Zpracovávané zdroje

Potřebná data pro vás zjišťujeme z různých veřejně dostupných rejstříků a listin.

Dotace z EU

Insolvenční rejstřík

Spolehlivost plátce DPH

Sbírka listin

Obchodní rejstřík

Rejstřík živnostenského podnikání

Veřejný rejstřík dlužníků

Volná pracovní místa

Patenty a obchodní známky

A mnohé další zdroje...

Obchodní rejstřík

Hlavní využití

Obchodní rejstřík slouží jako základní zdroj dat. Získáte:

 • Získáte údaje o firmách, družstvech, osobách zapsaných v obchodním rejstříku, i některých zahraničních podnikatelích.
 • Odhalíte nově a účelově založené firmy.
 • Ověříte si, zda závod není dán do zástavy, nebo nájmu.
 • Zjistíte, kdo je statutárním orgánem a zda nemá pozastaven výkon funkce.

Základní informace

Kdo je majitelem společnosti – u s.r.o. dohledáte, kdo je majitelem a jaký mají společníci podíl. U a.s. zjistíte majitele, pokud je jediným akcionářem.

Kde je sídlo společnosti – právnická firma se sídlem ve skladu na periferii? Máte nejvyšší čas, začít si dávat pozor.

Jak dlouho je společnost na trhu – jestliže o se vaši velkou zakázku uchází založená firma, buďte obezřetní.

Pomohli jsme našim zákazníkům

„Hledal jsem externí účetní a přes známé jsem dostal tip na jednu ženu. Ale přes FIRMO jsem zjistil, že má živnostenské oprávnění na úplně jinou činnost. Proto jsem raději hledal dál.“

— Luboš Pospíšil, Olomouc

nahoru

Rejstřík živnostenského podnikání

Hlavní využití

Prověřte si živnostníky, se kterými spolupracujete. Získáte:

 • Základní zdroj dat.
 • Získáte údaje o živnostnících.
 • Rozsáhlá databáze s informacemi o 3,5 milionech subjektů.

Základní informace

Předmět podnikání – oprávnění na opravu karoserií, fotografické služby i finanční poradenství? Podobný záběr činností je až nereálný. Přesvědčte se, že vámi zvolený specialista své práci skutečně rozumí.

Provozovna – z rejstříku vám snadno zjistíme, kde má živnostník přihlášenou provozovnu.

Kvalifikace – pokud živnostník provozuje řemeslnou nebo vázanou živnost, musí na úřadě předložit doklad o odborném vzdělání. To je jistá záruka kvality.

Pomohli jsme našim zákazníkům

„Chystal jsem se uzavřít smlouvu s odběratelem, ale obdržel jsem z FIRMA e-mailové upozornění, že jednateli byla pozastavena funkce. S podpisem jsem raději počkal než se situace vyřešila. Firma by později mohla odmítnout odebrat zboží s tím, že je smlouva neplatná.“

— Antonín Hromada, Vsetín

nahoru

Spolehlivost plátce DPH

Hlavní využití

Neplaťte DPH dvakrát. FIRMO vás včas upozorní. Získáte:

 • Vyhnete se dvojitému placení DPH za jeden a týž obchod.
 • Získáte přehled o možných rizikových obchodech.
 • Kompletní databáze o všech plátcích k dispozici.

Základní informace

Plátcovství DPH – pokud platíte DPH, je pro vás výhodné obchodovat s dalšími plátci.

Spolehlivost plátce – systém vás upozorní, pokud úřady firmu vedou jako nespolehlivého plátce DPH

Doba plátcovství DPH – firma existuje 15 let, ale plátcem se stala teprve loni? Možná to svědčí o tom, že se jí příliš nedařilo.

