Trendy

2 200 684 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

93 541 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

2 199 643 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.9.2013 Náchodská 145, 549 01 Nové Město nad Metují

Historické adresy

14.11.2001 - 24.9.2013 Nové Město nad Metují, Náchodská 145, PSČ 54901
2.9.1998 - 14.11.2001 Nové Město nad Metují, Náchodská ul., PSČ 54901
29.12.1990 - 2.9.1998 Nové Město nad Metují

00008753

DIČ

od 1.1.1993

CZ00008753

Datum vzniku

29. prosince 1990

Datová schránka

8w7ccwp

Historické názvy

29.12.1990 - 6.12.2005

STAVOSTROJ, a.s.

1.7.1988 - 20.12.1990

STAVOSTROJ,Nové Město nad Metují

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 80

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.8.2010

978 000 050 Kč

Historické jmění

25.9.2009 - 20.8.2010

748 625 050 Kč

11.11.1998 - 25.9.2009

348 625 050 Kč

3.12.1997 - 11.11.1998

232 416 700 Kč

2.12.1994 - 3.12.1997

202 416 590 Kč

13.4.1993 - 2.12.1994

493 699 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nové Město nad Metují

Bankovní účty

zvěřejněno 13.3.2014

2023760204 / 2600

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Historické provozovny

7.6.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Náchodská 145, 549 01, Nové Město nad Metují

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 8. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 22. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. srpna 2010 - 20. srpna 2010 : 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení... základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) znějící na jméno, která nebude kótovaná.3. Upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) znějící na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti Ammann BauAsrüstung AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Lagenthal, Eisenbahnstrasse 25, PSČ 4900, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod identifikačním číslem CH-053.3.016.363-5 (dále též jen "Ammann BauAusrüstung AG" nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využije přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku.4. Akcii je možno upsat v sídle společnosti Ammann Czech Republic a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodská 145, PSČ 549 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.7. Emisní kurs upsané akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcie byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ammann Czech Republic a.s. ve výši 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) za určitým zájemcem - společností Ammann BauAusrüstung AG z titulu splacení emisního kursu upsané akcie byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. ve výši 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) z titulu smlouvy o finančním řízení uzavřené dne 20. června 2005 mezi společností Ammann BauAusrüstung AG, na straně jedné, a společností Ammann Czech Republic a.s., na straně druhé, o poskytnutí krátkodobé půjčky na financování úhrady závazků.Existence peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. je osvědčena zprávou auditora pro zvláštní účely vydanou dne 22. července 2010 společností Rödl & Partner Audit, s.r.o., číslo Komory auditorů České republiky 354.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo splečnosti Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 2009 - 25. září 2009 : 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipou... ští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) znějící na jméno, která nebude kótováná.3. Upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) znějící na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Ammann BauAusrüstung AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Langenthal, Eisenbahnstrasse 25, PSČ 4900, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod idenftifikačním číslem CH-053.3.016.363-5, (dále též jen "Ammann BauAusrüstung AG" nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využije přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku.4. Akcii je možno upsat v sídle společnosti Ammann Czech Republic a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodská 145, PSČ 549 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) bude upsána emisním kursem 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ammann Czech Republic a.s. ve výši 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) za určitým zájemcem společností Ammann BauAusrüstung AG z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. ve výši 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) z titulu smlouvy o finančním řízení uzavřené dne 20. června 2005 mezi společností Ammann BauAusrüstung AG, na straně jedné, a společností Ammann Czech Republic a.s., na straně druhé, o poskytnutí krátkodobé půjčky na financování úhrady závazků. Existence peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. je osvědčena zprávou auditora pro zvláštní účely vydanou dne 24. července 2009 společností Rödl & Partner Audit, s.r.o., číslo Komory auditorů České republiky 354.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení.Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 2005 - 13. prosince 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 8.8.2005, která rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183... i a následujících zákona číslo 513/1991 Sbírky, obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník").Určení hlavního akcionáře:Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost Ammann BauAustrüstung AG se sídlem Langenthal, BE, Švýcarsko, identifikační číslo CH-053.3.016.365-5 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % (slovy devadesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisy z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů ; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 518.599 ks (slovy pětisetosmnáctitisícpětisetdevadesátidevíti) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 410,-- Kč (slovy čtyřistadeset korun českých), ISIN CS0005003755 (dále jen "Akcie") a 566870 (slovy pětisetšedesátišestitisícosmsetsedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 205,-- Kč (slovy dvěstěpět korun českých), ISIN CZOOO5112409. K rozhodnnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 518.599 ks (slovy pětisetosmnáctitisícpětisetdevadesátidevíti) kusů Akcií a 566.870 (slovy pětisetšedesátišestitisícosmsetsedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 205,-- Kč (slovy dvěstěpět korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohronmady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 94,3 % (slovy devadesátčtyři celých tři desetiny procenta), a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících Obchodního zákoníku.Přechod ostatních akcií vydaných Společností na HLAVNÍHO akcionářeMimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a následujících Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slovy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavnního akcionáře.Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 588,-- Kč (slovy pětsetosmdesátosm korun českých) za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, ze dne 14. července 2005 (dále jen "Znalecký posudek"), který tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha. V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Přiměřená cena za 1 akcii společnosti STAVOSTROJ, a.s. o nominální hodnotě 410,-- Kč (slovy čtyřistadeset korun českých) je na úrovni 588,-- Kč (slovy pětsetosmdesátossm korun českých) k datu 1.7.2005 (slovy prvního července roku dvatisícepět)". Jak vyplývá ze Znaleckého posudku , ocenění vychází ze zásady "highest and best value", tedy z principu nejlepšího a nejvyššího využítí, které je definováno takto: "Nejpravděpodobnější využití majetku, jež je fyzicky možné, náležitě ospravedlnitelné, právně přípustné, finančně přijatelné a které se projevuje v nejvyšší hodnotě oceňovaného majetku. Pro stanovení výše přiměřeného protiplnění byla použita metoda diskontovaných budoucích výnosů, která vyjadřuje synergický efekt využití majetku Společnosti a výnosový potenciál Společnosti."Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavce 2, 3 a 5 Obchodního zákoníku) Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do 2 (slovy dvou) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v penězích, a to na základě jejich žádosti ve lhůtě a způsobem určeným v tomto usnesení mimořádné valné hromady. Vyplacením Protiplnění Oprávněným osobám bude pověřena Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen "Banka"). Oprávněné osoby mohou požádat o vyplacení Protiplnění písemnou žádostí předloženou kterékoliv pobočce Banky v České republice v její otevírací době, a to každý pracovní den, ve lhůtě dvou měsíců počínaje 5. (slovy pátým) pracovním dnem po zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Zápis vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů bude rovněž oznámen způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.Po uplynutí shora uvedené lhůty 2 (slovy dvou) měsíců předá Banka peněžní prostředky určené na Protiplnění, které nebudou vyplaceny Oprávněným osobám nebo jejich zmocněncům, Hlavnímu akcionáři. Oprávněným osobám, které nepožádají o Protiplnění ve výše uvedené lhůtě, vyplatí Hlavní akcionář na základě jejich písemné žádosti doručené do sídle Hlavního akcionáře Protiplnění do 30 (slovy třiceti) pracovních dnů od obdržení žádosti. Tato žádost musí být doručena nejpozději do 4 (slovy čtyř) let ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Uplynutím této lhůty se právo na zaplacení Protiplnění promlčí v souladu s českým právem. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Bance za účelem poskytnutí Protiplnění.Oprávněné osoby mohou žádat o Protiplnění osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem, jejíž originál předloží Bance.Oprávněné osoby - fyzické osoby prokáží svou totožnost předložením platného průkazu totožnosti. Nebude-li přítomna fyzická osoba osobně, její zplnomocněný zástupce se prokáže písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcova zmocnění, přičemž podpis zastoupené Oprávněné osoby musí být úředně ověřen.Osoba jednající jménem Oprávněné osoby - právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 (slovy tří) měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platným průkazem totožnosti. Zmocněnci Oprávněných osob - právnických osob se prokáží písemnou plnou mocí, která musí obsahovat podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 (slovy tří) měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platný průkaz totožnosti.Protiplnění bude Bankou Oprávněné osobě vyplaceno v hotovosti na přepážce Banky nebo převodem na účet uvedený v písemné žádosti o vyplacení Protiplnění, jak je uvedeno výše. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1998 - 11. listopadu 1998 : Řádná valná hromada Stavostroj a.s. se sídlem v Novém Městě nadMetují, PSČ 549 01, Náchodská ul., konaná dne 29. 6. 1998,schvaluje:l. Kombinované zvýšení základního jmění společnos... ti podle § 209aobchodního zákoníku v rozsahu 116 208 350 Kč (slovy: stošest-náctmiliónůdvěstěosmtisíctřistapadesát korun), z toho peněži-tými vklady upisováním nových kmenových akcií na majitelev rozsahu 74 259 970 Kč s využitím přednostního práva prodosavadní akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akciínad rámec tohoto zvýšení a zvýšením základního jmění z vlast-ních zdrojů společnosti o 41 948 380 Kč, tedy na celkovoučástku 348 625 050 Kč (slovy: třistačtyřicetosmmiliónůšest-setdvacetpěttisícpadesát korun).2. Zvýšení základního jmění vydáním nové emise 566 870 kszaknihovaných akcií na majitele, každá z nich o nominálníhodnotě 205,- Kč. Akcie budou evidovány u Střediska cennýchpapírů. Převoditelnost akcií nebude omezena.3. Zvýšení základního jmění upisováním akcií bude provedeno vedvou kolech. V prvním kole bude využito přednostní právo naupsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšenízákladního jmění pro dosavadní akcionáře v rozsahu jejichpodílu na základním jmění společnosti, přičemž:a) lhůta pro vykonání přednostního práva počíná běžet dnemnásledujícím po zveřejnění informace o přednostním právupodle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodnímvěstníku a na úřední desce v sídle společnosti a budetrvat 15 dnů ode dne zahájení úpisub) místem pro vykonání přednostního práva je sekretariátgenerálního ředitele akciové společnosti Stavostroj,ul. Náchodská, 549 01 Nové Město nad Metují. Dobouupisování je kterýkoli pracovní den výše uvedené lhůtyv době od 8.00 do 16.00 hod.c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě410 Kč lze upsat l novou akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 205 Kčd) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kursakcií upisovaných s využitím přednostního práva: 205 Kč,kmenové na majitele, emitované v zaknihované podobě,veřejně obchodovatelné, emisní kurz 205 Kče) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po zveřejnění informace o přednostním právupodle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právav prvním kole, budou ve druhém kole nabídnuty k upsání nazákladě veřejné výzvy k upisování akcií.5. Místem pro upisování akcií ve druhém kole bude sekretariátgenerálního ředitele akciové společnosti Stavostroj,ul. Náchodská, 549 01 Nové Město nad Metují. Dobou upisováníje kterýkoli pracovní den níže uvedené lhůty v době od 8.00do 16.00 hod. Lhůta pro upisování ve druhém kole počne běžetdnem následujícím po uveřejnění veřejné výzvy k upisováníakcií v Obchodním věstníku a na úřední desce v sídlespolečnosti a bude trvat 15 dnů ode dne zahájení úpisu.Emisní kurs takto upisovaných akcií bude 205 Kč.6. Část emisního kurzu ve výši 131 Kč na l upsanou akcii musíbýt ze strany upisovatele splacen v okamžiku jejichfaktického upsání na účet č. 50008-l508-551/0100 vedenýu KB a.s., pobočka Náchod a upisovatel musí prokázatsplacení výše uvedené části emisního kurzu upisovanýchakcií dokladem o úhradě na výše uvedený účet.7. Část emisního kurzu ve výši 74 Kč na l upsanou akciinepodléhá splacení upisovatelem.8. Vlastní zdroje společnosti vykázané v pasívech společnosti,z nichž společnost bude krýt část emisního kurzu, kteránepodléhá splacení upisovatelem, činí 41 948 380 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 1997 - 3. prosince 1997 : Mimořádná valná hromada Stavostroj a.s. se sídlem v Novém Městěnad Metují konaná dle 30. září 1997 schvaluje:1. Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií zdosavadní... ch 202 416 590,- Kč na 232 416 700,- Kč, tedy o30 000 110,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akciínad rámec tohoto zvýšení.2. Zvýšení základního jmění vydáním nové emise 73 171 kszaknihovaných kmenových akcií na majitele, každá z nich ojmenovité hodnotě 410,- Kč. Akcie budou evidovány u Střediskacenných papírů. Převoditelnost akcií nebude omezena.3. Vyloučení přednostního práva stávajících akcionářůspolečnosti na upsání nových, společností do budoucna vydanýchakcií, neboť všechny nové akcie upíše určitý, předem určenýzájemce. Důvodem vyloučení přednostního práva je zájemkonkrétního ivestora o posílení vlastních zdrojů společnosti propodporu jejích vývojových a obchodních aktivit a finančnírestrukturalizaci.4. Společnost II. EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovonám. 24, PSČ 110 00, IČO: 49 24 17 70 jako zájemce o upsání novéemise akcií.5. Následující podmínky upisování: všechny shora uvedené,společnosti nově vydávané zaknihované akcie znějící na majitelebudou ze strany II. EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1,Karlovo nám. 24, IČO 49241770 upsány v 10tidenní lhůtě, kterápočne plynou prvného dne následujícího po dni pravomocnéhozápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeným Krajskýmsoudem v Hradci Králové. Místem pro upisování je sekretariátgenerálního ředitele akciové společnosti Stavostroj, Nové Městonad Metují. Dobou upisování je kterýkoli pracovní den uvedenélhůty v době od 8.00 do 16.00 hod. Emisní kurz nově vydanýchzaknihovaných akcií znějících na majitele činí 410 Kč na každouz akcií. Celý emisní kurz nově vydaných akcií musí být ze stranyupisovatele splacen v okamžiku jejich faktického upsání na účetStavostroj a.s., Nové Město nad Metují vedený u ČSOB Náchod,č.ú. 14200353/0300. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 1993 - 3. prosince 1997 : Změna stanov schválena na valné hromadě dne 25.9.1992.
 • 29. prosince 1990 - 3. prosince 1997 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě par. 15 a násl.zák.č. 104/90Sb o akciových společnostech rozhodnutím ministrastrojírenství s účinností od 31.12.1990.
 • 17. září 1993 - 14. srpna 1996 : Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 15.7.1993.
 • 13. července 1994 - 2. prosince 1994 : Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na Kč 202.416.590,-.
 • 29. prosince 1990 - 17. září 1993 : Zastupování a podepisování společnosti:Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán společnostipředstavenstvo. K vytištěnému nebo otištěnému, či napsanému názvuspolečnosti př... i podepisování připojí svůj podpis dva členovépředstavenstva. Společnost dále zastupuje ředitel, v jehonepřítomnosti první zástupce, v jeho nepřítomnosti druhýzástupce. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 1992 - 13. dubna 1993 : Podle rozhodnutí valné hromady z 31.7.1991, 20.12.1991 a l.4.1992vymazuje se představenstvo společnosti a druhý zástupceředitele.
 • 29. prosince 1990 - 13. dubna 1993 : Základní kapitál:Základní kapitál společnosti činí 508 724 tisíc Kčs, což jehodnota vloženého hmotného majetku zrušeného státního podniku.Na tento základní kapitál je vydána jedna ... hromadná akcie znějícína jméno, jejím majitelem je stát.Výše základního kapitálu odpovídá hodnotě vloženého hmotnéhomajetku, jak potvrzeno znaleckým posudkem soudního znalce z oboruekonomiky /účetní evidence/ ing. Miloslav Jošta. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů