Základní údaje

Historické adresy

9.8.1999 - 13.2.2002 Příbram I, nám. T. G. Masaryka 121, PSČ 26114
30.6.1989 - 9.8.1999 Příbram, Příbram, PSČ 26101

00007854

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.10.2001

063-00007854

Datum vzniku

30. června 1989

Datum zániku v obchodním rejstříku

13. února 2002

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

13. února 2002

Historické názvy

9.8.1999 - 13.2.2002

Rudné doly Příbram, státní podnik

30.6.1989 - 9.8.1999

Rudné doly Příbram

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: ALX 226

Právní forma

301 Státní podnik

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 13. února 2002 - 13. února 2002 : Státní podnik Rudné doly Příbram se sídlem Příbram I, nám T.G.Masaryka 121, PSČ 261 14, IČ 00007854 se vymazává z obchodníhorejstříku. Rudné doly Příbram, státní podnik zanikl slou... čením sestátním podnikem DIAMO se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž podRalskem, IČ 00002739. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2000 - 13. února 2002 : Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 27/2000 č.j.9036/00/6230/1000 ze dne 29.3.2000 dolšlo podle zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, k úpravě zakládací listinystátní pod... niku Rudné doly Příbram se sídlem v Příbrami.Určený a oceněný majetek státu, k němuž má podnik právohospodaření činí dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchoduč. 27/2000 484 518 tis. Kč.Určení a ocenění majetku státu, k němuž má státní podnikRudné doly Příbram se sídlem v Příbrami právo hospodaření:Pozemky 23 356 tis. KčBudovy a stavby 326 758 tis. KčSamostatné movitévěci a souborymovitých věcí 102 594 tis. Kčcelkem: 484 518 tis. Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2000 - 13. února 2002 : Určený státní majetek činí 124 171.000,-- Kč.Tento určený státní majetek, se kterým může podnik nakládatjen se souhlasem zakladatele, sestávající z pozemků,budov, koln a staveb, dl... e rozhodnutí ministerstva průmyslua obchodu č.j. 9036/00/6230/1000 rozhodnutí ministra průmyslua obchodu č. 27/2000 ze dne 29.3.2000 a dodatku č. 4ministerstva průmyslu a obchodu k základací listině státníhopodniku Rudné doly Příbram se sídlem v Příbrami, kterýje nedílnou součástí rozhodnutí ministra průmyslua obchodu č.54/1998 č.j. 9541/98/4110/1000 ze dne18. března 1998, na jeho dodatek č. 2, č. 120/1999 ze dne2.7.1999, č.j. 23349/99/6020/1000 a č. 145/1999 ze dne3.11.1999, č.j. 33267/99/6230/1000 a k upřesnění údajů,náležejících do zakládací listiny státního podniku podleustanovení § 15 zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 1998 - 13. února 2002 : Rozhodnutím č.199/1998 ministra průmyslu a obchodu ČRze dne 19.8.1998 čj.25568/98/4410/1000 byla převedena částmajetku ze státního podniku na Fond národního majetku ČR nazákladě re... vokovaného projektu č.50450 schváleného vládouČeské republiky usnesením č.178 ze dne 11.3.1998 a dokladuFondu národního majetku ČR ze dne 12.8.1998 čj.930/1161/98/JS.Tato část majetku ze státního podniku se převádí ke dni1.září 1998. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 1998 - 13. února 2002 : Rozhodnutím č. 70/1998 ministra průmyslu a obchodu ze dne25.3.1998 čj. 10443/98/4110/1000 byla převedena část majetkustátního podniku Rudné doly Příbram se sídlem v Příbrami na Fon... dnárodního majetku České republiky, aktualizovanéhoprivatizačního projektu č. 50450, schváleného vládou Českérepubliky usnesením č. 460 ze dne 23.7.1997 a dokladu Fondunárodního majetku České republiky ze dne 17.3.1998.Ke dni 1. dubna 1998 se převádí část privatizovaného majetkustátního podniku Rudné doly Příbram se sídlem v Příbrami ve výši5 007.000,-- Kč na Fond národního majetku České republiky podleformuláře 4C schváleného aktualizovaného privatizačníhoprojektuč. 50450, zpracovaného vedením státního podniku. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1998 - 13. února 2002 : Rozhodnutím č.390/1997 ministra průmyslu a obchodu České repu-bliky ze dne 17.12.1997 čj. 41252/97/4110/1000 se převádí kedni 1.ledna 1998 část privatizovaného majetku státního pod... nikuve výši 23 652 tis.Kč na Fond národního majetku ČR dle schvá-leného aktualizovaného privatizačního projektu č.50450, schvá-leného vládou České republiky usnesením č.460 ze dne 23.7.1997a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 5.12.1997čj.930/1848/97/JS/50450.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fondnárodního majetku ČR práva,závazky a pohledávky z hospodářsko-právních,občanskoprávních a jiných právních vztahů, které sevztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1998 - 13. února 2002 : Rozhodnutím č.246/1997 ministra průmyslu a obchodu ze dne14.10.1997 čj. 33722/97/4110/1000 se převádí ke dni vydraženíčást privatizovaného majetku státního podniku ve výši18 833 ti... s.Kč na Fond národního majetku České republiky dleschváleného aktualizovaného privatizačního projektu č.50450,schváleného Ministerstvem financí dne 12.8.1997 čj.42/43022/97/Jti a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne29.9.1997 čj.561/97-940/PáSpolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fondnárodního majetku ČR práva,závazky a pohledávky zhospodářskoprávních,občanskoprávních a jiných právních vztahůkteré se vztahují k tomuto převáděnému majetku. zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 1994 - 13. února 2002 : Rozhodnutím č. 421/93 ministra průmyslu a obchodu ČRze dne 24.5.93 byla převedena ke dni 1.6.93 část privati-zovaného majetku ve výši 9.440.000,- Kč na Fond národníhomajetku ČR dle... schváleného privatizačního projektu číslo00389. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 1994 - 13. února 2002 : Rozhodnutím č. 332/93 ministra průmyslu a obchodu ČRze dne 27.4.93 byla převedena část majetku státníhopodniku ve výši 78 476 000,- Kč na Fond národního majetkuČR na základě privat... iz. projektu č. 00389 schváleného usne-sením vlády ČR ze dne 21.10.92 č. 599 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 26.4.93 č.j. 332/92/93/Ost.Výše uvedená část majetku se převádí k 1.5.1993. zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 1994 - 13. února 2002 : Rozhodnutím č. 294/93 ministra průmyslu a obchodu ČRze dne 20.4.1993 byla převedena k 1.5.1993 část majetkustátního podniku ve výši 23.203.000,- Kč na Fond národníhomajetku ČR na z... ákl. privatizačního projektu č. 00389schváleného usnesením vlády ČR ze dne 21.10.92 č. 599a dokladu Fondu národního majetku ČR z 16.4.93č.j. 332/50/93 Ost. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 1994 - 13. února 2002 : Rozhodnutím č. 293/93 ministra průmyslu a obchodu Č ze dne20.4.1993 se převádí část privatizovaného majetku státníhopodniku ve výši 101.018.000,- Kč na Fond národního majetkuČR dle... schváleného privatizačního projektu č. 00389,schváleného usnesením vlády ČR ze dne 21.10.92 č. 599a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 16.4.93č.j. 2021/00389/DV/92. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 1993 - 13. února 2002 : Podle rozhodnutí č. 904/92 ministra průmyslu a obchodu ČRze dne 11.12.92 byla ke dni 1.1.93 převedena část majetkustátního podniku na Fond národního majetku ČR na základěprivatizač... ního projektu č. 6047 schváleného usnesením vládyČeské republiky ze dne 21.1092 č. 599 a dokladu Fondunárodního majetku ČR ze dne 10.12.92 č.j. 33/1297/92/Ost. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 1993 - 13. února 2002 : Podle rozhodnutí č. 881/92 ministra průmyslu a obchodu ČRze dne 1.12.92 byla ke dni 1.1.93 převedena část majetkustátního podniku na Fond národního majetku ČR na základěprivatizač... ního projektu č. 389 schváleného usnesením vládyČeské republiky ze dne 21.10.92 č.599 a dokladu Fondu národ.majetku ČR ze dne 1.12.92 č.j. 389/Va/92. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 1993 - 13. února 2002 : Rozhodnutím č. 496/93 ministra průmyslu a obchodu ČRze dne 14.6.93 se převádí ke dni 1.7.1993 část privatizo-vaného majetku ve výši 37.866.000,- Kč na Fond národníhomajetku ČR dle ... schváleného privatizačního projektu č. 00389. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 1989 - 13. února 2002 : podle rozhodnutí č. 125/1993 ministra průmyslu a obchoduČeské republiky ze dne 25.2.1993 byla ke dni 1.4.1993převedena část majetku státního podniku Rudné doly Příbramse sídlem v P... říbrami na Fond národního majetku Českérepubliky na základě přivatizačního projektu č. 389schváleného usnesením vlády České republiky ze dne21.10.1992 č. 599a dokladu Fondu národního majetku České republiky zedne 10.2.1993 čj. 389/Va/93 zobrazit více skrýt více
 • 30. června 1989 - 13. února 2002 : den vzniku 1. července 1989
 • 30. června 1989 - 13. února 2002 : státní podnik byl založen zakládací listinou vydanourozhodnutím místopředsedy vlády ČSSR pověřeného řízenímfederálního ministerstva hutnictví, strojírenství aelektrotechniky č. 25/... 1989 ze dne 26.6.1989 zobrazit více skrýt více
 • 9. srpna 1999 - 27. září 2000 : Určený a oceněný majetek státu k němuž má podnik právohospodaření činí dle rozhodnutí ministra průmyslu a obchoduč. 120/1999 451 708 tis. Kč.Určení a ocenění majetku státu, k něm... už má státní podnikRudné doly Příbram se sídlem v Příbrami právo hospodaření:Pozemky 23 356 tis. KčBudovy a stavby 326 758 tis. KčSamostatné movitévěci a souborymovitých věcí 102 594 tis. Kčcelkem: 451 708 tis. Kč. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 1998 - 27. září 2000 : Určený státní majetek činí 10 188.000,-- Kč.Tento určený státní majetek, se kterým může podnik nakládatjen se souhlasem ministerstva, sestávající z pozemků,budov, koln a staveb dle... rozhodnutí ministerstva průmyslua obchodu č.j. 9541/98/4110/1000 rozhodnutí ministra průmyslua obchodu č. 54/1998 a dodatku č. 2 ministerstvaprůmyslu a obchodu k zakládací listině státníhopodniku Rudné doly Příbram se sídlem v Příbrami, kterýje nedílnou součástí rozhodnutí ministra průmyslua obchodu č.54/1998 č.j. 9541/98/4110/1000 ze dne18. března 1998 a to v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb.ze dne 20. března 1997 o státním podniku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů