Trendy

251 075 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 001 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

358 627 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.6.2014 Křižíkova 2697/70, Královo Pole, 612 00 Brno

Historické adresy

24.2.2012 - 26.6.2014 Brno, Křižíkova 2697/70, PSČ 61200
1.10.2004 - 24.2.2012 Brno, Křižíkova 70, č.p. 2697, PSČ 61200
21.11.2001 - 1.10.2004 Brno, Křižíkova 70, č.p. 2697, PSČ 66089
8.9.1994 - 21.11.2001 Brno, Křižíkova 70
29.12.1990 - 8.9.1994 Brno

00008711

DIČ

od 1.1.1993

CZ00008711

Datum vzniku

29. prosince 1990

Datová schránka

86cgyx4

Historické názvy

29.12.1990 - 9.6.1995

VÚCHZ, a.s.

1.4.1990 - 31.12.1990

VÚCHZ, státní podnik

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 256

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.11.2005

20 704 000 Kč

Historické jmění

9.2.1993 - 7.11.2005

82 816 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 478150227 / 0100

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 23.11.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Křižíkova 2697/70, 612 00, Brno - Královo Pole

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 26. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 26. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. července 2005 - 26. června 2014 : Valná hromada společnosti, konaná dne 8. dubna 2005 schválila změnu stanov.
 • 21. srpna 2000 - 26. června 2014 : Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnouhromadou 27.6.2000.
 • 29. prosince 1990 - 26. června 2014 : Způsob zřízení : Rozhodnutím ministra strojírenství aelektrotechniky ČR č. 114/1990 ze dne 17.12.1990 o zrušeníbez likvidace s.p. VÚCHZ se sídlem v Brně a jednorázovémzaložení a.s.... VÚCHZ se sídlem v Brně a zakladatelskýmplánem téhož ministerstva ze dne 17.12.1990 o založenía.s. VÚCHZ se sídlem v Brně s účinností od 31.12.1990. zobrazit více skrýt více
 • 21. listopadu 2007 - 12. listopadu 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15.11.2007 přijala toto usnesení:1. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s. (dále jen společnost) určuje:Akcionář společnosti Lubomír S... toklásek, r.č. 500128/120, bytem Brno,Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 77.745 kusů akcií, kmenovýchna majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 250,- Kč,což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 20.704.000,- Kč,představuje podíl 93,877 % na základním kapitálu, přičemž je vlastníkemtěchto akcii:Série od čísla do čísla počet ksH 1 69 69000A 69001 69568 568A 69599 69685 87A 69691 69798 108A 69840 69949 110A 69974 70115 142A 70231 70294 64A 70328 77817 7490A 77981 77995 15A 78119 78173 55A 78583 78593 11A 79065 79131 67A 79134 79161 28 77 745je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář).2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnostiVUCHZ, a.s. dne 15. listopadu 2007 předložil písemné prohlášení osobypodle ust. § 156 odst. 7 obch.zákoníku, že akcie specifikované výše jsouu této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s.,IČO 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úschově pro něhojako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konánímimořádné valné hromady a příloha k ní.Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnotavšech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodníhorejstříku ze dne 24.10.2007 a platným zněním stanov společnosti ze dne17.2.2006. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti by!zjištěn ze stanov společnosti ze dne 17.2.2006. Na každou akcii společnostipřipadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že LubomírStoklásek je hlavním akcionářem společnosti VUCHZ, a.s. ve smyslu § 183iodst. 1 obchodního zákoníku.3. Valná hromada VUCHZ, a.s. schvaluje: přechod všech ostatních akcií společnosti VUCHZ, a.s., tj. 5.071 ks s číselným označením uvedeným dále:série od čísla do čísla počet ksA 69569 69598 30A 69686 69690 5A 69799 69839 41A 69950 69973 24A 70116 70230 115A 70295 70327 33A 77818 77980 163A 77996 78118 123A 78174 78582 409A 78594 79064 471A 79132 79133 2A 79162 82816 3655 počet kusů akcií 5071takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele,o jmenovité hodnotě 250,- Kč, nekótované (tj. neobchodovanéna veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře(tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavníhoakcionáře, za podmínek stanovených z.č. 513/1991 Sb., obchodnízákoník (dále jen obch.zák.) dle ust. § 183i až 183n, vlastnické právok akciím ostatních akcionářů přejde podle §1831 odst. 3 obch.zák.na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisutohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,- výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 295,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 250,- Kč, tato výše je doložena znaleckým posudkem č. 355-36/07 ze dne 1.10.2007 zhotoveného soudní znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboitovou, CSc, bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno. Pro ocenění byly použity metody majetkové (metoda účetní hodnoty a metoda likvidační hodnoty) a výnosová paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů. Vzhledem k účelu ocenění byla za základ hodnoty čistého obchodního majetku společnosti vzata hodnota zjištěná metodou likvidační hodnoty. Společnost sice v dohledné době neplánuje svoji likvidaci, ale takto stanovená hodnota se jeví pro minoritní akcionáře jako nejvýhodnější.- lhůtu pro poskytnutí protiplnění - protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených §183m odst. 2 obch.zák., tj. poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti. Podle §1831 odst. 5 obch.zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle §1831 odst. 3 obch.zák., bude společnost postupovat dle ust. § 1831 odst. 6 a 7 obch.zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch.zák..4. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. Sp/544/324/2007, 2007/15977/540 ze dne 4. října 2007, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetíusnesení valné hromady společnosti VUCHZ, a.s., IČ 00008711, se sídlem Brno, Křižíkova 70, č.p. 2697, PSČ 612 00, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na Lubomíra Stokláska jakohlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 295,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 250,- Kč.5. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníkas cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00.6. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s.:Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohotousnesení. zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2005 - 7. listopadu 2005 : Valná hromada společnosti, konaná dne 8. dubna 2005, schválila toto usnesení o snížení základního kapitálu:1. Základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 82.816.000,-... Kč o částku 62.112.000,- Kč (slovy: šedesátdvamilionyjednostodvanácttisíc korun českých) na hodnotu základního kapitálu 20.704.000,- Kč.2. Důvodem snížení základního kapitálu jsou kumulované ztráty z předchozích let (tj. za období od r. 1998 do r. 2004), které snížením základního kapitálu budou vyrovnány a uhrazeny ve výši 62.112.000,- Kč, tj. v částce odpovídající snížení základního kapitálu.3. Způsob snížení základního kapitálu:Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Stávající jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.000,- Kč a bude snížena o 75% stávající výše, tj. jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena na 250,- Kč. Celkem společnost vydala 82816 akcií. Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v SCP. Snížení základního kapitálu se děje bez poskytnutí jakýchkoli plnění akcionářům.4. Toto usnesení je účinné v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálu dochází v souladu s § 216 odst. 3 obch. zák. ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1999 - 21. srpna 2000 : Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnouhromadou 22.6.1999.
 • 11. července 1997 - 21. srpna 2000 : Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou19.5.1997.
 • 19. července 1996 - 21. srpna 2000 : Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 19.6.1996.
 • 2. dubna 1992 - 9. února 1993 : Základní jmění : 82,645.000 Kčs, na které bude vydána jedna akcieznějící na jméno.
 • 4. června 1991 - 2. dubna 1992 : Základní kapitál : 92,973.000,-Kčs, na který bude vydána jednaakcie znějící na jméno.
 • 29. prosince 1990 - 4. června 1991 : Základní kapitál : činí 81,244.000 Kčs, na který bude vydánajedna akcie znějící na jméno
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů