Základní údaje

Historické adresy

4.8.1993 - 22.5.2013 Varnsdorf, Šafaříkova 1216, okres Děčín, PSČ 40747
1.1.1991 - 4.8.1993 Varnsdorf, okres Děčín

00081299

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 17.8.2010

CZ00081299

Datum vzniku

1. ledna 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

22. května 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. května 2013

Historické názvy

8.12.1993 - 22.5.2013

Kernel, a.s.

15.2.1989 - 9.1.1995

Odštěpný závod :                                                BALÍRNYOBCHODU PRAHA odštěpný závod 08 - 03

15.2.1989 - 9.1.1995

Odštěpný závod : BALÍRNYOBCHODU PRAHA odštěpný závod 08 - 03

1.1.1991 - 8.12.1993

ARKO, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 64

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.11.2003 - 22.5.2013

132 554 500 Kč

4.6.2003 - 28.11.2003

94 402 500 Kč

2.12.2002 - 4.6.2003

188 805 000 Kč

31.3.2001 - 2.12.2002

138 805 000 Kč

29.11.1999 - 31.3.2001

68 224 000 Kč

19.1.1998 - 29.11.1999

74 189 000 Kč

4.8.1993 - 19.1.1998

74 189 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 22. května 2013 - 22. května 2013 : Vymazává se společnost Kernel, a.s. se sídlem Varnsdorf, Šafaříkova 1216, okres Děčín, PSČ 407 47, identifikační číslo : 000 81 299 ke dni právní moci tohoto usnesení, včetně všech... zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2013 - 22. května 2013 : Právní důvod výmazu : Společnost byla z obchodního rejstříku vymazána na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4.2010, č.j. 44 K 11/2005-205, kterým byl konku... rs, prohlášený na majetek úpadce Kernel, a.s. se sídlem Varnsdorf, Šafaříkova 1216, okres Děčín, PSČ 407 47, identifikační číslo: 000 81 299, zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 12.5.2010. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2003 - 22. května 2013 : Dne 21.5.2003 rozhodl jediný akcionář Ing. Michal Šorm v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 26 000 000 Kč v soul... adu s § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to za emisní kurs všech akcií 26 000 000 Kč.Základní kapitál bude zvýšen tak, že, společnost vydá nové akcie na jméno o jmenovité hodnotě všech akcií 26 000 000 Kč ve složení: 52 ks akcie ve jmenovité hodnotě každé akcie 500 000 Kč.Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem společnosti THE CZECH AND SLOVAK PRIVATE EQUITY FUND LIMITED PARTNERSHIP se sídlem 75 State Street, Boston, MA 02109, The United States of America.Stávající akcionář Ing. Michal Šorm, r.č. 520912/419, prohlašuje, že nevyužívá svého přednostního práva k úpisu akcií.Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované.Listina upisovatelů při upisování akcií bude v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nahrazena smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře THE CZECH ADN SLOVAK PRIVATE EQUITY FUND LIMITED PARTNERSHIP se sídlem 75 State Street, Boston, MA 02109, The United States of America se společností.Podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. Smlouva musí být uzavřena a akcie musí tím být akcionářem upsány do 30 dnů poté, co bude společnosti doručeno rozhodnutí obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Akcie budou upsány za emisní kurs 26 000 000 Kč. Upisovatel bude vyzván k uzavření smlouvy se společností do 15 dnů od doručení rozhodnutí obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu.Emisní kurs akcií ve výši 26 000 000 Kč bude splacen na účet č. 1330837027/2700 u HVB Praha, a to složením částky 1 000 000 USD na tento účet. Emisní kurs musí být splacen nejpozději v den uzavření dohody podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1991 - 22. května 2013 : Údaje o zřízení:ARKO, akciová společnost byla založena jednorázovězakladatelským plánem ministerstva obchodu a cestovního ruchuČeské republiky, v souladu se zákonem č.104/1990 Sb. ... o akciovýchspolečnostech a stanovami, které jsou založeny ve spisepodnikového rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1991 - 22. května 2013 : Je přímým nástupcem práv a povinností vyplývajících zhospodářsko-právních, pracovněprávních vztahů a občanskoprávníchvztahů, včetně práv k ochranným známkám, obchodnímu názvu,průmy... slovým vzorům státního podniku ARKO se sídlem Varnsdorfa přejímá veškerý jeho majetek. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2003 - 28. listopadu 2003 : Dne 21.1.2003 rozhodl jediný akcionář Ing. Michal Šorm v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12 152 000 Kč v soul... adu s § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to za emisní kurs všech akcií 12 152 000 KčZákladní kapitál bude zvýšen tak, že společnost vydá nové akcie na jméno o jmenovité hodnotě všech akcií 12 152 000 Kč ve složení:24 ks akcií ve jmenovité hodnotě akcie 500 000 Kč, 3 ks akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 50 000 Kč a 4 kusy akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 500 Kč.Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem společnosti EM KAPITÁL s.r.o. se sídlem Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, IČ 25637908. Stávající akcionář Ing. Michal Šorm, r.č. 520912/419, prohlašuje, že nevyužívá svého přednostního práva k úpisu akcií.Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované.Listina upisovatelů při upisování akcií bude v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nahrazena smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře EM KAPITÁL s.r.o. se společností. Podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. Smlouva musí být uzavřena a akcie musí tím být akcionářem upsány do 20 dnů poté, co bude společnosti doručeno rozhodnutí obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Akcie budou upsány za emisní kurs 12 152 000 Kč.Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to uzavřením dohody o započtení podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs bude splacen započtením peněžité pohledávky ve výši 12 125 000 Kč, kterou má EM KAPITÁL s.r.o. vůči společnosti, a to dle notářského zápisu pořízeného z valné hromady ze dne 21.1.2003. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude součástí smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Pokud nebudou všechny akcie upsány společnosti EM KAPITÁL s.r.o. do 30 dnů ode dne kdy bude společnosti doručeno usnesení obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání Ing. Michalu Šormovi, r.č. 520912/419. Úpis bude proveden v sídle společnosti do 14 dnů poté, kdy bude zájemci doporučeným dopisem oznámen počátek běhu této lhůty. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. V tomto případě bude emisní kurs akcií splacen zájemcem v den úpisu akcií na účet společnosti č.ú. 3002431/0100, popřípadě na č.ú., který pro tyto účely bude speciálně založen a jehož číslo bude zájemci oznámeno doporučeným dopisem s počátkem běhu lhůty pro úpis akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení společnosti o dluh, který má vůči EM KAPITÁL s.r.o. na základě smlouvy o prodeji akcií.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1998 - 28. listopadu 2003 : Akcie nejsou veřejně obchodovatelné a společnost je vydala vlistinné podobě.
 • 12. listopadu 1998 - 28. listopadu 2003 : Valná hromada dne 21.8.1998 schválila nové znění stanov, kterénahrazují dosavadní stanovy.
 • 4. srpna 1993 - 28. listopadu 2003 : Valná hromada dne 17.6.1993 schválila nové znění stanov akciovéspolečnosti, které nahrazují dosavadní stanovy, a dále schválilazvýšení základního jmění společnosti o 9 989 000,- Kč... . zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2003 - 4. června 2003 : Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že bude sníženapoměrně (a to na jednu polovinu) jmenovitá hodnota všechstávajících akcií společnosti, tj. jmenovitá hodnota 5 ks akc... iíve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč bude snížena na hodnotu každéakcie 5 000 000 Kč, jmenovitá hodnota 135 ks akcií ve jmenovitéhodnotě 1 000 000 Kč bude snížena na hodnotu každé akcie500 000 Kč, jmenovitá hodnota 34 ks akcií ve jmenovité hodnotě100 000 Kč bude snížena na hodnotu každé akcie 50 000 Kč,jmenovitá hodnota 38 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kčbude snížena na hodnotu každé akcie 5 000 Kč a jmenovitá hodnota25 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč bude snížena nahodnotu každé akcie 500 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2003 - 4. června 2003 : Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulýchlet ve výši 78 652 000 Kč a převod 15 750 500 Kč do rezervníhofondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst. 1.b)obc... hodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2003 - 4. června 2003 : Základní kapitál společnosti se snižuje o 94 402 500 Kč(Devadesátčtyřimilionůčtyřistadvatisícepětsetkorunčeských).
 • 18. dubna 2003 - 4. června 2003 : Jediný akcionář Ing. Michal Šorm, r.č. 520912/419 rozhodnul dne21.1. 2003 v působnosti valné hromady takto:
 • 18. dubna 2003 - 4. června 2003 : Akcionář společnosti je povinen předložit své akcie společnostik vyznačení jejich nových jmenovitých hodnot do dvou měsíců odprávní moci rozhodnutí, kterým Krajský soud v Ústí nad ... Labemzapíše snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2003 - 4. června 2003 : S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženotak, že částka 78 652 000 Kč bude použita na úhradu ztráty letminulých a částka 15 750 500 Kč bude převedena do reze... rvníhofondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 2. prosince 2002 : Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované.
 • 17. října 2002 - 2. prosince 2002 : Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem jedinéhoakcionáře Ing. Michala Šorma, r.č. 520912/419.
 • 17. října 2002 - 2. prosince 2002 : Základní kapitál bude zvýšen tak, že, společnost vydá nové akciena jméno o jmenovité hodnotě všech akcií 50 000 000 Kč vesložení:5 ks akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ... 10 000 000 Kč zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 2. prosince 2002 : Základní kapitál Kernel, a.s. se zvyšuje o 50 000 000 Kč vsouladu s § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a toza emisní kurs všech akcií 50 000 000 Kč.
 • 17. října 2002 - 2. prosince 2002 : Přednostní právo ostatních akcionářů nepřichází v úvahu,protože společnost má jediného akcionáře. Pokud nebudou všechnyakcie upsány jediným akcionářem Ing. Michalem Šormem... do 30 dníode dne, kdy bude společnosti doručeno usnesení obchodníhorejstříku, kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu, budou nabídnuty k upsání Ing. EvěRollerové, r.č. 635120/0515, bytem Trojská 183, Praha 7. Úpisbude proveden v sídle společnosti do 14 dnů poté, kdy budezájemci doporučeným dopisem oznámen počátek běhu této lhůty.Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. V tomtopřípadě bude emisní kurs akcií splacen zájemcem v den úpisuakcií na účet společnosti č.ú. 3002431/0100, popřípadě na č.ú.,který pro tyto účely bude speciálně založen a jehož číslo budezájemci oznámeno doporučeným dopisem s počátkem běhu lhůty proúpis akcií. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 2. prosince 2002 : Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení zatíženíspolečnosti o dluh, který má vůči akcionáři na základě smlouvyo půjčce.
 • 17. října 2002 - 2. prosince 2002 : Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu.
 • 17. října 2002 - 2. prosince 2002 : Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to uzavřenímdohody o započtení podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.Emisní kurs bude splacen započtením části peněžité p... ohledávky vevýši 50 000 000 Kč, kterou má Ing. Michal Šorm vůči společnostina základě smluv o půjčce, jejichž přehled je dán přílohounotářského zápisu. Dohoda o započtení musí být uzavřena předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchod-ního rejstříku a bude součástí smlouvy podle § 204 odst. 5obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 2. prosince 2002 : Listina upisovatelů při upisování akcií bude v souladu s § 204odst. 5 obchodního zákoníku nahrazena smlouvou o upsání akcií,kterou uzavře Ing. Michal Šorm se společností.Podpisy n... a smlouvě budou úředně ověřeny. Smlouva musí býtuzavřena a akcie musí tím být akcionářem upsány do 20 dnů poté,co bude společnosti doručeno rozhodnutí obchodního rejstříku,kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšení základníhokapitálu. Akcie budou upsány za emisní kurs 50 000 000 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitými vklady všechstávajících akcionářů takto :Nepeněžitý vklad akcionáře Ing. Michala Šorma bude splacenkapitalizací pohledávky, kterou má ak... cionář vůči společnosti,v celkové výši 35 791 000 Kč podle § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku. Pohledávka a její právní důvod bude tvořit přílohupodání na obchodní rejstřík. Pohledávka v celkové výši35 791 000 Kč bude vložena do základního jmění společnosti vjejí nominální hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Důvodem zvýšení základního jmění je splnění povinnosti, dané§ 193 obchodního zákoníku, kdy je nutné zvýšit základní jměnítak, aby ztráta společnosti nepřesahovala hodnotu poloviny... jejího základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Je vyloučeno přednostní právo akcionářů na upisovaní akcií, a toz toho důvodu, že se jedná o zvýšení základního jměníkapitalizací pohledávek, které mají akcionáři vůči společnosti ... aúpis akcií bude nahrazen dohodou akcionářů podle § 205obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Vklad každého akcionáře je oceněn částkou, odpovídajícínominální hodnotě postupované (§ 59/7 obchodního zákoníku).
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Nepeněžitý vklad akcionáře Blanky Šormové bude splacenkapitalizací pohledávky, kterou má akcionář vůči společnosti,v celkové výši 7 078 000 Kč podle § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku... . Pohledávka a její právní důvod bude tvořit přílohoupodání na obchodní rejstřík. Pohledávka v celkové výši 7 078 000Kč bude vložena do základního jmění společnosti v její nominálníhodnotě.Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky. Smlouva o postoupení pohledávky musí být uzavřenaode dne doručení usnesení obchodního rejstříku, kterým sezapisuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění,do dne uskutečnění dohody akcionářů podle § 205 obchodníhozákoníku. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti. K doloženíplatnosti a výše postupované pohledávky bude předloženovyjádření auditorské firmy NOTIA AUDIT spol. s r.o. Praha. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Nepeněžitý vklad akcionáře Markéty Koštířové bude splacenkapitalizací pohledávky, kterou má akcionář vůči společnosti,v celkové výši 7 058 000 Kč podle § 59 odst. 7 obchodníhozákon... íku. Pohledávka a její právní důvod bude tvořit přílohoupodání na obchodní rejstřík. Pohledávka v celkové výši 7 058 000Kč bude vložena do základního jmění společnosti v její nominálníhodnotě.Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky. Smlouva o postoupení pohledávky musí být uzavřenaode dne doručení usnesení obchodního rejstříku, kterým sezapisuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění,do dne uskutečnění dohody akcionářů podle § 205 obchodníhozákoníku. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti. K doloženíplatnosti a výše postupované pohledávky bude předloženovyjádření auditorské firmy NOTIA AUDIT spol. s r.o. Praha. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Nepeněžitý vklad akcionáře Ing. Evy Rollerové bude splacenkapitalizací pohledávky, kterou má akcionář vůči společnosti,v celkové výši 20 654 000 Kč podle § 59 odst. 7 obchodního... zákoníku. Pohledávka a její právní důvod bude tvořit přílohoupodání na obchodní rejstřík. Pohledávka v celkové výši 20 654000 Kč bude vložena do základního jmění společnosti v jejínominální hodnotě.Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky. Smlouva o postoupení musí být uzavřena ode dnedoručení usnesení obchodního rejstříku, kterým se zapisujerozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění, do dneuskutečnění dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti. K doložení platnostia výše postupované pohledávky bude předloženo vyjádřeníauditorské firmy NOTIA AUDIT spol. s r.o. Praha. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky. Smlouva o postoupení pohledávky musí být uzavřenaode dne doručení usnesení obchodního rejstříku, kterým sezapisu... je rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění,do dne uskutečnění dohody akcionářů podle § 205 obchodníhozákoníku. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti. K doloženíplatnosti a výše postupované pohledávky bude předloženovyjádření auditorské firmy NOTIA AUDIT spol. s r.o. Praha. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Listina upisovatelů při upisování akcií bude v souladu s § 205obchodního zákoníku nahrazena dohodou akcionářů, která bude mítpodobu notářského zápisu. Dohoda musí být uzavřena a ak... cie musítím být akcionáři upsány do 20 dnů poté, co bude společnostidoručeno rozhodnutí obchodního rejstříku, kterým bylo zapsánousnesení o zvýšení základního jmění. Akcie budou upsány zaemisní kurs 70 581 000 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejněobchodovatelné.
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitými vklady akcionářů.
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 70 581 000 Kč v souladus § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to za emisníkurs všech akcií 70 581 000 Kč. Základní jmění bude z... výšeno tak,že, společnost vydá nové akcie na jméno o jmenovité hodnotěvšech akcií 70 581 000 Kč ve složení :69 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000 Kč13 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč26 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 Kč21 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2000 - 31. března 2001 : Valná hromada dne 28.11.2000 přijala toto usnesení o zvýšenízákladního jmění společnosti
 • 15. července 1999 - 29. listopadu 1999 : Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 22.6.1999 o sníženízákladního jmění o 5 965 000 Kč.Důvodem snížení základního jmění je plnění rozhodnutí MF ČR čj.41/81056/97 ze dne 1.... 12.1997, které rozhodlo, že v případě, žečást majetku akciové společnosti bude vydána jako restitučnínárok oprávněné osobě, bude všech 8,04% akcií společnosti ocelkové jmenovité hodnotě 5 965 000 Kč, které jsou v držení FNMČR, použito ke snížení základního jmění společnosti, tvořícírestituční nárok, byl již vydán oprávněné osobě na základěpravomocného rozhodnutí soudu.Snížení základního jmění bude provedeno bezplatným vzetím akciíz oběhu na základě návrhu na bezplatné vzetí akcií z oběhu podle§ 213 c) obchodního zákoníku.Základní jmění společnosti bude sníženo v rozsahu jmenovitýchhodnot všech akcií, které jsou v držení FNM ČR, t.j. budesníženo o pevnou částku 5 965 000 Kč.Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich vzetí zoběhu a následného zničení, bude činit 30 dní od pravomocnéhorozhodnutí obchodního rejstříku, kterým se zapisuje nová výšezákladního jmění (po jeho snížení). zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1997 - 12. listopadu 1998 : Jediným akcionářem společnosti je Fond národního majetku ČR,Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 90 00 17 45.
 • 28. listopadu 1995 - 12. listopadu 1998 : Akcie nejsou obchodovatelné a společnost je emitovalav zaknihované podobě (jsou v zaknihované podobě).
 • 5. května 1997 - 19. ledna 1998 : Rozsah splacení základního jmění: 100 %
 • 3. dubna 1995 - 28. listopadu 1995 : Akcie na majitele jsou s charakterem veřejně obchodovatelnýchcenných papírů.
 • 1. ledna 1991 - 4. srpna 1993 : Základní kapitál společnosti činí 64 200 tis.Kčs. Bude na nějvydáno 6 420 akcií s nominální hodnotou jedné akcie 10 000 Kčs.Akcie společnosti budou znít na jméno.
posunout dolů