Pomohli jsme našim zákazníkům

„Potřebovali jsme nakoupit nové počítače a měli jsme vyhlédnutou firmu s dobrou cenou. V databázi však byla vedená jako nespolehlivý plátce DPH. V případě, že by ho řádně neodvedla, stala by se ručitelem moje společnost. To jsem nechtěl riskovat.“

— Ludvík Kovařík, Praha

nahoru

Sbírka listin

Hlavní využití

Zjistěte, jak si stojí vaše konkurence Získáte:

 • Získáte informace o firmách zapsaných v obchodním rejstříku.
 • Budete mít přístup k zakladatelským listinám a následným změnám v nich.
 • Přehled rozhodnutí o jmenování, nebo odvolání jednatele.
 • Výroční zprávy a účetní závěrky k nahlédnutí.
 • Informace o zrušení právnické osoby.
 • Konečná zpráva o likvidaci k nahlédnutí.

Základní informace

Ekonomické výsledky společnosti – jak dopadla účetní závěrka? Jaké měla společnost zisky a ztráty? FIRMO to pro vás zjistí!

Velikost společnosti – ze sbírky listin dokážeme filtrovat údaje o počtu zaměstnanců.

Majetek společnosti – firmy mají povinnost v účetní závěrce uvádět, jaký mají majetek. Dozvíte se tak, jakou má hodnotu.

Pomohli jsme našim zákazníkům

„O společnosti se kterou jsem chtěla uzavřít obchod se říkalo, že je ve špatné ekonomické situaci. Přes FIRMO jsem ji prověřila a zjistila, že to jsou jenom pomluvy. Společnost měla dokonce vynikající hodnocení.“

— Ludmila Tučková, Praha

nahoru

Insolvenční rejstřík

Hlavní využití

Buďte informováni, zda vaši partneři nedluží. Získáte:

 • Včasná informovanost o úpadku společnosti.
 • Rychlá možnost reakce na uplatnění pohledávek.
 • Přihlášení pohledávek včas, pro daňově uznatelné náklady.
 • Veškeré informace o insolvenci.
 • Prověření nových obchodních partnerů.

Základní informace

Kým byl podán návrh – zjistíte, kým byl podán návrh. Nahlédnete do kompletního návrhu s popisem celé situace.

Kdo uplatnil pohledávky – zjistíte, které další firmy uplatnily pohledávky a v jaké výši.

Rozhodnutí soudu – budete informováni o důležitých lhůtách insolvenčního soudu.

Pomohli jsme našim zákazníkům

„Firma, která od nás odebírala trubky, nám dlužila asi půl milionu korun. Byl to náš dlouholetý obchodní partner, se kterým jsme nikdy neměli potíže. Proto jsme věřili, že zaplatí. FIRMO mě však upozornilo, že jiný věřitel na něj podal insolvenční návrh. Díky tomu jsme mohli rychle přihlásit i naše pohledávky.“

— Josef Král, Plzeň

nahoru

Veřejný registr dlužníků

Hlavní využití

Získejte včasné upozornění na dluhy obchodních partnerů. Získáte:

 • Možnost vyhnout se rizikovým obchodům.
 • Včasné zvážení podání insolvenčního návrhu.
 • Maximum informací o dluzích.
 • Možnost podnikání s prověřenými partnery bez dluhů.

Základní informace

Výše dluhů – zjistíte, zda je dluh banalita, nebo je jeho výše v astronomických částkách.

Počet hlášených věřitelů – zjistíte, kolik věřitelů nahlásilo své pohledávky.

Důvěryhodnost pohledávek – nejdůvěryhodnější pohledávky jsou přihlášeny státními institucemi, bankami a registrovanými firmami. Ty další jsou ověřovány pracovníky registru.

Pomohli jsme našim zákazníkům

„Když má obchodní partner dluhy, vždycky to zavání obtížemi. Když mě FIRMO upozorní na zápis v rejstříku dlužníků, se společností se raději do obchodů nepouštím. Chci se vyhnout druhotné platební neschopnosti.“

— Kryštof Pospíšil, Praha

nahoru

Dotace z EU

Hlavní využití

Zjistěte, kdo čerpá z dotací EU. Získáte:

 • Získáte kompletní přehled příjemců od roku 2004.
 • Jste v obraze, když jde o hodně. V období 2014 až 2020 připadá na Českou republiku 24 miliard eur.
 • Zjistíte, kolik z toho už získala konkurence.
 • Víte, kdo v oboru staví za dotace novou výrobní halu.

Základní informace

Získané dotace – získala jiná firma v oboru dotaci? Rychle se přihlaste o peníze i vy.

Úspěšnost žadatele – máte nového partnera, ale jeho firmě kvůli problémům odmítla Unie peníze proplatit? Zpozorněte. Možná to něco vypovídá o důvěryhodnosti firmy.

Udržitelnost – od konce projektu se začíná počítat pětiletá udržitelnost. Zjistěte, kdy lhůta vyprší.

Pomohli jsme našim zákazníkům

„Díky FIRMU jsem zjistil, že konkurenční firma získala dotaci na vzdělávání zaměstnanců. Výzva byla stále otevřená, tak jsme se také přihlásili.“

— Ladislav Vojtěchovský, Praha

nahoru

Veřejné zakázky

Hlavní využití

Podívejte se, jaké firmy jsou placeny ze státního rozpočtu. Získáte:

 • Získáte kompletní data z úplné databáze podlimitních a nadlimitních zakázek, do kterých ročně přibývá přibližně 10 000 dalších.
 • Zjistíte, jakou cenu nabídl vítěz zakázky.
 • Dokážete lépe odhadnout cenu do dalšího výběrového řízení.

Základní informace

Vazby – jaké jsou vazby mezi vyhlašovateli a vítězi? FIRMO je umí vypátrat.

Cena – nezískali jste veřejnou zakázku? Rychle zjistíte, kdo vás předběhl a s jakou cenou.

Konkurence – stále musíte mít přehled. Podívejte se na FIRMO na konkurenci a zjistěte, kolik získala veřejných zakázek.

Pomohli jsme našim zákazníkům

„Není náhoda, že některé veřejné zakázky získala konkurenční firma. FIRMO mi ukázalo, jaké vazby za tím stojí.“

— Ondřej Šimek, České Budějovice

nahoru

Volná pracovní místa

Hlavní využití

S námi víte, když konkurence roste! Získáte:

 • Zjistíte, ve kterých firmách či oborech je vysoká fluktuace zaměstnanců.
 • Jste informováni o náborech nových pracovních sil.
 • Můžete oslovit zaměstnance, kteří odešli od konkurence.

Základní informace

Kdo nabírá – nabírá firma hodně nových lidí? To je signál, že se chystá expandovat.

Žádaná povolání – která povolání konkurenci nejvíc chybí? Vytvořte ideální podmínky k tomu, aby vaši zaměstnanci neodcházeli ke konkurenci.

Výše platu – některé firmy v inzerátech uvádí i výši platu. Buďte v obraze.

Pomohli jsme našim zákazníkům

„Zjistila jsem, že jedna firma v našem oboru hledá nového nákupčího. Člověka, který tu pozici předtím zastával, jsem znala, a věděla jsem, že umí vyjednat velké slevy. Ale nepohodl se s vedoucím a proto odešel. Hned jsem mu nabídla práci u nás.“

— Markéta Dlouhá, Praha

nahoru

Patenty a obchodní známky

Hlavní využití

FIRMO ví, když konkurence inovuje. Získáte:

 • Máte okamžitý přehled o vývoji v oboru.
 • O novinkách slyšíte jako první.
 • Víte, kam směřuje konkurence.

Základní informace

Nový výrobek – zaregistrovala si firma známku na nový produkt? Ochranné označení napoví, co se chystá vyrábět.

Princip patentu – v databázi najdete popis patentu. Když znáte postup konkurence, můžete upravit svoji strategii.

Konec platnosti – patenty platí 20 let. Možná ten, který potřebuje, už brzy vyprší a můžete ho použít zdarma.

Pomohli jsme našim zákazníkům

„Je velkým plusem, že přes FIRMO můžu jednoduše sledovat, jaké patenty a obchodní známky si kdo zaregistroval. Zvládnu podle toho včas upravit firemní strategii.“

— Bořivoj Smutný, Praha

nahoru