Trendy

57 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-1 534 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

10 958 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

22.1.2010 - 26.1.2013 Dobřichovice, Palackého 70, PSČ 25229
2.6.2004 - 22.1.2010 Praha 4, Na Dědinách 869/8, PSČ 14100
28.12.1989 - 2.6.2004 Chotěboř

00008672

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2006

CZ00008672

Datum vzniku

28. prosince 1989

Datum zániku v obchodním rejstříku

26. ledna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. ledna 2013

Historické názvy

6.6.2003 - 26.1.2013

Chotěbořské strojírny v likvidaci

28.12.1989 - 6.6.2003

Chotěbořské strojírny

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: AXII 200

Právní forma

301 Státní podnik

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 26. ledna 2013 - 26. ledna 2013 : Vymazává se z obchodního rejstříku Chotěbořské strojírny v likvidaci, státní podnik, IČ 00008672 se sídlem Palackého 70, Dobřichovice a to po ukončení řádné likvidace.
 • 6. června 2003 - 26. ledna 2013 : Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 32/2003 ze dne10. 2. 2003 o zrušení státního podniku, o jeho vstupu dolikvidace a o jmenování likvidátora ke dni 1. 4. 2003.
 • 14. srpna 1996 - 26. ledna 2013 : Rozhodnutím č. 220/1996 ministra průmyslu a obchodu Českérepubliky ze dne 11.června 1996 byla převedena část majetkustátního podniku na Fond národního majetku České republiky nazák... ladě privatizačního projektu č. 52596 schválenéhoministerstvem pro správu národního majetku a privatizaci Českérepubliky ze dne 24.srpna 1994 č.j. 460/2200/94 a dokladu Fondunárodního majetku České republiky ze dne 3.května 1996 č.j.940/1827/96/Vo ve výši 13 095 000,- Kč.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek státníhopodniku. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1994 - 26. ledna 2013 : Jmění státního podniku se stanoví k 31.7.1993.
 • 3. srpna 1993 - 26. ledna 2013 : V souladu s rozhodnutím č. 623/1993 ministra průmyslu aobchodu ČR ze dne 21.7.1993, kterým byla převedena částmajetku státního podniku na Fond národního majetku ČR nazákladě privat... izačního projektu č. 52596 schváleného usn.vl. ČR dne 14.4.1993 č. 171 a dokladu Fondu národníhomajetku ČR ze dne 21.7.1993 č.j. 331/975/93/Sch. a to kedni 1.8.1993 ve výši Kč 71.558.000,--. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1992 - 26. ledna 2013 : Údaje o zřízení:Státní podnik byl založen zakládací listinou federálníhoministerstva hutnictví, strojírenstvía elektrotechniky vydanourozhodnutím ministra hutnictví, strojírenství ... a elektrotechnikyČSSR č. 52/1989.V souladu s rozhodnutím č. 178/1992 ministra průmyslu Českérepubliky ze dne 24.4.1992, kterým byla převedena část majetkustátního podniku na Fond národního majetku České republiky nazákladě přivatizačního projektu č. 2596 schváleného ministerstvempro správu národního majetku a provatizaci České republiky dne15.4.1992, č.j. 20/693/92 a dokladu Fondu národního majetku ČR zedne 23.4.1992 č.j. 0423/3067/92 a to ke dni zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 1993 - 20. dubna 1994 : Základní jmění s.p.:Jmění stanoví státní podnik do 30ti dnů ode dne převodumajetku na Fond národního majetku ČR a to na základězahajovací rozvahy.
 • 17. listopadu 1992 - 3. srpna 1993 : Základní jmění s. p.:Základní jmění činí 87 826 000,- Kčs.
 • 27. října 1992 - 17. listopadu 1992 : Základní jmění s. p.:Základní jmění s. p. činí 114 575 000,- Kčs.
 • 15. října 1992 - 27. října 1992 : Základní jmění s. p.:Základní jmění činí 147 307 000,- Kčs.
 • 28. dubna 1992 - 15. října 1992 : protokolu uzavřeného mezi soc. organízací CHEPOS státní podnik astátním podnikem Chotěbořské strojírny. Současně na státní podnikChotěbořské strojírny přecházejí veškerá oprávnění ... ze soc.organizace CHEPOS, státní po dnik týkající se kombinátníhopodniku Chotěbořské strojírny.Podnbik je zakládán na dobu trvalou k plnění úkolů, vyplývajícíchze základního předmětu činnosti(podnikání). zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1992 - 15. října 1992 : Základní jmění státního podniku:Základní jmění činí 172 839 000,-- Kčs.Ustanovení o přechodu práv a závazků:Na státní podnik Chotěbořské strojírny přecházejí veškerá práva azávazk... y (povinnosti), vyplývající z hospodářskoprávních,pracovně právních, občanskoprávních a jiných právníchvztahů, práva a povinnosti v oblasti průmyslových práv, včetněpráv k ochranným známkám soc.organizace CHEPOS státní podnik,týkající se kombinátního podniku Chotěbořské strojírny, jakož iveškekrá práva a závazky (povinnosti), vyplývající zdelimitačního zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1992 - 15. října 1992 : 1.května 1992 ve výši 330 678 000,-- Kčs.Zastupování:Státní podnik zastupuje navenek ředitel státního podniku nebojeho zástupce.Podepisování:Za státní podnik se podepisuje tak, ž... e k názvu nebo razítkustátního podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitelstátního podniku nebo jeho zástupce. zobrazit více skrýt více
posunout dolů