Trendy

12 563 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-56 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

29 522 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

10.2.2010 - 14.6.2016 Praha 5, Za Mototechnou 1619/1, PSČ 15000
14.3.1994 - 10.2.2010 Plzeň, Americká 49

00869872

DIČ

Není plátce DPH

14.3.1994 - 6.1.2014

CZ00869872

Datum vzniku

14. března 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

14. června 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

14. června 2016

Datová schránka

j4xqj4v

Historické názvy

14.3.1994 - 14.6.2016

INWEST - K, a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 411

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.10.2001 - 14.6.2016

20 402 000 Kč

20.10.1997 - 1.10.2001

20 200 000 Kč

14.3.1994 - 20.10.1997

20 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 13

Provozovny

od 1.7.2002

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • náměstí Republiky 131/17, 301 00, Plzeň - Vnitřní Město

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 14. června 2016 - 14. června 2016 : Společnost INWEST - K, a.s. zanikla v důsledku fúze sloučením společností DELTA LIBEREC, a.s., se sídlem Dlouhá 741/13, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 017 83 980, INWEST - K, a.... s. a AMÁDEUS PLZEŇ, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78, IČO: 282 21 192, jako zanikajících společností, se společností AMÁDEUS REAL, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78, IČO: 272 41 131, jako nástupnickou společností. Jmění zanikající společnosti INWEST - K, a.s. přešlo v důsledku fúze na nástupnickou společnost AMÁDEUS REAL, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 11. června 2014 - 14. června 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 11. června 2014 - 14. června 2016 : Počet členů správní rady: 1
  • 11. června 2014 - 14. června 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 22. května 2007 - 14. června 2016 : Převoditelnost akcií společnosti je podle ustanovení § 13 stanov společnosti omezena následovně:Převádí-li se vlastnictví akcií akcionářem, mají ostatní akcionáři společnosti předk... upní právo. Akcionář, který se rozhodne převést své akcie společnosti, je povinen tuto skutečnost sdělit společnosti INWEST-K, a.s., a to v písemné formě. Společnost neodkladně, do 3 dnů ode dne obdržení tohoto sdělení, písemně informuje ostatní akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na doručenku a vyzve akcionáře, aby se vyjádřili společnosti dopisem zaslaným a doručeným na adresu společnosti do 30-ti dnů ode dne obdržení informace společnosti, zda uplatňují své předkupní právo na nabytí těchto akcií. Do 3 dnů od obdržení posledního stanoviska akcionáře společnost oznamujícímu akcionáři sdělí, zda uplatňují další akcionáři své předkupní právo a v jakém rozsahu. Pokud právo předkupní uplatní více akcionářů, budou akcie mezi tyto rozděleny v poměru výše součtu nominálních hodnot jejich dosavadních akcií. Pokud ve lhůtě 30-ti dnů od doručení informace společnosti o úmyslu akcionáře akcie převést takto informovaný akcionář společnosti ničeho nesdělí, platí, že předkupní právo neuplatňuje. Neuplatní-li žádný z akcionářů své předkupní právo, či se jej tito akcionáři výslovně písemně vzdají, je akcionář, který oznámil svůj úmysl akcie převést, oprávněn převod uskutečnit. Pokus akcionář, který oznámil svůj úmysl akcie převést, tento převod neuskuteční ani ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy je k tomuto oprávněn, má se za to, že tento akcionář od tohoto svého úmyslu upustil a převod jím nebude realizován. V případ dalšího zájmu o převod těchto akcií akcionář povinen učinit nové oznámení společnosti ve smyslu výše uvedeném a ostatním akcionářům pak znovu vzniká právo uplatnit své předkupní právo, jak uvedeno výše. Akcionáři uplatňující své předkupní právo jsou povinni uzavřít s akcionářem, jenž hodlá své akcie převést, smlouvu o převodu akcií za smluvní cenu. zobrazit více skrýt více
  • 15. srpna 2001 - 1. října 2001 : Základní kapitál se zvýší o částku 202.000,- Kč (slovy:dvěstědvatisíce korun českých). Základní kapitál se zvyšujepeněžními vklady.Upisování akcií nad tuto částku není přípustné.Zá... kladní kapitál se zvýší o 202 (slovy: dvěstědvě) kmenovýchakcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jednéakcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Emisní kursjedné akcie je stanoven ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých). Lhůta pro vykonání přednostního práva na upsánínových akcií jsou 4 týdny. Lhůta počíná běžet právní mocí zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlospolečnosti INWEST K, a.s., Americká 49, Plzeň. Akcionáři mohouupsat akcie ve lhůtě podle bodu V.1), v pracovních dnech od 9 do16 hodin. Akcionářům bude právo na vykonání přednostního právana upsání nových akcií oznámeno písemně na adresu sídla nebobydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Na každou jednu dosavadníakcii lze upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii. S využitímpřednostního práva bude upsáno 202 kmenových akcií na jméno, vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.Emisní kurs jedné akcie je 1.000,- Kč. Akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou všechnyupsány určitým zájemcem, a to konkrétně Lubomírem Maškem, r.č.56 03 07/0704, trvale bytem V Homolkách 6, 312 00, Plzeň. Lhůtapro upsání nových akcií bez využití přednostního práva činí 2týdny. Lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostníhopráva počíná běžet bezprostředně po skončení lhůty pro upsánínových akcií s využitím přednostního práva podle V.1). Místempro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlospolečnosti INWEST K, a.s. Americká 49, Plzeň. Určený zájemcemůže upsat akcie bez využití přednostního práva ve lhůtě podleVI.2) v pracovních dnech od 9 do 16 hodin. Počátek běhu lhůtypodle VI.2) bude zájemci oznámen způsobem totožným jako v V.3).Emisní kurs jedné akcie upisované bez využití přednostního právaje 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Upisovatel jepovinen splatit část emisního kursu jím upsaných akcií ve výši100% ve lhůtě 60 dnů od upsání nových akcií na účet č.76642018/2700 vedený u Bank Austria Creditanstalt, CzechRepublic, a.s., Kopeckého sady č. 12, Plzeň. zobrazit více skrýt více
posunout dolů