Základní údaje

Sídlo

od 21.8.2013 Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

1.8.1969 - 21.8.2013 Liberec III, Tř.l.máje 52

00000981

DIČ

od 1.1.1993

CZ00000981

Datová schránka

6d9w43j

Historické názvy

1.4.1993 - 3.5.1999

SKLOEXPORT akciová společnost                                    (zapsáno též anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky)

1.4.1993 - 3.5.1999

SKLOEXPORT akciová společnost (zapsáno též anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky)

1.8.1969 - 1.4.1993

SKLOEXPORT akciová společnost       (zapsáno též anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky)

1.8.1969 - 1.4.1993

SKLOEXPORT akciová společnost (zapsáno též anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky)

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: BIII 9

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.12.1994

413 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 28.9.2013

5956060 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 7.12.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 1. máje 750/52, 460 07, Liberec - Liberec III-Jeřáb

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. srpna 1997 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti dne 2.4.1997schválila změny stanov společnosti a jejich úplné poslední zněníje založeno ve spise obchodního rejstříku.
 • 7. srpna 1997 : Základní jmění společnosti v celé jeho výši 413 000 000,- Kčbylo splaceno ke dni 25.5.1994.
 • 13. března 1996 : Údaje o zřízení:Mimořádná valná hromada akciové společnosti dne 10.11.1995schválila změny stanov společnosti, jejich úplné poslední zněníze dne 29.6.1995 a změny provedené v zápise Údaje o zřízení:Mimořádná valná hromada akciové společnosti dne 10.11.1995schválila změny stanov společnosti, jejich úplné poslední zněníze dne 29.6.1995 a změny provedené v zápise... o konání mimořádnévalné hromadě z 10.11.1995 jsou založeny ve spise obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 1994 : Valná hromada dne 25.5.1994 schválila změnu stanov společ-nosti.
 • 12. dubna 1994 : Obchodní jméno v jazyce:
 • 12. dubna 1994 : španělském : Glassexport Sociedad Anonima
 • 12. dubna 1994 : francouzském : Glassexport Sociaté Anonyme
 • 12. dubna 1994 : německém : Glassexport Aktiengesellschaft
 • 12. dubna 1994 : anglickém : Glassexport Company Limited
 • 22. června 1993 : Valná hromada dne 5.5.1993 rozhodla o změnách stanov akciovéspolečnosti, a jejich znění je založeno ve spise obchodníhorejstříku.
 • 1. dubna 1993 : Valná hromada akciové společnosti dne 29.9.1992 schválilazměny stanov a jejich úplné znění je založeno ve spise ob-chodního rejstříku.
 • 1. dubna 1993 : ruském : GLASSEXPORT, Akcionernoe Obščestvo
 • 1. srpna 1969 : přechází za souhlasu zakladatelů ke dni zápisu do nové akciovéspolečnosti.Společnost je zřízena na neurčitou dobu.Do dne vzniku společnosti bylo na akciový kapitál splaceno23 lOO O přechází za souhlasu zakladatelů ke dni zápisu do nové akciovéspolečnosti.Společnost je zřízena na neurčitou dobu.Do dne vzniku společnosti bylo na akciový kapitál splaceno23 lOO O...OO Kčs.Akciová společnost byla z ř í z e n a usnesením ustavujícívalné hromady ze dne 18.7.1969, kterou byly zvoleny i orgányspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 1969 : Údaje o zřízení :Akciová společnost byla založena zakládatelskou smlouvou ze dnelO.července l969.Založení akciové společnosti SKOEXPORT se sídlem v Liberci byloschváleno rozhodnutí Údaje o zřízení :Akciová společnost byla založena zakládatelskou smlouvou ze dnelO.července l969.Založení akciové společnosti SKOEXPORT se sídlem v Liberci byloschváleno rozhodnutí...m ministerstva obchodu ČSR ze dne l7.červencel969 č.j. PO/5l3/69, kterým byly podle § 4 zák.č. 243/49 Sb.schváleny stanovy společnosti a dle nich vysloveno, že dnemzápisu akciové společnosti do podnikového rejstříku přechází naakciovou společnost všechna práva a povinnosti dosavadníhoSKLOEXPORTU, podniku zahraničního obchodu v Praze l, který se kedni zápisu akciové společnosti s touto slučuje a jehož majetek zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. dubna 1993 - 5. prosince 1994 : § 6 stanov zní :Základní jmění společnosti činí 408 800 000,-- Kč a jerozdělen na 700 akcií po 584 000,-- Kč jmenovité hodnoty.Akcie jsou vystaveny na jméno.
 • 1. srpna 1991 - 5. prosince 1994 : Valná hromada dne 30.4.1991 rozhodla o zvýšení základníhokapitálu akciové společnosti na částku 408 800 000,-- Kčs dleust.§ 64 a 68 zákona č. 104/90 Sb., o akciových společnostech,... ao změně stanov a.s. v § 6 a § 11 odst. 4. § 6 stanov zní :Základní kapitál společnosti činí 408 800 000,-- Kčs a jerozdělen na 700 akcií po 584 000,-- Kčs jmenovité hodnoty.Akcie jsou vystaveny na jméno.Ke dni 30.4.1991 byly akcie v plné výši splaceny. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 1969 - 12. dubna 1994 : Obchodní jméno v jazyce :anglickém : Glassexport Company Limitedněmeckém : Glassexport Aktiengesellschaftfrancouzském : Glassexport Societé Anonymešpanělském : Gla... ssexport Societed Anonima zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1993 - 22. června 1993 : Ing. Dušan Nemlaha , bytem Ilava, Fučíkova 369
 • 1. dubna 1993 - 22. června 1993 : Dozorčí rada společnosti :Ing. Jiří Dubský , bytem Desná II. čp.614
 • 1. dubna 1993 - 22. června 1993 : Ing. Jiří Klíma , bytem Liberec, Borový vrch 793
 • 1. dubna 1993 - 22. června 1993 : Ing. Jiří Bělský , bytem Kamenický Šenov, Pískovec 906
 • 1. dubna 1993 - 22. června 1993 : Ing. Stanislav Beňa , bytem Bratislava, Agátova 22
 • 1. srpna 1969 - 22. června 1993 : Podepisování:K názvu společnosti připojí svůj podpis jeden nebo několik členůpředstavenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemnězmocněni nebo generální ředitel nebo jeho námě... stek neboprokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé skolektivní prokurou. Prokuristé podepisují vždy s dodatkemoznačujícím prokuru. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 1969 - 22. června 1993 : Zastupování :Společnost zastupuje a za ní jedná předseda představenstvaa každý místopředseda představenstva samostatně, generálníředitel a náměstek generálního ředitele.
 • 1. srpna 1991 - 1. dubna 1993 : § 11 odst. 4 stanov zní :Funkční období členů dozorčí rady činí tři roky, avšak nekončídříve, než je za vystupujícího člena zvolen člen nový.
 • 29. dubna 1991 - 1. dubna 1993 : 19) státní podnik, Státní výzkumný ústav sklářský, Hradec Králové20) státní podnik, Lustry, Kamenický Šenov
 • 29. dubna 1991 - 1. dubna 1993 : Valná hromada akcionářů dne 18.10.1990 a 26.3.1991 rozhodlao změnách stanov akciové společnosti a snížení hodnoty upsa-ného základního kapitálu na Kčs 25 900 000,--, snížení nomi-n... ální hodnoty 1 akcie na částku 37 000,-- Kčs při zachovánípočtu 700 ks akcií. zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 1991 - 1. dubna 1993 : 9) státní podnik Jablonecké sklárny - Desná10) Sklárny Český křišťál, státní podnik Chlum u Třeboně.11) Sklárny Bohemia, státní podnik Poděbrady12) Státní podnik Železnobrodské skl... o, Železný Brod13) Středoslovenské sklárny, sdružený podnik, Poltár14) Spojené sklárny, státní podnik, Lednické Rovné15) Slovenské závody technického skla, sdružený podnik,Bratislava16) Tatrasklo, sdružený podnik, Trnava17) Skloobal, sdružený podnik, Nemšová18) Skloplast, sdružený podnik, Trnava zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1989 - 1. dubna 1993 : 5) Labora, státní podnik Praha 6) Crystalex, státní podnik, Nový Bor 7) Sklárny Moser, státní podnik Karlovy Vary 8) Československá obchodní banka, akciová společnost, Praha
 • 8. března 1989 - 1. dubna 1993 : Stav účasti na akciové společnosti (akcionáři) k l.lednu l989 : l) Sklo Union, koncern pro výrobu průmyslového sklad Teplice a) Sklo Union Sklotas, koncernový podnik Teplice ... b) Sklo Union Obas, koncernový podnik Teplice c) Sklo Union Sklostroj, koncernový podnik Turnov d) Sklo Union VUSU, koncernová účelová organizace Teplice d) Sklo Union RACIS, koncernová účelová organizace, Teplice 2) Sklárny Kavalier, státní podnik Sázava 3) Osvětlovací sklo, státní podnik Valašské Meziříčí 4) Vertex, státní podnik Litomyšl zobrazit více skrýt více
 • 16. října 1972 - 1. dubna 1993 : v zápisu o výkonu státního dozoru se vymazává údaj "ministerstvoobchodu ČSR" a nahražuje se údajem "Federální ministerstvozahraničního obchodu".
 • 16. října 1972 - 1. dubna 1993 : ruském : STEKLOEKSPORT - Akcionernoe obščestvo.
 • 16. října 1972 - 1. dubna 1993 : doplňuje se u údajů o zřízení :"Schválené stanovy společnosti byly změněny valnou hromadouakcionářů, konanou dne 28.dubna l97l a tato změna schválenarozhodnutím Federálního ministe... rstva zahraničního obchodu č.j.l4/25l/7l ze dne l7.listopadu l97l a dále valnou hromadouakcionářů, konanou dne 25.dubna l972 a tato změna schválenarozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu zn. l4/ll748/72 zedne l5.května l972." zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 1969 - 1. dubna 1993 : Orgány společnosti jsouv a l n á h r o m a d a , jako nejvyšší orgán společnosti,p ř e d s t a v e n s t v o , skládající se z 9-l7 členů,volených valnou hromadou na období 3 let ... d o z o r č í r a d ao 3-7 členech, volených valnou hromadou,která dohlíží naveškerou činnost společnosti, g e n e r á l n í ř e d i t e l ajeho náměstci, kteří zastupují společnost navenek zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 1991 - 1. srpna 1991 : Valná hromada akcionářů dne 18.10.1990 a 26.3.1991 rozdhodla ozměnách stanov akciové společnosti a snížení hodnoty upsanéhozákladního kapitálu na Kčs 25 900 000,-- , snížení nominá... lníhodnoty 1 akcie na částku 37 000,-- Kčs při zachování počtu 700ks akcií. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1989 - 29. dubna 1991 : 6) Jablonecká bižuterie, státní podnik Jablonec nad Nisoua) Jablonecké sklárny, kombinátní podnik Desná IIIb) Železnobrodské sklo, kombinátní podnik, Železný Brodc) Preciosa, kombi... nátní podnik, Jablonec nad Nisoud) Bižuterie, komb inátní podnik Jablonec nad Nisoue) Lustry, kombinátní podnik Kamenický Šenovf) Centroflor, kombinátní podnik Dolní Poustevnag) Výzkumný ústav sklad a bižuterie, účelová organizace Jablonecn.Nisou h) Ústav výpočetní techniky a racionalizace,účelováorg.,Jablonec n.N. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1989 - 29. dubna 1991 : 8) Sklárny Český Křišťál, sdružený podnik, Chlum u Třeboně9) Sklárny Bohemia, sdružený podnik Poděbrady10)Moravské sklárny, sdružený podnik, Květnál2)Středoslovenské sklárny, národ... ní podnik Poltárl3)Spojené sklárny,národní podnik,Lednické rovnél4)Slovenské závody technického skla,národní podnik Bratislaval5)Tatrasklo,oborový podnik,Trnava16)Skloobal,národní podnik Nemšová17)Skloplast, národní podnik, Trnava zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 1969 - 29. dubna 1991 : Akciový kapitál činí 70 000 000,-- Kčs a je rozdělen na 700 akciípo 100 000,-- Kčs jmenovité hodnoty, akcie znějí na jméno.
 • 1. srpna 1969 - 16. října 1972 : ruském : Glassexport Akcioněrnoe obščestvo
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů