doly, Most, odštěpný závod Palivovýkombinát, Ústí nad Labem v rozsahu stanoveném rozhodnutímzakladatele o vyčlenění majetku, práv a povinnostíč.j.1700/401/1990 ze dne 17.prosince 1990. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1991 : Údaje o zřízení:Rozhodnutím č.144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne17.12.1990 č.j. 1642/401 byl založen tento státní podnik.

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. prosince 2004 - 1. ledna 2005 : Určený majetek: 469 221 086,- Kč.
 • 28. prosince 2000 - 13. prosince 2004 : Určený majetek : 721 754 147,- Kč
 • 24. června 1994 - 7. listopadu 1995 : Kmenové jmění ke dni 30.září 1993: 1 658 149 tis. Kč.
 • 19. července 1993 - 24. června 1994 : Kmenové jmění ke dni 1.ledna 1993: 1 634 868 tis. Kč.
 • 1. ledna 1991 - 19. července 1993 : Zakladatelem státního podniku je Federální ministerstvohospodářství, Praha.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů