Základní údaje

Historické adresy

25.5.1994 - 13.7.1998 Olomouc-Chvalkovice, Železniční 7
28.3.1990 - 25.5.1994 Olomouc

00008842

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

28. března 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

13. července 1998

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

13. července 1998

Historické názvy

28.3.1990 - 13.7.1998

SIGMA Olomouc, státní podnik

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: AXIV 195

Právní forma

301 Státní podnik

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 13. července 1998 - 13. července 1998 : Vymazává se ke dni 13.7.1998 z obchodního rejstříkuSIGMA Olomouc, státní podnik se sídlem Olomouc-Chvalkovice,Železniční 7, IČO 00 00 88 42.Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obch... odu č. 151/1998 ze dne15.6.1998 byl zrušen bez likvidace státní podnik SIGMA Olomouc,státní podnik se sídlem v Olomouci, a to ke dni 3.7.1998.Uvedený státní podnik nemá podle konečné účetní závěrky, ověřenéauditorem žádný majetek. Majetek tohoto státního podniku bylpřeveden na jiné subjekty podle obecně závazných právníchpředpisů. U jednotlivých převodů majetku na Fond národníhomajetku České republiky byla skutečná hodnota majetku, včetněpráv a závazků, upřesněna v účetní závěrce ke dnipředcházejícímu den převodu majetku na Fond národního majetkuČeské republiky.Právní důvod výmazu:Státní podnik byl z obchodního rejstříku vymazán usnesenímKrajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 13.7.1998 a to nazákladě návrhu zřizovatele poté, co byl rozhodnutímMinisterstva průmyslu a obchodu č. 151/1998 ze dne 15.6.1998zrušen bez likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 25. května 1994 - 13. července 1998 : Rozhodnutím č. 935/1993 ministra průmyslu a obchodnu Českérepubliky ze dne 9. listopadu 1993 p ř e v á d í sečást vyjmutého privatizovaného majetku - formulář 4C,závod 1 a 3 - st... átního podniku SIGMA Olomouc se sídlem vOlomouci ve výši 251 613 000,-Kč na Fond národního majetku Českérepubliky dle schváleného privatizačního projektu č. 3057předloženého společností SIGMA PRAHA, s.r.o., Praha. zobrazit více skrýt více
  • 25. května 1994 - 13. července 1998 : Rozhodnutím č. 1015/1993 ministra průmyslu a obchodu Českérepubliky ze dne 22. listopadu 1993 p ř e v á d í sečást privatizovaného majetku - formulář 4F - který byl vyjmut zestát... ního podniku SIGMA Olomouc se sídlem v Olomouci ve výši58 908 000,-Kč na Fond národního majetku České republiky dleschváleného privatizačního projektu č. 3057 zpracovaného firmouSIGMA, s.r.o. Praha. zobrazit více skrýt více
  • 28. března 1990 - 13. července 1998 : Zřízení:Státní podnik byl založen zakládací listinou federálníhoministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky,vydanou rozhodnutím ministerstva hutnictví, strojírenství ae... lektrotechniky ČSSR č. 33/1990 ze dne 23.3.1990. zobrazit více skrýt více
  • 28. března 1990 - 13. července 1998 : Den vzniku: 1. duben 1990
  • 28. března 1990 - 13. července 1998 : Podepisování:Za státní podnik se podepisuje tak, že k názvu nebo razítkustátního podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitelstátního podniku nebo jeho zástupce.
  • 25. května 1994 - 19. ledna 1995 : Jmění:Jmění stanoví státní podnik do 30 dnů ode dne převodu majetku naFond NM ČR, a to základě zahajovací rozvahy.
  • 25. května 1994 - 25. května 1994 : Jmění:327 843 566,37 Kč
  • 11. července 1990 - 25. května 1994 : Podle Rozhodnutí č. 100/1990 ministra hutnictví, strojírenstvía elektrotechniky ČSFR ze dne 26. června 1990 činí jmění státníhopodniku ke dni založení 340.236.000,-Kč.
posunout dolů